152o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:151
151o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όρχεις/Ωοθήκες-Κατηγορία.αδένων Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Κατηγορίες.κυττάρων.αίματος Κύτταρα.αίματος.χωρίς.πυρήνα-Ρόλος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.παρεγκεφαλίδα Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.προμήκη Τρόπος.εξουδετέρωσης.μικροβίων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:153
153o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 20:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδος.κυττάρων.αίματος-Λειτουργία.τους Είδος.κυττάρων.μυϊκού.ιστού-Περιοχή.του.σώματος Είδος.κυττάρων.οστίτη.ιστού-Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας Είδος.κυττάρων.πτερυγίου.αυτιού-Είδος.ιστού Είδος.κυττάρων.χαλαρού.συνδετικού.ιστού-Λειτουργία.τους Επιλογή.είδους.αγγείων.παρουσία/απουσία.βαλβίδων Κατεύθυνση.αίματος.στο.αγγείο.Α-Αιτιολόγηση Μορφή.αιμοσφαιρίνης.στα.2.αγγεία Ταχύτητα.αίματος.στα.2.αγγεία Τοίχωμα.με.περισσότερο.μυϊκό.ιστό
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11359 152o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ.12 | §12.2
   Κεφ.12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών
Ίδιο με Β. Ι - 11246
Ίδιο με Β. Ι - 11348
Ι. Λοβοί εγκεφάλου
Ίδιο με Δ. Ι - 11346
ΙΙ. Αδένες σπερματογένεσης - Ορμόνη - Ηλικία
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Διαίρεση - Χαρακτηριστικά
Λόγοι ανδρικής στειρότητας -Αίτια
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11336
ΙΙ. Συνέπειες εγκεφαλικού επεισοδίου σε λοβό-παρεγκεφαλίδα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11346
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.4

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:12
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 16:36 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 152o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11359

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό μας σύστημα περιλαμβάνει 3 κύρια είδη αγγείων. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιο είδος αγγείων μεταφέρει αίμα στην καρδιά, ποιο απομακρύνει το αίμα από την
καρδιά; (2μ)
β) Να συγκρίνετε τα δύο είδη αγγείων του προηγούμενου ερωτήματος ως προς: τον
αριθμό τους, το αν εμφανίζουν ή όχι σφυγμό, το αν διαθέτουν ή όχι βαλβίδες, το πάχος
του τοιχώματός τους, το μέγεθος της εσωτερικής διαμέτρου τους, την τιμή της πίεσης
του αίματος στο εσωτερικό τους. (6μ)
γ) Ένα από τα διαφορετικά είδη αγγείων παρεμβάλλεται μεταξύ των άλλων δύο. Τι ισχύει
με την ταχύτητα του αίματος στα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών
διευκολύνεται από την ταχύτητα του αίματος στο εσωτερικό τους; (4μ)

ΙΙ. Η ωογένεση και η σπερματογένεση είναι οι διαδικασίες με τις οποίες παράγονται οι
θηλυκοί και οι αρσενικοί γαμέτες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιους αδένες γίνεται η σπερματογένεση; Από ποια ορμόνη διεγείρονται οι αδένες
αυτοί, ώστε να παράγουν σπερματοζωάρια, και σε ποια ηλικία; (3μ)
β) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα από τα οποία προέρχονται τα
ωάρια; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία μεταμορφώνονται και ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους. (5μ)
γ) Πού οφείλεται η ανδρική στειρότητα; Να αναφέρετε 3 αίτια που μπορούν να
οδηγήσουν σε ένα τέτοιο πρόβλημα; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ139-152-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11346-11359.png
Αν η παροχή αίματος σε ένα τμήμα του
εγκεφάλου διακοπεί, όπως π.χ. σε ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο, τότε είναι πιθανό στο
τμήμα αυτό να σημειωθεί σοβαρή βλάβη με
συνέπεια την αδυναμία να φέρει σε πέρας τη
λειτουργία για την οποία είναι υπεύθυνο.
Παρατηρώντας την διπλανή εικόνα να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:Ι. Ποιοι λοβοί του εγκεφάλου αντιστοιχούν σε καθένα από τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ; (12μ)
ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου που υπάρχουν σε
καθένα από τους λοβούς που έχουν επισημανθεί με τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ να
προσδιορίσετε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες στη λειτουργία του εγκεφάλου από ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο που πλήττει κάθε μια από τις εικονιζόμενες περιοχές. Να αναφέρετε
μια συνέπεια στην περίπτωση που επηρεαστεί η παρεγκεφαλίδα. (12μ+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο εσωτερικό των φλεβών το αίμα οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. Το αίμα, με κάθε συστολή των κοιλιών της καρδιάς, διοχετεύται στις αρτηρίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


