149o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:148
148o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 07:48 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όρια.νωτιαίου.μυελού-Μη.επηρεασμός.από.τραύμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Ακουστικές.ακρολοφίες-Λειτουργία.ημικυκλίων.σωλήνων Επιλογή.δέκτη.από.ομάδα.ΑΒ Επιλογή.δότη.σε.ομάδα.Α Ομάδα.με.δύο-κανένα.είδη.αντισωμάτων Συνέπειες.μη.επιτρεπτής.μετάγγισης Ωτίτιδα.αίτιο.απώλειας.ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:150
150o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 17:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Δράση.αδρεναλίνης/πιλοκαρπίνης.σε.καρδιακό.παλμό-κόρη.οφθαλμού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή Παραδείγματα.ελέγχου.εγκεφάλου.σε.Α.Ν.Σ.
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11356 149o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ.3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
Θεματολογία Ι. Φαινόμενο μείωσης-απώλειας αίσθησης
Αποφυγή απώλειας γεύσης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Υποδεκτικά κύτταρα γεύσης-όσφρησης
Ίδιο με Β. Ι - 11294
Ι. Δράση αδρεναλίνης-πιλοκαρπίνης σε καρδιακό παλμό-κόρη οφθαλμού
ΙΙ. Πρωτεΐνες πήξης αίματος
Πλάσμα χωρίς πρωτεΐνη πήξης
Δράση ενζύμου πήξης
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
ΙΙ. Παραδείγματα ελέγχου εγκεφάλου σε Α.Ν.Σ.
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

2

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.1

5

β.1

9

γ.6

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:19
Τελευταία τροποποίηση 10 May 2016 21:04 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 149o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11356

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στην αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό η
αίσθηση ενός ερεθίσματος να μειωθεί ή και να χαθεί. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το φαινόμενο αυτό; Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να το αποφεύγουμε
στην περίπτωση της γεύσης; (4μ)
β) Τι πρέπει να συμβεί για να εκδηλωθεί το φαινόμενο αυτό στην περίπτωση της
όσφρησης; (4μ)
γ) Τι κοινό έχουν τα υποδεκτικά κύτταρα των αισθήσεων αυτών όσον αφορά την
κατασκευή τους; (4μ)

ΙΙ. Χάρη στην πήξη του αίματος, σταματά η αιμορραγία στις περιπτώσεις μικρών
τραυματισμών, γίνεται το πρώτο βήμα για την επούλωση των πληγών κ.ά. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Να ονομάσετε δύο είδη πρωτεϊνών του πλάσματος του αίματος που
συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξης. Πώς ονομάζεται το πλάσμα του αίματος
μετά την αφαίρεση της μιας από αυτές; (3μ)
β) Κατά τη διαδικασία της πήξης του αίματος σημαντικό ρόλο παίζει ένα ένζυμο που
ονομάζεται θρομβίνη. Ποια είναι η δράση του ενζύμου αυτού; Να αναφέρετε δύο
χημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για το σχηματισμό της θρομβίνης. (6μ)
γ) Ποιο κληρονομικό νόσημα σχετίζεται με τη διαδικασία πήξης του αίματος; Τι
απουσιάζει από τους ανθρώπους που το παρουσιάζουν; Ποιες οι συνέπειές του;
(4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας βιολόγος μελετά τη δράση δύο ουσιών, της αδρεναλίνης και της πιλοκαρπίνης στο
Α.Ν.Σ. δύο πειραματόζωων.
• Στο πειραματόζωο Α χορηγεί αδρεναλίνη, ενώ
• Στο πειραματόζωο Β χορηγεί πιλοκαρπίνη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Α.Ν.Σ. των πειραματόζωων λειτουργεί όπως το Α.Ν.Σ. του
ανθρώπου και ότι η αδρεναλίνη διεγείρει τη δράση του Συμπαθητικού Νευρικού
Συστήματος, ενώ η πιλοκαρπίνη τη δράση του Παρασυμπαθητικού Νευρικού Συστήματος,
να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποια επίδραση θα έχει η χορήγηση της αδρεναλίνης στην συχνότητα του καρδιακού
παλμού και στο εύρος της κόρης του πειραματόζωου Α, ποια επίδραση θα έχει η
χορήγηση πιλοκαρπίνης στην συχνότητα του καρδιακού παλμού και στο εύρος της
κόρης του πειραματόζωου Β. Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
II. Το Α.Ν.Σ. των πειραματόζωων, αν και διατηρεί κάποιο βαθμό ελευθερίας ελέγχεται
από τον εγκέφαλο. Να αναφέρετε δύο τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τη δράση
του Α.Ν.Σ. παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η αίσθηση της γεύσης μειώνεται ή χάνεται, φαινόμενο που ονομάζεται εξοικείωση υποδοχέα. Οι υποδοχείς της γεύσης εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν. Η «απώλεια της γεύσης» μπορεί να αποφευχθεί, αν η τροφή μετακινείται σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας, έτσι ώστε να διεγείρει διαφορετικούς, κάθε φορά, υποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)


β) Ύστερα από την επίδραση συγκεκριμένης ουσίας, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητα τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)


γ) Ο οσφρητικός βλεννογόνος, στο πάνω τμήμα της ρινικής κοιλότητας, αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα και υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων προεκβάλλουν στη ρινική κοιλότητα. Οι χημικές ουσίες που εισέρχονται στη ρινική κοιλότητα σε αέρια μορφή διαλύονται στα υγρά που περιβάλλουν τις βλεφαρίδες και έρχονται σε επαφή με αυτές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης.
Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα. Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Αυτό αιτιολογεί την αδυναμία μας να αντιληφθούμε τη γεύση ξηράς τροφής, όταν στη γλώσσα δεν υπάρχει σάλιο. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)

====

ΙΙ. α) Σφαιρίνες: Οι πρωτεΐνες αυτές του πλάσματος παράγονται στο ήπαρ και ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πή-
ξης του αίματος.
Ινωδογόνο : Πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Αν από το πλάσμα αφαιρεθεί το ινωδογόνο, το υγρό που παραμένει ονομάζεται ορός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


β) Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες.
Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η δράση του συμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή της. Επίσης το ΑΝΣ ελέγχει την συχνότητα του καρδιακού παλμού, η οποία αυξάνεται με τη δράση του συμπαθητικού και ελαττώνεται με τη δράση του παρασυμπαθητικού.
Επομένως, αφού
- η αδρεναλίνη διεγείρει τη δράση του Συμπαθητικού, άρα

  • αυξάνει τη συχνότητα του καρδιακού παλμού του πειραματόζωου Α
  • διαστέλλει την κόρη του οφθαλμού του πειραματόζωου Α

- η πιλοκαρπίνη διεγείρει τη δράση του Παρασυμπαθητικού, άρα

  • ελαττώνει τη συχνότητα του καρδιακού παλμού του πειραματόζωου Β
  • συστέλλει την κόρη του οφθαλμού του πειραματόζωου Β

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165)


ΙΙ. Τα κέντρα ελέγχου της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας, που βρίσκονται στον προμήκη, δέχονται πληροφορίες από υποδοχείς των σπλάχνων, και, μέσω του ΑΝΣ, δίνουν τις κατάλληλες εντολές στα εκτελεστικά όργανα. Παρόμοια, ο υποθάλαμος, ελέγχοντας το ΑΝΣ, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, τα αισθήματα της πείνας και της δίψας, το ισοζύγιο του νερού και των αλάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 166)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11356


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2588αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License