161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:160
160o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 15:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Δομή.εξωκρινή.αδένα Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.αδένων Κύτταρα.αδένων-Παραδείγματα Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου Μάθηση Προϊόντα.αδένα.με.εξωκρινή-ενδοκρινή.μοίρα Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:162
162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:13 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Ρόλος.ταχύτητας.αίματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11368 161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.0
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές
Ίδιο με Β. Ι - 11249
Ίδιο με Β. Ι - 11316
Ι. Διάχυση διοξειδίου άνθρακα από ιστό - Χαρακτηριστικό κατασκευής αγγείου
Ρόλος ταχύτητας αίματος
ΙΙ. Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11237
ΙΙ. Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από κύτταρο αίματος - Αίτιο
Είδος αγγείων μεταφοράς κυττάρου σε καρδιά-πνεύμονες
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.5

β.3

γ.3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ. 3

  6

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:19
Τελευταία τροποποίηση 25 May 2016 21:33 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11368

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το μυϊκό σύστημα, του οποίου ο βασικότερος ιστός είναι ο μυϊκός, είναι υπεύθυνο για
τις κινήσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο άλλο σύστημα οργάνων, μαζί με το μυϊκό, συμβάλλει στην πραγματοποίηση των
κινήσεων; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα του μυϊκού ιστού; Ποια είναι η χαρακτηριστική ικανότητα
που έχουν; (4μ)
γ) Ποια διαφορετικά είδη μυϊκού ιστού υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό; Τα όργανα
των οποίων κύριος ιστός είναι ο μυϊκός εκτελούν εντολές που λαμβάνουν από ένα άλλο
σύστημα οργάνων. Ποιο είναι το σύστημα αυτό; (4μ)

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας παράγονται οι γαμέτες αλλά και
ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας; (5μ)
β) Πώς ονομάζεται το τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που
φιλοξενεί το έμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πώς ονομάζεται ο
βλεννογόνος που το καλύπτει εσωτερικά; (3μ)
γ) Ποια είδη ορμονών παράγονται από τους αναπαραγωγικούς αδένες της γυναίκας;
Ποιο από αυτά, κυρίως, επηρεάζει τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου;
Ποια είναι αυτά; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε σε έναν ιστό μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα έφτασε στους πνεύμονες, οπότε απελευθερώθηκε με την
εκπνοή μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πώς ονομάζεται το είδος του αγγείου στο οποίο «μεταπήδησε» το μόριο αυτό
από τον ιστό; Ποιο χαρακτηριστικό της κατασκευής αυτού του αγγείου
διευκόλυνε την εισαγωγή του μορίου στην κυκλοφορία του αίματος; Έπαιξε
κάποιο ρόλο η ταχύτητα του αίματος στη διαδικασία αυτή; Αν ναι ποιο ακριβώς;
ΙΙ. Το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα μπαίνοντας στην κυκλοφορία του
αίματος προσλήφθηκε από ένα κύτταρο του αίματός μας. Πώς ονομάζεται το
κύτταρο αυτό; Γιατί είναι ικανό να δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα; Σε ποια
κατηγορία ανήκει το αγγείο που μετέφερε το κύτταρο αυτό στην καρδιά μας;
Πώς ονομάζεται το αγγείο που μετέφερε το κύτταρο αυτό, από την καρδιά μας
στους πνεύμονες; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το ερειστικό σύστημα, που αποτελείται από τον αρθρωτό σκελετό, στηρίζει και προστατεύει τον οργανισμό και μαζί με το
μυϊκό σύστημα συμβάλλει στις κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)


γ) Υπάρχουν τρεις τύποι μυϊκού ιστού: ο σκελετικός μυϊκός ιστός, ο μυϊκός ιστός της καρδιάς (μυοκάρδιο) και ο λείος μυϊκός ιστός.
Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών για τις μεταβολές του περιβάλλοντος, το κεντρικό νευρικό σύστημα δίνει τις κατάλληλες εντολές στους μυς και στους αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 139)

====

ΙΙ. α) Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο ωαγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


β) Μεταξύ της 5ης και 7ης ημέρας από τη γονιμοποίηση το βλαστίδιο προσκολλάται στο ενδομήτριο, το οποίο έχει κατάλληλα προετοιμαστεί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 214)
Η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


γ) Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν οιστρογόνα και προγεστερόνη, ορμόνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών (όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, το μόριο διοξειδίου του άνθρακα «μεταπήδησε» από τον ιστό σε κάποιο τριχοειδές αγγείο.
Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών, έχουν δε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα, αφού μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς το χαρακτηριστικό που διευκόλυνε την εισαγωγή του μορίου στην κυκλοφορία του αίματος είναι τα πολύ λεπτά τοιχώματα του τριχοειδούς αγγείου.
Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50, 60)


ΙΙ. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα μπαίνοντας στην κυκλοφορία του αίματος προσλήφθηκε από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο, αφού στο κυτταρόπλασμα του υπάρχει η πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη.
Το αγγείο που μετέφερε το ερυθρό αιμοσφαίριο στην καρδιά ανήκει στις φλέβες, ενώ το αγγείο που θα το μεταφέρει από την καρδιά στους πνεύμονες ανήκει στις αρτηρίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47, 59)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11368


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2603αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License