142o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:141
141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:29 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:143
143o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 14 Jul 2015 20:21 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιγόνα.ΑΒΟ-rhesus Αντισώματα.ΑΒΟ-rhesus Εντοπισμός.Αντιγόνων-Αντισωμάτων Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11349 142o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ.10 | §10.1
    Κεφ.10 | §10.2
    Κεφ.11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ.1 | § 1.1
    Κεφ.10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Κύριος ιστός τριών δομών
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας συνδέσμου
Κύτταρα κύριου ιστού τετρακέφαλου μυός
Ίδιο με Β. Ι - 11296
Ι. Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ. Ι - 11348
ΙΙ. Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11245
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11275
ΙΙ. Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11348
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:14
Τελευταία τροποποίηση 06 Feb 2016 22:14 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 142o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11349

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στην περιοχή του γόνατος, μεταξύ άλλων, υπάρχει ο τετρακέφαλος μυς
(σκελετικός μυς), το μηριαίο οστό και ένας σύνδεσμος.

α) Να αναφέρεις τον κύριο ιστό που σχηματίζει καθεμία από τις τρεις παραπάνω
δομές. (3μ)
β) Να προσδιορίσεις τη σύσταση της μεσοκυττάριας ουσίας που υπάρχει στον
σύνδεσμο. (4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που αποτελούν τον κύριο ιστό του τετρακέφαλου
μυός; Ποια είναι η μορφή των κυττάρων αυτών; (5μ)

ΙΙ. Για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης τα ζευγάρια καταφεύγουν σε
διαφορετικές μεθόδους αντισύλληψης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακεκομμένη
συνουσία, η ημερολογιακή μέθοδος και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Γιατί οι δύο πρώτες μέθοδοι θεωρούνται αναξιόπιστες; (6μ)
β) Τι περιέχουν τα αντισυλληπτικά χάπια; Πώς δρουν; Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειές
τους; (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας βιολόγος μελετά τρία κύτταρα τα, Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδρούν σε
διαφορετικά ερεθίσματα το καθένα.

• Στο κύτταρο Α το ερέθισμα είναι μια ορμόνη που δεν εισέρχεται στο εσωτερικό του.
• Στο κύτταρο Β το ερέθισμα είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας.
• Στο κύτταρο Γ το ερέθισμα είναι μια νευρική ώση που προκαλεί τη συστολή του, η
οποία όμως δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. Πώς δρα ο συγκεκριμένος τύπος ορμόνης στο κύτταρο Α; Ποιο από τα τρία κύτταρα
συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Να αναφέρετε δύο περιοχές
του ανθρώπινου σώματος από τις οποίες μπορεί να αποσπάστηκε το κύτταρο αυτό.
ΙΙ. Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει το κύτταρο Γ; Σε ποιες
διαφορετικές περιοχές του σώματός μας εντοπίζονται κύτταρα σαν αυτό; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς, άρα στον τετρακέφαλο μυ (σκελετικός μυς) ο κύριος ιστός είναι ο σκελετικός μυϊκός ιστός.
Ο οστίτης ιστός συναντάται στα οστά, άρα στο μηριαίο οστό ο κύριος ιστός είναι ο οστίτης ιστός (που ανήκει στον ερειστικό ιστό).
Ο πυκνός συνδετικός ιστός συναντάται στους συνδέσμους των αρθρώσεων, άρα στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο ο κύριος ιστός είναι ο πυκνός συνδετικός ιστός (που ανήκει στον ερειστικό ιστό). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10-12)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία του πυκνού συνδετικού ιστού αποτελείται κυρίως από ινίδια κολλαγόνου σε δεσμίδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

====

ΙΙ. α) Η διακεκομμένη συνουσία είναι η πιο απλή αλλά και η πιο αναξιόπιστη μέθοδος γιατί μερικές σταγόνες σπέρματος μπορεί να διαφύγουν και πριν από την εκσπερμάτωση.
Η ημερολογιακή μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει μόνο μία φορά το μήνα και ότι τα γεννητικά κύτταρα ζουν μόνο λίγες μέρες. Αν μια γυναίκα έχει σταθερό κύκλο 28 ημερών, τότε οι γόνιμες μέρες της προσδιορίζονται μεταξύ της 10ης και της 17ης μέρας. Και αυτή η μέθοδος δεν είναι και τόσο αξιόπιστη, γιατί οι μέρες της ωοθυλακιορρηξίας παρουσιάζουν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 226-227)


β) Τα αντισυλληπτικά χάπια περιέχουν συνθετικές ορμόνες (οιστρογόνα ή/και προγεστερόνη) και διακόπτουν την ωοθυλακιορρηξία ή αποτρέπουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Τα αντισυλληπτικά πρέπει να λαμβάνονται με την καθοδήγηση ιατρού. Ενοχοποιούνται για τη δημιουργία προβλημάτων στο κυκλοφορικό σύστημα, για καρκινογενέσεις κ.τ.λ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο (άρα η ορμόνη Α ανήκει στις πεπτιδικές), αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Το κύτταρο Β είναι θερμοϋποδοχέας, άρα συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 192)


ΙΙ. Το κύτταρο Γ, αφού υφίσταται συστολή είναι μυϊκό κύτταρο. Η συστολή αυτή δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας άρα πρόκειται για κύτταρο που ανήκει είτε στον καρδιακό μυϊκό ιστό (μυοκάρδιο) που βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς είτε στο λείο μυϊκό ιστό που επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Λείοι μύες υπάρχουν και στο μάτι (ίριδα, ακτινωτό σώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11349


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8152αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License