160o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:159
159o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 17:23 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιστοίχιση.αγγείου.βάσει.οξυγόνωσης-κατεύθυνσης Επιλογή.είδους.αγγείων.βάσει.βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας.ώσεων.ακοής Σχήμα.κοχλία-Κανάλια.εσωτερικά-Περιεχόμενο.υγρό Τμήματα.εσωτερικού.αυτιού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:161
161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Ρόλος.ταχύτητας.αίματος Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11367 160o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Μάθηση
Τύποι μάθησης - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11276
Ι. Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352
Ίδιο με Δ.Ι - 11353
ΙΙ. Δομή εξωκρινή αδένα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού αδένων
Κύτταρα αδένων - Παραδείγματα
Προϊόντα αδένα με εξωκρινή-ενδοκρινή μοίρα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11289
ΙΙ. Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11353
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ. δ.2

Ι.

4

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:18
Τελευταία τροποποίηση 23 Aug 2015 15:39 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 160o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11367

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των ανώτερων πνευματικών λειτουργιών περιλαμβάνεται η λειτουργία της
μάθησης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ορίζεται η μάθηση; (3μ)
β) Όταν ένα ερέθισμα αναγνωρίζεται ως μη σημαντικό, ο οργανισμός μας σταματά να
αντιδρά σε αυτό. Πώς ονομάζεται αυτός ο τύπος μάθησης; Να παραθέσετε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. (3μ)
γ) Ποιο τύπο μάθησης χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται να επιλύσουμε ένα πρόβλημα; Ποια
δυνατότητα κινητοποιούμε όποτε αξιοποιούμε αυτόν τον τύπο μάθησης; (3μ)
δ) Τι είναι η συνειρμική μάθηση; Να παραθέσετε ένα σχετικό παράδειγμα.(3μ)

ΙΙ. Οι εξωκρινείς αδένες ανήκουν στην κατηγορία των αδένων που
απελευθερώνουν τις εκκρίσεις τους είτε στο εξωτερικό του σώματος, είτε σε
κοιλότητές του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η δομή μέσω της οποίας ένας εξωκρινής αδένας απελευθερώνει
την έκκρισή του. (1μ)
β) Από ποιο είδος ιστού είναι κυρίως δομημένοι οι αδένες; Τι χαρακτηρίζει τον ιστό
αυτό από την άποψη του τρόπου με τον οποίο συνδέονται τα κύτταρά του; (4μ)
γ) Μερικοί από τους εξωκρινείς αδένες αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο, ενώ
άλλοι από πολλά. Να παραθέσετε ένα παράδειγμα για κάθε είδος αδένα. (4μ)
δ) Να αναφέρετε έναν αδένα που μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνως ως εξωκρινής
και ως ενδοκρινής. Ποια είναι τα διαφορετικά προϊόντα που παράγει ο αδένας
αυτός; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο δολοφόνος κατάφερε να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Άφησε όμως
πίσω του μερικές σταγόνες αίματος που η έρευνα που έκανε ο αρμόδιος
ιατροδικαστής, αποκάλυψε ότι ανήκε στην ομάδα Ο Rh+. Λίγα λεπτά αργότερα
ένας αστυνομικός έφερε έναν ύποπτο που έφερε πρόσφατο τραύμα στο χέρι.
Ο ιατροδικαστής πήρε αίμα από τον ύποπτο και ανέμιξε μια σταγόνα του με ορρό
που περιείχε αντι-Α αντισώματα. Μετά τη διαπίστωση ότι συνέβη συγκόλληση
των αιμοσφαιρίων του υπόπτου ο ιατροδικαστής διέταξε τον αστυνομικό να
αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο.

Ι. Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν τον ιατροδικαστή να θεωρήσει ότι ο
ύποπτος δεν είναι ο δράστης του εγκλήματος. (12μ)
ΙΙ. Αν από την ανάμιξη της σταγόνας του αίματος του υπόπτου με αντί-Α, ή αντί-Β
αντισώματα δεν είχε συμβεί συγκόλληση, αλλά είχε συμβεί συγκόλληση όταν ο
ιατροδικαστής ανέμιξε τη σταγόνα αίματος του υπόπτου με αντί-Rh αντισώματα, ο
ύποπτος θα έπρεπε να κρατηθεί για περαιτέρω έρευνα; (13μ) Να αιτιολογηθούν οι
απαντήσεις σας.

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης καινούριας γνώσης, που συμβάλλει στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


β) Η εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδραση μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


γ) Η αντίληψη αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη προηγούμενων εμπειριών και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


δ) Η συνειρμική μάθηση αφορά το συσχετισμό δύο ή περισσότερων ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει να αναμένουμε τον ήχο της βροντής ύστερα από τη λάμψη της αστραπής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)

====

ΙΙ. α) Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Ένας αδένας μπορεί να αποτελείται από πολλά κύτταρα (όπως οι σιελογόνοι) ή από ένα μόνο κύτταρο (όπως τα βλεννογόνο κύτταρα του γαστρεντερικοΰ σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


δ) Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Για παράδειγμα, η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο κυκλοφορούν και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Επομένως, ο δολοφόνος στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν διαθέτει συγκολλητιγόνα, και στο πλάσμα του αίματός του κυκλοφορούν αντισώματα αντί-Α και αντί-Β.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων.
Ο ορρός που περιείχε αντισώματα αντι-Α προκαλεί συγκόλληση μόνο σε αίμα που περιέχει αντιγόνα Α, τα οποία υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ατόμων που ανήκουν στην ομάδα Α ή στην ομάδα ΑΒ. Άρα ο ύποπτος ανήκει στην ομάδα Α ή στην ομάδα ΑΒ και σίγουρα δεν είναι ο δράστης του εγκλήματος. Επομένως, ο δολοφόνος στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του διαθέτει μόνο αντιγόνο Rhesus (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


ΙΙ. Αν από την ανάμιξη της σταγόνας του αίματος του υπόπτου με αντί-Α ή αντί-Β αντισώματα δεν είχε συμβεί συγκόλληση, σημαίνει ότι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο, άρα ανήκει στην ομάδα Ο και θα μπορούσε, ως προς το σύστημα ΑΒΟ, να είναι ο δολοφόνος.
Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+). Η παρουσία αντιγόνου (παράγοντας Rhesus) συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα (αντί-Rh), (όπως όταν μια έγκυος μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη -έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh, αν το επόμενο έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου), έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Άρα, συγκόλληση κατά την ανάμιξη της σταγόνας αίματος του υπόπτου με τα αντισώματα αντί-Rh, θα έδειχνε ότι ο ύποπτος είναι Rh+ και εφόσον ανήκει στην ομάδα Ο, θα έπρεπε να κρατηθεί για περαιτέρω έρευνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11367


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2601αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License