129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:128
128o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 17:05 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένες.χωρίς.εκφορητικό.πόρο Αιτιολόγηση.ύπαρξης.πολυάριθμων.τριχοειδών.αγγείων Δομή.χωρισμού/σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κέντρα.ελέγχου.λειτουργίας.καρδιάς-Στελέχος/Α.Ν.Σ. Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λειτουργία-Προϊόν.τέτοιων.αδένων Λοβοί.ημισφαιρίων Παλμοί.καρδιάς Παραδείγματα.τέτοιων.αδένων Ταύτιση.παλμών-σφυγμών Φυσιολογικές.τιμές-Αυτορρύθμιση
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:130
130o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:28 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανάγκη.αύξησης.καρδιακού.ρυθμού Είδος.ιστού.αδένων-Τρόπος.σύνδεσης.κύτταρων Εκφορητικός.πόρος.αδένων Μετατροπή.πλάσματος.σε.ορό Παράδειγμα.μονοκύτταρου-πολυκύτταρου.αδένα-Προϊόν.τους Συμπλήρωμα-Ρόλος Σφαιρίνες-Ρόλοι Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Ρυθμός.αναπνοής Τμήμα.εγκεφάλου-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.εγκεφάλου-Ρυθμός.αναπνοής
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11336 129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ.12 | §12.2
   Κεφ.12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 9 | § 9.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 9 | § 9.4
Θεματολογία Ι. Αγγείο εξόδου αίματος από αριστερή κοιλία
Αγγεία εισόδου αίματος σε δεξιό κόλπο
Χώρος καρδιάς που στέλνει αίμα σε πνεύμονες - Αγγείο
Είδος αίματος σε αριστερό κόλπο - Αγγεία
Ι. Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει ρυθμό αναπνοής
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί ρυθμό αναπνοής
ΙΙ. Αδένες σπερματογένεσης - Ορμόνη - Ηλικία
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Διαίρεση - Χαρακτηριστικά
Λόγοι ανδρικής στειρότητας -Αίτια
ΙΙ. Ανάγκη αύξησης καρδιακού ρυθμού
Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει καρδιακό ρυθμό
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί καρδιακό ρυθμό
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

δ.1

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.4

ΙΙ.

2

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:46
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 16:35 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11336

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η καρδιά μας αποτελείται από 4 χώρους: Τον αριστερό κόλπο και τον δεξιό
κόλπο, τη δεξιά και την αριστερή κοιλία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια αρτηρία διοχετεύεται το αίμα που εγκαταλείπει την αριστερή κοιλία; (2μ)
β) Από ποια αγγεία δέχεται αίμα ο δεξιός κόλπος; (2μ)
γ) Ποιος από τους 4 χώρους της καρδιάς στέλνει αίμα στους πνεύμονες; Πώς
ονομάζεται το αγγείο που το μεταφέρει; (4μ)
δ) Τι χαρακτηρίζει το αίμα που διοχετεύεται στον αριστερό κόλπο; Πώς ονομάζονται
τα αγγεία που το μεταφέρουν; (4μ)

ΙΙ. Η ωογένεση και η σπερματογένεση είναι οι διαδικασίες με τις οποίες παράγονται οι
θηλυκοί και οι αρσενικοί γαμέτες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιους αδένες γίνεται η σπερματογένεση; Από ποια ορμόνη διεγείρονται οι αδένες
αυτοί, ώστε να παράγουν σπερματοζωάρια, και σε ποια ηλικία; (3μ)
β) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα από τα οποία προέρχονται τα
ωάρια; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία μεταμορφώνονται και ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους. (5μ)
γ) Πού οφείλεται η ανδρική στειρότητα; Να αναφέρετε 3 αίτια που μπορούν να
οδηγήσουν σε ένα τέτοιο πρόβλημα; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας συμμαθητής σας καθώς πλησίαζε στη στάση, είδε το λεωφορείο που θα έπαιρνε για
να επιστρέψει σπίτι του να έρχεται. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να το προλάβει. Ατυχώς
όμως ο οδηγός του λεωφορείου δεν τον αντιλήφθηκε και έτσι ο συμμαθητής σας,
απέμεινε στην στάση, λαχανιασμένος και με ένα έντονο χτυποκάρδι. Μετά όμως από
λίγο, ο συμμαθητής σας απέκτησε ξανά, τον κανονικό ρυθμό αναπνοής και παλμών της
καρδιάς του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποιο τμήμα του εγκεφάλου επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο ανέπνεε ο συμμαθητής
σας σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού; Ποιο από τα τμήματα του Α.Ν.Σ. «ανέλαβε
δράση», για να τροποποιήσει τον ρυθμό της αναπνοής του, όταν ο συμμαθητής σας έτρεξε
για να προλάβει το λεωφορείο, και ποιο όταν ο συμμαθητής σας ηρεμούσε στην στάση;
II. Ποια ανάγκη επέβαλλε την αύξηση του ρυθμού λειτουργίας της καρδιάς του, όταν
έτρεξε; Ποιο τμήμα του εγκεφάλου επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο χτυπούσε η καρδιά
του συμμαθητής σας σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού; Ποιο από τα τμήματα του
Α.Ν.Σ. «ανέλαβε δράση», για να τροποποιήσει τον ρυθμό των παλμών της καρδιάς του,
όταν έτρεξε και ποιο, όταν ο συμμαθητής σας ηρεμούσε στη στάση; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στη μεγάλη κυκλοφορία το αίμα από την αριστερή κοιλία της καρδιάς, μέσω της αορτής και των διακλαδώσεών της, κατευθύνεται προς όλα τα σημεία του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)


