162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:161
161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Ρόλος.ταχύτητας.αίματος Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:163
163o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 19:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.έντασης.φωτός Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αιτιολόγηση.αποτελεσμάτων Αποτέλεσμα.διέγερσης.υποδοχέα Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή-Θέση.καρδιάς Είδη.υποδοχέων-Είδη.ερεθισμάτων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ. Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Χορήγηση.αναισθητικών-Δημιουργία.αίσθησης
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11369 162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 11 | §11.1
   Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές
Ίδιο με Β. Ι - 11219
Ίδιο με Β. Ι - 11308
Ι. Διάχυση διοξειδίου άνθρακα από ιστό - Χαρακτηριστικό κατασκευής αγγείου
Ρόλος ταχύτητας αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11368
ΙΙ. Αντιστοίχιση αδένα-ορμόνης
Προϊόντα αναπαραγωγικών αδένων
Αντιδιαστολή δράσης τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11332
ΙΙ. Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από κύτταρο αίματος - Αίτιο
Είδος αγγείων μεταφοράς κυττάρου σε καρδιά-πνεύμονες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11368
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:20
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 15:13 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11369

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στην αίσθηση του πόνου ο ανθρώπινος οργανισμός πληροφορείται για τα
ερεθίσματα που μπορούν να τον βλάψουν, όπως και για ενδεχόμενες
δυσλειτουργίες και νοσήματα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι και πού κατανέμονται οι υποδοχείς του πόνου; (3μ)
β) Από ποιου είδους ερεθίσματα διεγείρονται οι υποδοχείς του πόνου και σε ποιες
περιπτώσεις; (4μ)
γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη πόνου; Πού διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς την
ένταση, τη διάρκεια και τον εντοπισμό τους; (5μ)

ΙΙ. Τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη αποτελούν στεροειδείς ορμόνες που εκκρίνονται
από τους αναπαραγωγικούς αδένες του ανθρώπου, ενώ η ινσουλίνη αποτελεί πεπτιδική
ορμόνη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος αδένας εκκρίνει κάθε μια από τις τρεις ορμόνες; (3μ)
β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τους αναπαραγωγικούς αδένες κάθε φύλου; (4μ)
γ) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα, γενικώς,
δρουν πιο αργά από ότι η ινσουλίνη. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε σε έναν ιστό μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα έφτασε στους πνεύμονες, οπότε απελευθερώθηκε με την
εκπνοή μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πώς ονομάζεται το είδος του αγγείου στο οποίο «μεταπήδησε» το μόριο αυτό
από τον ιστό; Ποιο χαρακτηριστικό της κατασκευής αυτού του αγγείου
διευκόλυνε την εισαγωγή του μορίου στην κυκλοφορία του αίματος; Έπαιξε
κάποιο ρόλο η ταχύτητα του αίματος στη διαδικασία αυτή; Αν ναι ποιο ακριβώς;
ΙΙ. Το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα μπαίνοντας στην κυκλοφορία του
αίματος προσλήφθηκε από ένα κύτταρο του αίματός μας. Πώς ονομάζεται το
κύτταρο αυτό; Γιατί είναι ικανό να δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα; Σε ποια
κατηγορία ανήκει το αγγείο που μετέφερε το κύτταρο αυτό στην καρδιά μας;
Πώς ονομάζεται το αγγείο που μετέφερε το κύτταρο αυτό, από την καρδιά μας
στους πνεύμονες; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες

  • στο δέρμα και
  • σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

β) Διεγείρονται

  • από την καταστροφή των ιστών
  • από μηχανικά ή
  • άλλα αίτια (θερμότητα, χημικές ενώσεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

γ) Συνήθως, γίνεται διάκριση ανάμεσα στον οξύ πόνο (πόνος μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας), που προέρχεται από την επιφάνεια και μπορεί να προσδιοριστεί τοπικά, και στο χρόνιο πόνο (πόνος με μικρότερη ένταση και μεγάλη διάρκεια), που είναι εσωτερικός και διάχυτος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

====

ΙΙ. α) Οι αδένες που εκκρίνουν τις τρεις ορμόνες είναι : οιστρογόνα στις γυναίκες από τις ωοθήκες, τεστοστερόνη στους άντρες από τους όρχεις και ινσουλίνη από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 204-205)


β) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η τεστοστερόνη.
Οι ωοθήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής (κατά την εφηβεία-11ο με 13ο έτος της ηλικίας) τις ορμόνες οιστρογόνα και προγεστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες (όπως η ινσουλίνη) δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, το μόριο διοξειδίου του άνθρακα «μεταπήδησε» από τον ιστό σε κάποιο τριχοειδές αγγείο.
Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών, έχουν δε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα, αφού μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς το χαρακτηριστικό που διευκόλυνε την εισαγωγή του μορίου στην κυκλοφορία του αίματος είναι τα πολύ λεπτά τοιχώματα του τριχοειδούς αγγείου.
Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50, 60)


ΙΙ. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα μπαίνοντας στην κυκλοφορία του αίματος προσλήφθηκε από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο, αφού στο κυτταρόπλασμα του υπάρχει η πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη.
Το αγγείο που μετέφερε το ερυθρό αιμοσφαίριο στην καρδιά ανήκει στις φλέβες, ενώ το αγγείο που θα το μεταφέρει από την καρδιά στους πνεύμονες ανήκει στις αρτηρίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47, 59)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11369


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2604αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License