124o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:123
123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 28 Aug 2015 17:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απώλεια.αίσθησης/κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Απώλεια/όχι.αίσθησης.&.κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:125
125o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δομή.νεύρων Είδη.αποφυάδων.νεύρων Επιρροή.θρομβοκυτταροπενίας Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Πήξη.αίματος Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Χαρακτηριστικά.αιμοπεταλίων-Δότες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11331 124o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
Θεματολογία Ι. Είδη υποδοχέων δέρματος
Είδος αισθήσεων στο δέρμα - Περιοχή ερμηνείας σε εγκέφαλο
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11291
Ι. Απώλεια αίσθησης ή κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11330
ΙΙ. Οφέλη πήξης αίματος
Ινώδες - Σχηματισμός - Οφέλη
Κληρονομική έλλειψη παραγόνων πήξης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11261
ΙΙ. Απώλεια αίσθησης & κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11330
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.4

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:42
Τελευταία τροποποίηση 05 Feb 2016 19:55 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 124o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11331

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το δέρμα μας, που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο του σώματός
μας, μάς βοηθά να αντιλαμβανόμαστε ένα πλήθος διαφορετικών ερεθισμάτων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Να αναφέρετε τέσσερα ( 4 ) διαφορετικά είδη υποδοχέων που υπάρχουν σε αυτό. (4μ)
β) Σε ποια από τις δύο κύριες κατηγορίες αισθήσεων, ανήκουν οι αισθήσεις που
οφείλονται στο δέρμα; Σε ποια περιοχή του εγκεφάλου ερμηνεύονται οι νευρικές ώσεις
στις οποίες οφείλονται οι αισθήσεις αυτές; (4μ)
γ) Σε ποιες περιοχές του δέρματος έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα οι υποδοχείς που μας
βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε την υφή των αντικειμένων; Να παραθέσετε μερικά
παραδείγματα τέτοιων περιοχών. (4μ)

ΙΙ. Με την πήξη του αίματος ο οργανισμός μας αντιμετωπίζει μικρούς
τραυματισμούς, ώστε να μην οδηγούν σε ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία
του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια οφέλη εξασφαλίζει ο οργανισμός μας από την πήξη του αίματος στις περιπτώσεις
μικρών τραυματισμών; (3μ)
β) Τι είναι το ινώδες, πώς σχηματίζεται, και πώς συμβάλλει σε ένα από τα οφέλη που
συμπεριλάβατε στην απάντηση του α. ερωτήματος; (6μ)
γ) Ποια κληρονομική πάθηση σχετίζεται με προβλήματα στην πήξη του αίματος μας; Ποιο
πρόβλημα παρουσιάζεται στα άτομα με αυτή την πάθηση; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ123-124-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11330-11331.png
Το διάγραμμα παρουσιάζει την εικόνα του
Εγκεφάλου του Νωτιαίου Μυελού, καθώς
και το τμήμα δύο οδών, μιας αισθητικής και
μιας κινητικής, αφού εγκαταλείψουν τον
Νωτιαίο Μυελό. Σε έναν άνθρωπο
χορηγήθηκε ένα αναισθητικό που
αναστέλλει τη μεταβίβαση των νευρικών
ώσεων, σε κάποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, και
Δ. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:Ι. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό είναι ικανός, μετά τη χορήγησή
του, να κινεί το χέρι του, αλλά έχει χάσει την αίσθηση της αφής, σε ποιο από τα σημεία Α,
Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το
αναισθητικό διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, αλλά αδυνατεί να το κινήσει, σε
ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; (12μ)
ΙΙ. Αν ο άνθρωπος μετά την χορήγηση του αναισθητικού έχει απολέσει την αίσθηση της
αφής και αδυνατεί να κινήσει το χέρι του, σε ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το
αναισθητικό; Αν ο άνθρωπος μετά τη χορήγηση του αναισθητικού διατηρεί και την
αίσθηση της αφής, αλλά και την ικανότητά του να κινεί το χέρι του, σε ποιο από τα σημεία
Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; (13μ)
Να αιτιολογηθούν όλες οι απαντήσεις σας.

