141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:140
140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 23:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινώδες-Προέλευση Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:142
142o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 22:14 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11348 141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.2
   Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ.10 | §10.1
    Κεφ.10 | §10.2
    Κεφ.11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ.1 | § 1.1
    Κεφ.10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών
Ίδιο με Β. Ι - 11246
Ι. Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
ΙΙ. Θέσεις ωοθυλακίων - Ορμόνες
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Προβλήματα γονιμότητας
Απόρριψη βλεννογόνου - Φάση κύκλου - Ορμονική μεταβολή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11343
ΙΙ. Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:13
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 21:29 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11348

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό μας σύστημα περιλαμβάνει 3 κύρια είδη αγγείων. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιο είδος αγγείων μεταφέρει αίμα στην καρδιά, ποιο απομακρύνει το αίμα από την
καρδιά; (2μ)
β) Να συγκρίνετε τα δύο είδη αγγείων του προηγούμενου ερωτήματος ως προς: τον
αριθμό τους, το αν εμφανίζουν ή όχι σφυγμό, το αν διαθέτουν ή όχι βαλβίδες, το πάχος
του τοιχώματός τους, το μέγεθος της εσωτερικής διαμέτρου τους, την τιμή της πίεσης
του αίματος στο εσωτερικό τους. (6μ)
γ) Ένα από τα διαφορετικά είδη αγγείων παρεμβάλλεται μεταξύ των άλλων δύο. Τι ισχύει
με την ταχύτητα του αίματος στα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών
διευκολύνεται από την ταχύτητα του αίματος στο εσωτερικό τους; (4μ)

ΙΙ. Μεταξύ των τμημάτων που αποτελούν το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας
περιλαμβάνονται οι ωαγωγοί, οι ωοθήκες και το ενδομήτριο. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιο από τα τμήματα αυτά φιλοξενεί τα ωοθυλάκια; Πώς ονομάζονται οι ορμόνες που
παράγουν τα τμήματα αυτά; (3μ)
β) Σε ποιο από τα τμήματα αυτά γίνεται φυσιολογικά, η γονιμοποίηση; Ποια κατάσταση
στα τμήματα αυτά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας στη γυναίκα; (4μ)
γ) Το ένα από τα τρία τμήματα αποτελεί βλεννογόνο και απορρίπτεται κατά τον
εμμηνορρυσιακό κύκλο. Ποιο είναι το τμήμα αυτό; Σε ποια φάση του εμμηνορρυσιακού
κύκλου απορρίπτεται; Ποια ορμονική μεταβολή είναι υπεύθυνη για την καταστροφή και
την απόρριψη του τμήματος αυτού στη φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου που
αναφέρατε; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας βιολόγος μελετά τρία κύτταρα τα, Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδρούν σε
διαφορετικά ερεθίσματα το καθένα.

• Στο κύτταρο Α το ερέθισμα είναι μια ορμόνη που δεν εισέρχεται στο εσωτερικό του.
• Στο κύτταρο Β το ερέθισμα είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας.
• Στο κύτταρο Γ το ερέθισμα είναι μια νευρική ώση που προκαλεί τη συστολή του, η
οποία όμως δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. Πώς δρα ο συγκεκριμένος τύπος ορμόνης στο κύτταρο Α; Ποιο από τα τρία κύτταρα
συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Να αναφέρετε δύο περιοχές
του ανθρώπινου σώματος από τις οποίες μπορεί να αποσπάστηκε το κύτταρο αυτό.
ΙΙ. Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει το κύτταρο Γ; Σε ποιες
διαφορετικές περιοχές του σώματός μας εντοπίζονται κύτταρα σαν αυτό; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο εσωτερικό των φλεβών το αίμα οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. Το αίμα, με κάθε συστολή των κοιλιών της καρδιάς, διοχετεύται στις αρτηρίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


β)

Σύγκριση Αγγείων
Ιδιότητες Αγγείων Φλέβες Αρτηρίες
Αριθμός περισσότερες λιγότερες
Εμφανίζουν Σφυγμό όχι ναι
Διαθέτουν βαλβίδες ναι όχι
Πάχος τοιχώματος λεπτότερες παχύτερες
Εσωτερική διάμετρος μεγαλύτερη μικρότερη
Πίεση αίματος στο εσωτερικό μικρότερη μεγαλύτερη

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)


γ) Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Η ταχύτητα του αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

====

ΙΙ. α) Στο εσωτερικό κάθε ωοθήκης υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ωοθυλάκια, που το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο.
Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν τις ορμόνες οιστρογόνα και προγεστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205-206)


β) Αν υπάρχει ένα ωάριο στους ωαγωγούς είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση.
Η γυναικεία στειρότητα είναι πιθανό να οφείλεται στην απόφραξη των σαλπίγγων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211, 224)


γ) Τα χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της αιμορροϊκής φάσης (1η - 5η ημέρα του εμμηνορρυσιακού κύκλου) προκαλούν την καταστροφή του βλεννογόνου που καλύπτει εσωτερικά τη μήτρα (ενδομήτριο) και την απόρριψή του με τη μορφή του αίματος της περιόδου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 207, ή/και Προσαρτήσεις 2015)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο (άρα η ορμόνη Α ανήκει στις πεπτιδικές), αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Το κύτταρο Β είναι θερμοϋποδοχέας, άρα συμβάλλει στη δημιουργία μιας σωματικής αίσθησης. Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 192)


ΙΙ. Το κύτταρο Γ, αφού υφίσταται συστολή είναι μυϊκό κύτταρο. Η συστολή αυτή δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας άρα πρόκειται για κύτταρο που ανήκει είτε στον καρδιακό μυϊκό ιστό (μυοκάρδιο) που βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς είτε στο λείο μυϊκό ιστό που επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Λείοι μύες υπάρχουν και στο μάτι (ίριδα, ακτινωτό σώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11348


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_4958αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License