β)

Σύγκριση Αγγείων
Ιδιότητες Αγγείων Φλέβες Αρτηρίες
Αριθμός περισσότερες λιγότερες
Εμφανίζουν Σφυγμό όχι ναι
Διαθέτουν βαλβίδες ναι όχι
Πάχος τοιχώματος λεπτότερες παχύτερες
Εσωτερική διάμετρος μεγαλύτερη μικρότερη
Πίεση αίματος στο εσωτερικό μικρότερη μεγαλύτερη

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


γ) Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

====

ΙΙ. α) Η σπερματογένεση γίνεται στους όρχεις. Στην ηλικία των 13 η τεστοστερόνη αρχίζει να διεγείρει τους όρχεις για συνεχή παραγωγή σπερματοζωαρίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τα ωογόνια αυξάνονται σε μέγεθος με τη συσσώρευση θρεπτικών ουσιών (λέκιθος) και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και παραμένει σ' αυτό το στάδιο για πολλά χρόνια.
Από την εφηβεία και μετά, κάθε 28 περίπου ημέρες ένα ωοθυλάκιο αναπτύσσεται εναλλάξ από κάθε ωοθήκη. Το ωοκύτταρο που περιέχει μπαίνει στο στάδιο της ωρίμανσης, κατά το οποίο υφίσταται την πρώτη μειωτική διαίρεση. Από τη διαίρεση αυτή θα προκύψει ένα μικρό κύτταρο (πολικό σωμάτιο) και ένα μεγάλο, το οποίο θα εξελιχτεί σε ωάριο με 23 χρωμοσώματα. Το ωάριο περιέχει τη λέκιθο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


γ) Η αντρική στειρότητα οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων ή στην παραγωγή μεγάλου ποσοστού ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Στα αίτια περιλαμβάνονται οι ακτινοβολίες, η υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή των όρχεων, χημικές ενώσεις και διάφορες ασθένειες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 224)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι λοβοί του εγκεφάλου που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ της εικόνας είναι :
Α= μετωπιαίος, Β= βρεγματικός, Γ= ινιακός, και Δ= κροταφικός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


ΙΙ. Οι κινητικές περιοχές του φλοιού των ημισφαιρίων εντοπίζονται στο μετωπιαίο λοβό. Αισθητικές είναι οι περιοχές του φλοιού στις οποίες καταλήγουν νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς νευρώνες, όπου αναλύονται και ερμηνεύονται, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία των αισθήσεων και των συναισθημάτων. Οι συνειρμικές περιοχές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας του εγκεφαλικού φλοιού και σχετίζονται με όλες τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες όπως είναι η μνήμη, η αιτιολόγηση, η έκφραση μέσω του λόγου, η κρίση, τα συναισθήματα.
Σε περιπτώσεις τραυματισμού του εγκεφάλου, ή λόγω διάφορων ασθενειών, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μνήμης, αμνησία, που εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάστηκε. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις τραυματισμού περιοχών του κροταφικού λοβού παρατηρείται απώλεια στη μνήμη ήχων.
Οι κινήσεις των σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος ελέγχονται πάντα από καθορισμένη περιοχή στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο σε κινητική περιοχή του μετωπιαίου λοβού είναι περιορισμένη ή πλήρης αδυναμία κίνησης (παράλυση) σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος.
Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος) γίνονται αντιληπτές σε καθορισμένες περιοχές στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού και είναι υπεύθυνες για την αντίληψη των ερεθισμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένα τμήματα του σώματος. Επίσης το κέντρο της γεύσης βρίσκεται στο βρεγματικό λοβό. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του βρεγματικού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια κάποιας γενικής αίσθησης (θερμοκρασίας, αφής, πίεσης και πόνου) ή απώλεια της γεύσης.
Στον κροταφικό λοβό εντοπίζονται το κέντρο της ακοής και το κέντρο της όσφρησης (στη βάση του κροταφικού λοβού). Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του κροταφικού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια της ακοής ή της όσφρησης.
Στο πίσω τμήμα του ινιακού λοβού εντοπίζεται το κέντρο της όρασης. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του ινιακού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια της όρασης.
Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών, κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και της ισορροπίας του σώματος. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην παρεγκεφαλίδα είναι απώλεια ελέγχου/συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών (π.χ. τρεμούλιασμα) ή μείωση του μυϊκού τόνου (μυϊκή ατονία) ή απώλεια της ισορροπίας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 155, 160)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11359


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2592αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License