147o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:146
146o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 22:06 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Ανεστραμμένο.είδωλο-«όρθιο».αντικείμενο Δομές.ματιού-Εστίαση.αντικειμένου Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου Μεταβολές.ματιού-Απόσταση.παρατηρούμενου.αντικειμένου Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Προσαρμογή.ματιού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:148
148o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 07:48 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όρια.νωτιαίου.μυελού-Μη.επηρεασμός.από.τραύμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Ακουστικές.ακρολοφίες-Λειτουργία.ημικυκλίων.σωλήνων Επιλογή.δέκτη.από.ομάδα.ΑΒ Επιλογή.δότη.σε.ομάδα.Α Ομάδα.με.δύο-κανένα.είδη.αντισωμάτων Συνέπειες.μη.επιτρεπτής.μετάγγισης Ωτίτιδα.αίτιο.απώλειας.ισορροπίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11354 147o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Αδένας σπερματογένεσης-ωογένεσης
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα-γυναίκας
Χρωμοσώματα πρόδρομων-γαμετών-ζυγωτού
Δομή σπερματοζωαρίου - Μιτοχόνδρια
Ι. Όρια νωτιαίου μυελού - Μη επηρεασμός από τραύμα
ΙΙ. Υποδοχείς υφής αντικειμένων - πίεσης
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Κέντρο αφής-πίεσης - Περιοχή εγκεφάλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11263
ΙΙ. Ακουστικές ακρολοφίες - Λειτουργία ημικυκλίων σωλήνων
Ωτίτιδα αίτιο απώλειας ισορροπίας
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

2

β.1

1

γ.1

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.4

γ.2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:18
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 21:46 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 147o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11354

ΘΕΜΑ Β
Ι. Με τις διαδικασίες της σπερματογένεσης και της ωογένεσης παράγονται οι γαμέτες των
δύο φύλων, ενώ με τη διαδικασία της γονιμοποίησης οι γαμέτες αυτοί συντήκονται ώστε
να προκύψει το κύτταρο (ζυγωτό) με το οποίο αρχίζουμε τη ζωή μας. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Σε ποιον αδένα γίνεται η σπερματογένεση, σε ποιον αδένα γίνεται η ωογένεση; Σε ποιο
τμήμα του θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος γίνεται η γονιμοποίηση; (3μ)
β) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα, πώς της γυναίκας;
Πόσα χρωμοσώματα διαθέτουν (φυσιολογικά) τα κύτταρα αυτά; Πόσα χρωμοσώματα έχει
κάθε φυσιολογικός γαμέτης (ωάριο, σπερματοζωάριο) του ανθρώπου και πόσα ένα
φυσιολογικό ζυγωτό; (5μ)
γ) Από ποια μέρη αποτελείται ένα σπερματοζωάριο; Ποιο από αυτά περιέχει άφθονα
μιτοχόνδρια; (4μ)

ΙΙ. Ο οργανισμός μας είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την υφή των αντικειμένων, όπως
επίσης και μεταβολές στην πίεση που του ασκείται, είτε στο δέρμα, είτε στους ιστούς των
μυών και των συνδέσμων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείς χάρη στους οποίους αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αισθήσεις;
(4μ)
β) Σε ποιες περιοχές του δέρματος, γενικώς, οι υποδοχείς της αφής και της πίεσης
παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα; Να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων
περιοχών. (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο ερμηνεύονται οι αισθητικές
πληροφορίες που αφορούν στις αισθήσεις της αφής και της πίεσης; Σε ποια περιοχή του
εγκεφάλου μας εντοπίζεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας αθλητής του επί κοντώ κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, χάνει την ισορροπία
του, πέφτει και τραυματίζεται χαμηλά στη μέση και συγκεκριμένα κάτω από τον 2ο
οσφυϊκό σπόνδυλο. Όταν μεταφέρεται στο νοσοκομείο ρωτά ανήσυχος τον γιατρό αν ο
τραυματισμός θα προκαλέσει πρόβλημα στην κίνηση των κάτω άκρων, εξαιτίας βλάβης
του νωτιαίου μυελού του. Ο γιατρός καθησυχάζει τον αθλητή, παίρνοντας όμως το
ιστορικό του, διαπιστώνει ότι ο νεαρός τις προηγούμενες ημέρες είχε νοσήσει από μια
μορφή ωτίτιδας που επηρέασε τη λειτουργία των ημικυκλίων σωλήνων του αυτιού του. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Για ποιο λόγο πιστεύετε πως είναι καθησυχαστική η απάντηση του γιατρού;
ΙΙ. Μπορεί η ωτίτιδα να έχει κάποια σχέση με την απώλεια της ισορροπίας του αθλητή;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η σπερματογένεση γίνεται στους όρχεις, ενώ η ωογένεση στις ωοθήκες.
Αν στους ωαγωγούς (ή σάλπιγγες) τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια και φυσιολογικά έχουν 46 χρωμοσώματα.
Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια και φυσιολογικά έχουν 46 χρωμοσώματα.
Κάθε φυσιολογικός γαμέτης έχει 23 χρωμοσώματα, ενώ κάθε ζυγωτό έχει φυσιολογικά 46 χρωμοσώματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Κάθε σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. Η κεφαλή περιέχει τον απλοειδή πυρήνα του και τα ένζυμα, που θα το βοηθήσουν να διεισδύσει στο ωάριο. Το ενδιάμεσο σώμα περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνηση του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)

====

ΙΙ. α) Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Οι υποδοχείς που βρίσκονται στο δέρμα εμφανίζονται με μεγαλύτερη πυκνότητα στις άτριχες περιοχές του, όπως είναι τα χείλη, τα ακροδάκτυλα, οι παλάμες, οι πατούσες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο νωτιαίος μυελός αρχίζει από το ύψος του ινιακού τρήματος και καταλήγει στο ύψος του δεύτερου οσφυϊκού σπονδύλου περίπου. Επομένως, αφού ο τραυματισμός του αθλητή έγινε κάτω από τον 2ο οσφυϊκό σπόνδυλο δεν επηρεάζεται ο νωτιαίος μυελός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 151)


ΙΙ. Σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς η ωτίτιδα, από την οποία είχε νοσήσει, επηρέασε του ημικύκλιους σωλήνες του αυτιού. Στις βάσεις όμως των ημικύκλιων σωλήνων βρίσκονται οι ακουστικές ακρολοφίες που (μαζί με τις ακουστικές κηλίδες) αποτελούν τους υποδοχείς της ισορροπίας. Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Η ουσία αυτή κατά την περιστροφική κίνηση της κεφαλής κινείται λόγω μετατόπισης της λέμφου στους ημικύκλιους σωλήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη των βλεφαρίδων των τριχοφόρων κυττάρων και τη δημιουργία νευρικής ώσης. Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες (και τις ακουστικές κηλίδες) μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος. Επομένως, η ωτίτιδα θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την ισορροπία του αθλητή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11354


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8156αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License