β) Το αίμα, με τις ουσίες που πρέπει να αποβληθούν, περνά στα λεπτά φλεβικά αγγεία (φλεβίδια) και με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα επανέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)


γ) Αίμα από τη δεξιά κοιλία, με τη συστολή της, διοχετεύεται στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα. Μέσω της αρτηρίας αυτής, που στη συνέχεια διακλαδίζεται σε δύο, το αίμα φτάνει στους πνεύμονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)


δ) Το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)

====

ΙΙ. α) Η σπερματογένεση γίνεται στους όρχεις. Στην ηλικία των 13 η τεστοστερόνη αρχίζει να διεγείρει τους όρχεις για συνεχή παραγωγή σπερματοζωαρίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τα ωογόνια αυξάνονται σε μέγεθος με τη συσσώρευση θρεπτικών ουσιών (λέκιθος) και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και παραμένει σ' αυτό το στάδιο για πολλά χρόνια.
Από την εφηβεία και μετά, κάθε 28 περίπου ημέρες ένα ωοθυλάκιο αναπτύσσεται εναλλάξ από κάθε ωοθήκη. Το ωοκύτταρο που περιέχει μπαίνει στο στάδιο της ωρίμανσης, κατά το οποίο υφίσταται την πρώτη μειωτική διαίρεση. Από τη διαίρεση αυτή θα προκύψει ένα μικρό κύτταρο (πολικό σωμάτιο) και ένα μεγάλο, το οποίο θα εξελιχτεί σε ωάριο με 23 χρωμοσώματα. Το ωάριο περιέχει τη λέκιθο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


γ) Η αντρική στειρότητα οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων ή στην παραγωγή μεγάλου ποσοστού ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Στα αίτια περιλαμβάνονται οι ακτινοβολίες, η υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή των όρχεων, χημικές ενώσεις και διάφορες ασθένειες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 224)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο προμήκης περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) όπως αυτά που σχετίζονται με τον έλεγχο της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. Άρα, το τμήμα του εγκεφάλου που επηρέασε τον ρυθμό με τον οποίο ανέπνεε ο μαθητής ήταν ο προμήκης.
Το συμπαθητικό έχει, γενικά, σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις έντασης ή έκτακτης ανάγκης. Το παρασυμπαθητικό, αντίθετα, ελέγχει τις λειτουργίες του οργανισμού, όταν αυτός βρίσκεται σε ηρεμία. Επαναφέρει επίσης τις λειτουργίες σε κανονικό ρυθμό ύστερα από καταστάσεις έντασης. Άρα η δράση του συμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού της αναπνοής όταν ο μαθητής έτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή του όταν ο μαθητής ηρεμούσε στην στάση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159, 166)


ΙΙ. Η λειτουργία της καρδιάς επηρεάζεται και από γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο οργανισμό. Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της.
Η ανάγκη για να τρέξει προκειμένου να προλάβει το λεωφορείο, επέβαλλε την αύξηση του ρυθμού της λειτουργίας της καρδιάς ώστε οι μύες, κυρίως των ποδιών, του μαθητή να έχουν την καλύτερη δυνατή αιμάτωση για να ανταποκριθούν στο τρέξιμο. Το τμήμα του εγκεφάλου που επηρέασε το ρυθμό της λειτουργίας της καρδιάς ήταν και πάλι ο προμήκης. Η δράση του συμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του καρδιακού παλμού, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού της. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46, 159, 166)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11336


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8147αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License