130o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:129
129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.εισόδου.αίματος.σε.δεξιό.κόλπο Αγγείο.εξόδου.αίματος.από.αριστερή.κοιλία Αδένες.σπερματογένεσης-Ορμόνη-Ηλικία Ανάγκη.αύξησης.καρδιακού.ρυθμού Είδος.αίματος.σε.αριστερό.κόλπο-Αγγεία Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Διαίρεση-Χαρακτηριστικά Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Ρυθμός.αναπνοής Τμήμα.εγκεφάλου-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.εγκεφάλου-Ρυθμός.αναπνοής Χώρος.καρδιάς.που.στέλνει.αίμα.σε.πνεύμονες-Αγγείο
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:131
131o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 19:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτία.αύξησης.λευκών.αιμοσφαιρίων Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού.&.τοξινών Θέση-Μεμβράνες.νωτιαίου.μυελού Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Κατηγορία-Αριθμός.νεύρων.νωτιαίου Κοκκιώδη.λευκοκύτταρα-Κατηγορίες Συμπλήρωμα.σιδήρου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11337 130o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ.3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 9 | § 9.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 9 | § 9.4
Θεματολογία Ι. Είδος ιστού αδένων - Τρόπος σύνδεσης κύτταρων
Παράδειγμα μονοκύτταρου-πολυκύτταρου αδένα - Προϊόν τους
Εκφορητικός πόρος αδένων
Ι. Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει ρυθμό αναπνοής
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί ρυθμό αναπνοής
Ίδιο με Δ. Ι - 11336
ΙΙ. Μετατροπή πλάσματος σε ορό
Σφαιρίνες - Ρόλοι
Συμπλήρωμα - Ρόλος
ΙΙ. Ανάγκη αύξησης καρδιακού ρυθμού
Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει καρδιακό ρυθμό
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί καρδιακό ρυθμό
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11336
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:46
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 16:28 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 130o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11337

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι αδένες μας από την άποψη του αριθμού των κυττάρων που τους αποτελούν
διακρίνονται στους μονοκύτταρους και στους πολυκύτταρους. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Από ποιο είδος ιστού αποτελούνται οι αδένες; Τι χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον
οποίο συνδέονται τα κύτταρα του ιστού αυτού; (4μ)
β) Να αναφέρετε ένα παράδειγμα αδένα μονοκύτταρου και ένα παράδειγμα
πολυκύτταρου αδένα, καθώς, καθώς και το συγκεκριμένο προϊόν που παράγει ο
καθένας. (6μ)
γ) Τι είναι ο εκφορητικός πόρος των αδένων; (2μ)

ΙΙ. Το πλάσμα αποτελεί τη μεσοκυττάρια ουσία του αίματός μας. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Πώς από το πλάσμα του αίματός μας μπορεί να προκύψει ο ορρός του αίματός
μας; (3μ)
β) Τι είναι και που παράγονται οι σφαιρίνες; Να αναφέρετε τους κύριους ρόλους
τους. (5μ)
γ) Από τι αποτελείται το «συμπλήρωμα» και ποιος ο βιολογικός ρόλος του; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας συμμαθητής σας καθώς πλησίαζε στη στάση, είδε το λεωφορείο που θα έπαιρνε για
να επιστρέψει σπίτι του να έρχεται. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να το προλάβει. Ατυχώς
όμως ο οδηγός του λεωφορείου δεν τον αντιλήφθηκε και έτσι ο συμμαθητής σας,
απέμεινε στην στάση, λαχανιασμένος και με ένα έντονο χτυποκάρδι. Μετά όμως από
λίγο, ο συμμαθητής σας απέκτησε ξανά, τον κανονικό ρυθμό αναπνοής και παλμών της
καρδιάς του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποιο τμήμα του εγκεφάλου επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο ανέπνεε ο συμμαθητής
σας σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού; Ποιο από τα τμήματα του Α.Ν.Σ. «ανέλαβε
δράση», για να τροποποιήσει τον ρυθμό της αναπνοής του, όταν ο συμμαθητής σας έτρεξε
για να προλάβει το λεωφορείο, και ποιο όταν ο συμμαθητής σας ηρεμούσε στην στάση;
II. Ποια ανάγκη επέβαλλε την αύξηση του ρυθμού λειτουργίας της καρδιάς του, όταν
έτρεξε; Ποιο τμήμα του εγκεφάλου επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο χτυπούσε η καρδιά
του συμμαθητής σας σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού; Ποιο από τα τμήματα του
Α.Ν.Σ. «ανέλαβε δράση», για να τροποποιήσει τον ρυθμό των παλμών της καρδιάς του,
όταν έτρεξε και ποιο, όταν ο συμμαθητής σας ηρεμούσε στη στάση; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα.
Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Ένας αδένας μπορεί να αποτελείται από πολλά κύτταρα (όπως οι σιελογόνοι που παράγουν το σάλιο) ή από ένα μόνο κύτταρο (όπως τα βλεννογόνο κύτταρα του γαστρεντερικοΰ σωλήνα που παράγουν βλέννα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου είτε έξω από το σώμα (π.χ. οι ιδρωτοποιοί αδένες) είτε σε εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. οι σιελογόνοι αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

====

ΙΙ. α) Αν από το πλάσμα αφαιρεθεί το ινωδογόνο, το υγρό που παραμένει ονομάζεται ορός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


β) Οι σφαιρίνες παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών και τη μεταφορά ουσιών, έχουν ενζυμική δράση, ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πήξης του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


γ) Το συμπλήρωμα είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα 20 πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφοντας τους με διάφορους τρόπους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο προμήκης περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) όπως αυτά που σχετίζονται με τον έλεγχο της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. Άρα, το τμήμα του εγκεφάλου που επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο ανέπνεε ο μαθητής ήταν ο προμήκης.
Το συμπαθητικό έχει, γενικά, σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις έντασης ή έκτακτης ανάγκης. Το παρασυμπαθητικό, αντίθετα, ελέγχει τις λειτουργίες του οργανισμού, όταν αυτός βρίσκεται σε ηρεμία. Επαναφέρει επίσης τις λειτουργίες σε κανονικό ρυθμό ύστερα από καταστάσεις έντασης. Άρα η δράση του συμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού της αναπνοής όταν ο μαθητής έτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή του όταν ο μαθητής ηρεμούσε στην στάση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159, 166)


ΙΙ. Η λειτουργία της καρδιάς επηρεάζεται και από γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο οργανισμό. Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της.
Η ανάγκη για να τρέξει προκειμένου να προλάβει το λεωφορείο, επέβαλλε την αύξηση του ρυθμού της λειτουργίας της καρδιάς ώστε οι μύες, κυρίως των ποδιών, του μαθητή να έχουν την καλύτερη δυνατή αιμάτωση για να ανταποκριθούν στο τρέξιμο. Το τμήμα του εγκεφάλου που επηρέασε το ρυθμό της λειτουργίας της καρδιάς ήταν και πάλι ο προμήκης. Η δράση του συμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του καρδιακού παλμού, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού της. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46, 159, 166)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11337


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2565αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License