133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:132
132o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 19:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.γεύσης-Θέση.οργάνων Αισθητήριο.όσφρησης-Θέση.αισθητηρίου Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Εξοικείωση.υποδοχέα Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κέντρο.όσφρησης-γεύσης Παραδείγματα.ενδοκρινών-εξωκρινών.αδένων Παραδείγματα.μεικτών.αδένων-Εκκρίσεις.τους Συμπλήρωμα.σιδήρου Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:134
134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 19:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Ανίχνευση.σφυγμού Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Λείοι.μύες.χοριοειδή Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11340 133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
ΙΙ. Κεφ.12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Ιστός - Παράδειγμα
Όργανο - Παράδειγμα
Σύστημα οργάνων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β. Ι - 11324
Ι. Ανίχνευση σφυγμού
Υπολογισμός παλμών - Αιτιολόγηση
ΙΙ. Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Αίτιο πολλαπλών κυήσεων
ΙΙ. Υπολογισμός παροχής αίματος 24ώρου
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.5

β.5

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:09
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 16:59 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11340

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως και κάθε πολυκύτταρος οργανισμός, είναι
οργανωμένος ιεραρχικά σε διάφορα επίπεδα. Να συντάξετε έναν ορισμό για
καθένα από τα ακόλουθα επίπεδα οργάνωσης και να παραθέσετε από ένα
σχετικό παράδειγμα για καθένα από αυτά.

α) Ιστός,
β) Όργανο,
γ) Σύστημα οργάνων. (12μ)

ΙΙ. Μια πολλαπλή κύηση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη γέννηση διδύμων που
μπορεί να είναι του ίδιου ή διαφορετικού φύλου.

α) Αν τα δύο δίδυμα είναι διαφορετικού φύλου, σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία
διδύμων ανήκουν; Πώς προκύπτουν δίδυμα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία;
(5μ)
β) Αν τα δίδυμα είναι του ίδιου φύλου και μοιάζουν «σαν δύο σταγόνες νερό» σε
ποια κατηγορία διδύμων ανήκουν; Πώς προέκυψαν τα δίδυμα αυτά; (5μ)
γ) Σε ποια περίπτωση αυξάνεται η πιθανότητα για πολλαπλές κυήσεις; Για ποιο
λόγο; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας συνήθης τρόπος να παίρνουμε τον σφυγμό ενός ανθρώπου είναι η
τοποθέτηση του δείκτη και του μέσου από τα δάκτυλά μας στην εσωτερική
πλευρά του καρπού του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. 133-%CE%93%CE%97_%CE%91_%CE%92%CE%99%CE%9F_0_11340.png Στο σημείο που εφαρμόζουμε τα δάκτυλά μας διέρχεται
μια φλέβα που ονομάζεται κεφαλική και μια αρτηρία που
ονομάζεται κερκιδική. Σε ποια από τις δύο ανιχνεύσαμε το
σφυγμό με την τεχνική που ακολουθήσαμε; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
Εφαρμόζοντας την τεχνική αυτή βρήκατε ότι οι σφυγμοί
της μητέρας σας είναι 70 ανά λεπτό. Για ποιο λόγο με βάση
αυτήν την πληροφορία μπορούν να υπολογιστούν οι παλμοί
της καρδιάς της μητέρας σας; Πόσοι είναι αυτοί ανά λεπτό; (12μ)
II. Όταν η μητέρα σας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας σε κάθε λεπτό η αριστερή
κοιλία της καρδιάς της στέλνει στο σώμα της περίπου 70 ml αίματος. Να
υπολογίσετε πόσα λίτρα αίματος διοχετεύει η καρδιά της μητέρας σας, κατά τη
διάρκεια του 24ώρου. (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό (π.χ. επιθηλιακός ιστός). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Ένα όργανο αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς και επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς αποτελείται από μυϊκό, συνδετικό και νευρικό ιστό. Η λειτουργία του είναι η κάμψη του πήχη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


γ) Όργανα που συνεργάζονται για την πραγματοποίηση μίας λειτουργίας συνιστούν ένα σύστημα οργάνων. Για παράδειγμα, η στοματική κοιλότητα, ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, μαζί με τους προσαρτημένους αδένες που είναι όργανα που έχουν σχέση με την πρόσληψη, τη μεταφορά και την πέψη της τροφής, την απορρόφηση των χρήσιμων συστατικών και την αποβολή των άχρηστων, αποτελούν το πεπτικό σύστημα.
Στο πεπτικό σύστημα πραγματοποιείται η πέψη της τροφής και η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)

====

ΙΙ. α) Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικά ωάρια, που γονιμοποιούνται και δίνουν δύο διαφορετικά ζυγωτά. Από αυτά προκύπτουν δύο διαφορετικά άτομα, που μοιάζουν σαν συνηθισμένα αδέλφια. Αυτά είναι το διζυγωτικά ή διωικά δίδυμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)


β) Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν δίδυμα από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Αυτά είναι τα μονοζυγωτικά ή μονοωικά δίδυμα, τα οποία μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους και ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)


γ) Σήμερα, σε πολλές γυναίκες που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν χορηγούνται ορμόνες που προκαλούν πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για πολλαπλές κυήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κάθε φορά που διοχετεύεται μία ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, τα τοιχώματά τους διευρύνονται με την πίεση του εισερχόμενου αίματος και η διεύρυνση αυτή ονομάζεται σφυγμός. Επομένως, ανιχνεύσαμε το σφυγμό στην κερκιδική αρτηρία και όχι στην κεφαλική φλέβα.
Κάθε παλμός της καρδιάς προκαλεί ένα σφυγμό στις αρτηρίες, με αποτέλεσμα να έχουν τον ίδιο ρυθμό οι σφυγμοί των αρτηριών και οι παλμοί της καρδιάς. Ο σφυγμός αυτός ανιχνεύεται στον καρπό του χεριού, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Επομένως, οι παλμοί της καρδιάς είναι 70 ανά λεπτό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


ΙΙ. Η καρδιά της μητέρας διοχετεύει στο σώμα της κατά τη διάρκεια του 24ώρου :
70 ml αίματος/min * 60 min/h * 24 h/d = 100800 ml αίματος το 24ωρο (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11340


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2568αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License