151o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:150
150o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 17:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Δράση.αδρεναλίνης/πιλοκαρπίνης.σε.καρδιακό.παλμό-κόρη.οφθαλμού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή Παραδείγματα.ελέγχου.εγκεφάλου.σε.Α.Ν.Σ.
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:152
152o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:36 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένες.σπερματογένεσης-Ορμόνη-Ηλικία Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Λοβοί.εγκεφάλου Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Διαίρεση-Χαρακτηριστικά Συνέπειες.εγκεφαλικού.επεισοδίου.σε.λοβό-παρεγκεφαλίδα Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11358 151o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Κύτταρα αίματος χωρίς πυρήνα - Ρόλος
Κατηγορίες κυττάρων αίματος
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού
Τρόπος εξουδετέρωσης μικροβίων
Ι. Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε παρεγκεφαλίδα
ΙΙ. Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Όρχεις/Ωοθήκες - Κατηγορία αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
ΙΙ. Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε προμήκη
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

3

1

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.2

γ.6

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:12
Τελευταία τροποποίηση 25 May 2016 21:02 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 151o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11358

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα αποτελεί έναν ιδιόμορφο τύπο συνδετικού ιστού που αποτελείται από
την υγρή μεσοκυττάρια ουσία που ονομάζεται πλάσμα και τα έμμορφα
συστατικά του αίματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια από τα κύτταρα του αίματος στερούνται πυρήνα; Να αναφέρετε συνοπτικά
το βιολογικό ρόλο καθενός από αυτά. (6μ)
β) Να ονομάσετε δύο κατηγορίες κυττάρων του αίματος καθώς και δύο κατηγορίες
πρωτεϊνών του πλάσματός του, που σχετίζονται με την εξουδετέρωση των
μικροβίων που απειλούν τον οργανισμό μας. Να περιγράψετε έναν τρόπο με τον
οποίο τα κύτταρα του αίματος μας συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των μικροβίων.
(6μ)

ΙΙ. Το αναπαραγωγικό σύστημα των δύο φύλων περιλαμβάνει αδένες των οποίων τα
προϊόντα συμβάλλουν στη διαδικασία της αναπαραγωγής, αλλά και στην εκδήλωση
πολλών χαρακτηριστικών του φύλου.

α) Να ονομάσετε δύο δομές του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα που εκκρίνουν
ουσίες, οι οποίες μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (3μ)
β) Σε ποια κατηγορία αδένων κατατάσσονται οι όρχεις και οι ωοθήκες; Να αιτιολογήσετε
την επιλογή σας. (4 μ)
γ) Ποιο προϊόν των ωοθηκών είναι κυρίως υπεύθυνο για την εμφάνιση των
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Αν για κάποιο λόγο φράξει ένα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα την
παρεγκεφαλίδα, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά συνήθως δεν πεθαίνει.
Αν αντιθέτως φράξει ένα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τον προμήκη, τότε
ο άνθρωπος πεθαίνει.

I. Ποια προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στον οποίο έφραξε το
αιμοφόρο αγγείο που εφοδιάζει την παρεγκεφαλίδα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
II. Για ποιους λόγους ένα φράξιμο αγγείου που εφοδιάζει με αίμα τον προμήκη, είναι
ικανό να προκαλέσει θάνατο στον άνθρωπο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Ο ρόλος τους είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και η απομάκρυνση από αυτούς του διοξειδίου του άνθρακα.
Τα αιμοπετάλια έχουν σχήμα ακανόνιστο, στερούνται πυρήνα και είναι άχρωμα. Τα αιμοπετάλια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πήξης του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 62)


β) Σφαιρίνες: Οι πρωτεΐνες αυτές του πλάσματος παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών.
Συμπλήρωμα : Το συμπλήρωμα είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα 20 πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφοντάς τους με διάφορους τρόπους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)
Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση. Εκεί απομονώνουν το μολυσματικό παράγοντα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις τοξικές ουσίες που πιθανόν αυτός έχει απελευθερώσει.
Ή Εναλλακτικά
Μία ομάδα λεμφοκυττάρων (μη κοκκιώδη λευκοκύτταρα), τα Β-λεμφοκύτταρα, είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των αντισωμάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)

====

ΙΙ. α) Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες.
Οι ωοθήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)


γ) Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών, κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και της ισορροπίας του σώματος. Επομένως, αν για κάποιο λόγο φράξει ένα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα την παρεγκεφαλίδα, ο άνθρωπος θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τον έλεγχο ή τον συντονισμό των κινήσεων των σκελετικών μυών του, με την ισορροπία του σώματός του ή με τον μυϊκό τόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 160)


ΙΙ. Ο προμήκης περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (Α.Ν.Σ.) όπως αυτά που σχετίζονται με τον έλεγχο της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. Λόγω της ζωτικής σημασίας των κέντρων που περιέχει, βλάβη στον προμήκη συνεπάγεται το θάνατο. Για τους ίδιους λόγους ένα φράξιμο αγγείου που εφοδιάζει με αίμα τον προμήκη, είναι ικανό να προκαλέσει θάνατο στον άνθρωπο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11358


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2591αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License