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο δέρμα υπάρχουν υποδοχείς της αφής, της πίεσης, του πόνου και της θερμοκρασίας (του θερμού και του ψυχρού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Οι σωματικές αισθήσεις είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας των νευρικών ώσεων που προέρχονται από υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται στα διάφορα μέρη του σώματος (στο δέρμα, στους μυς, στους συνδέσμους και στα σπλάχνα).
Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


γ) Οι υποδοχείς που βρίσκονται στο δέρμα εμφανίζονται με μεγαλύτερη πυκνότητα στις άτριχες περιοχές του, όπως είναι τα χείλη, τα ακροδάκτυλα, οι παλάμες, οι πατούσες, και μας βοηθούν να έχουμε αντίληψη της υφής των αντικειμένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

====

ΙΙ. α) Η πήξη του αίματος είναι πολύ σημαντική διαδικασία διότι εμποδίζει τη μεγάλη απώλεια αίματος, την εισβολή των μικροοργανισμών και είναι το πρώτο βήμα για την επούλωση ενός τραύματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


β) Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. Το ινώδες δημιουργεί ένα μικροσκοπικό δίκτυο, του οποίου οι ίνες εγκλωβίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Έτσι σχηματίζεται ένας θρόμβος, που σταματά τη ροή του αίματος. Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Οι οδοί που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα ονομάζονται κινητικές ή φυγόκεντρες, ενώ αυτές που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ονομάζονται αισθητικές ή κεντρομόλοι.
Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα (μεταφέρει τη νευρική ώση από τον υποδοχέα στο νωτιαίο μυελό), τους ενδιάμεσους νευρώνες (αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρουν τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα α. στον κινητικό νευρώνα και β. στον εγκέφαλο) και τους κινητικούς νευρώνες (μεταφέρουν τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα). Σε ορισμένα αντανακλαστικά συμμετέχει ο εγκέφαλος, ενώ σε άλλα δε συμμετέχει.
Εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα κέντρα, είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις, την αντίληψη, τον έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων. Οι κινήσεις των σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος ελέγχονται πάντα από καθορισμένη περιοχή στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού. Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος) γίνονται αντιληπτές στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού.
Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται.
Επομένως, εάν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό

  • διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, η πληροφόρηση φτάνει ανεμπόδιστα στον βρεγματικό λοβό, άρα δεν διακόπηκε αισθητική οδός δηλαδή αποκλείεται το αναισθητικό να επέδρασε στα σημεία Α ή Β.
  • έχει χάσει την αίσθηση της αφής στο χέρι του, η πληροφόρηση δεν φτάνει στον βρεγματικό λοβό, άρα διακόπηκε αισθητική οδός δηλαδή το αναισθητικό επέδρασε στα σημεία Α ή Β.

Ι. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό είναι ικανός, μετά τη χορήγησή του, να κινεί το χέρι του, αλλά έχει χάσει την αίσθηση της αφής, έχει διακοπεί μια αισθητική οδός αλλά η κινητική οδός λειτουργεί, δηλαδή ο κινητικός νευρώνας μεταφέρει τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Α και όχι στο σημείο Β.

  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι αυτόματες, απότομες δεν λειτουργεί τόσο η αισθητική όσο και η κινητική οδός στο σημείο Α και λειτουργούν μόνο τα αντανακλαστικά στο χέρι.
  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι λιγότερο απότομες αλλά ασυντόνιστες δεν λειτουργεί η αισθητική οδός στο σημείο Α και έχει επηρεαστεί και η κινητική οδός στο σημείο Α.
  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι ομαλές δεν λειτουργεί η αισθητική οδός στο σημείο Α και λειτουργεί η κινητική οδός στο σημείο Α.

Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, αλλά αδυνατεί να το κινήσει, έχει διακοπεί η κινητική οδός ενώ η αισθητική οδός λειτουργεί, δηλαδή ο κινητικός νευρώνας δεν μεταφέρει τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Γ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 152, 155, 173)


ΙΙ. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό έχει απολέσει την αίσθηση της αφής και αδυνατεί να κινήσει το χέρι του, έχει διακοπεί τόσο η αισθητική οδός όσο και η κινητική οδός, δηλαδή ούτε ο αισθητικός νευρώνας μεταφέρει νευρική ώση ούτε ο κινητικός νευρώνας, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Β.
Αν ο άνθρωπος μετά τη χορήγηση του αναισθητικού διατηρεί και την αίσθηση της αφής, αλλά και την ικανότητά του να κινεί το χέρι του, δεν επηρεάζεται καμμιά νευρική οδός, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Δ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 152, 155, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11331


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2559αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License