123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:122
122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 13:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Τμήμα.εγκεφάλου Υγρά.οφθαλμών Υποδοχείς.μαστών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:124
124o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 19:55 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απώλεια.αίσθησης/κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Απώλεια/όχι.αίσθησης.&.κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Είδη.υποδοχέων.δέρματος Είδος.αισθήσεων.στο.δέρμα-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Οφέλη.πήξης.αίματος Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11330 123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.1
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
Θεματολογία Ι. Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Β. Ι - 11218
Ίδιο με Β. Ι - 11300
Ι. Απώλεια αίσθησης ή κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
ΙΙ. Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση
ΙΙ. Απώλεια αίσθησης & κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.9

Ι.

2

ΙΙ.

α.5

β.5

γ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:41
Τελευταία τροποποίηση 28 Aug 2015 17:12 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11330

ΘΕΜΑ Β
Ι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ο βιολογικός ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων
οφείλεται στο χαρακτηριστικό σχήμα τους και στο είδος της πρωτεΐνης που
κυριαρχεί στο κυτταρόπλασμά τους. Παράλληλα στην επιφάνειά τους, τα
αντιγόνα καθορίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουμε και συνεπώς την
συμβατότητα κατά τις μεταγγίσεις αίματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το φυσιολογικό σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων; Σε ποια
κληρονομική πάθηση το σχήμα αυτό μεταβάλλεται ώστε να γίνει δρεπανοειδές; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο εσωτερικό τους; Ποια αέρια
μπορούν να συνδέονται με αυτήν; Να αναφέρετε μια αιτία για την οποία τα
επίπεδα της πρωτεΐνης αυτής, μπορεί να είναι μειωμένα. (4μ)
γ) Ποια αντιγόνα σύμφωνα με το σύστημα ΑΒ0 υπάρχουν στην επιφάνεια των
ερυθρών αιμοσφαιρίων και ποια αντισώματα (συγκολλητίνες) στο πλάσμα του
αίματος:
• ενός ατόμου που ανήκει στην Α ομάδα αίματος και
• ενός ατόμου που ανήκει στην ΑΒ ομάδα αίματος; (6μ)

ΙΙ. Οι νευρώνες αποτελούν την κυριότερη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού
μας συστήματος.

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αποφυάδων που έχει ένας νευρώνας; Σε ποιο τμήμα του
υπάρχει πυρήνας; Σε ποιο τμήμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ)
β) Να ονομάσετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι νευρώνες ανάλογα με τη
λειτουργία τους; Ποια από τις κατηγορίες αυτές βρίσκεται αποκλειστικά στον εγκέφαλο
και στο νωτιαίο μυελό; (4μ)
γ) Ποια από τις κατηγορίες των νευρώνων μεταφέρει μηνύματα στα εκτελεστικά όργανα;
Πώς απαντούν τα εκτελεστικά όργανα όταν πάρουν τα μηνύματα αυτά; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ123-124-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11330-11331.png
Το διάγραμμα παρουσιάζει την εικόνα του
Εγκεφάλου του Νωτιαίου Μυελού, καθώς
και το τμήμα δύο οδών, μιας αισθητικής και
μιας κινητικής, αφού εγκαταλείψουν τον
Νωτιαίο Μυελό. Σε έναν άνθρωπο
χορηγήθηκε ένα αναισθητικό που
αναστέλλει τη μεταβίβαση των νευρικών
ώσεων, σε κάποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, και
Δ. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:Ι. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό είναι ικανός, μετά τη χορήγησή
του, να κινεί το χέρι του, αλλά έχει χάσει την αίσθηση της αφής, σε ποιο από τα σημεία Α,
Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το
αναισθητικό διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, αλλά αδυνατεί να το κινήσει, σε
ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; (12μ)
ΙΙ. Αν ο άνθρωπος μετά την χορήγηση του αναισθητικού έχει απολέσει την αίσθηση της
αφής και αδυνατεί να κινήσει το χέρι του, σε ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το
αναισθητικό; Αν ο άνθρωπος μετά τη χορήγηση του αναισθητικού διατηρεί και την
αίσθηση της αφής, αλλά και την ικανότητά του να κινεί το χέρι του, σε ποιο από τα σημεία
Α, Β, Γ, ή Δ επέδρασε το αναισθητικό; (13μ)
Να αιτιολογηθούν όλες οι απαντήσεις σας.

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο.
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 67)


β) Το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη.
Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο στα τριχοειδή, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων.
Μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου ή αδυναμία του οργανισμού να απορροφήσει τη βιταμίνη Β12 από το έντερο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60, 67)


γ) Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο (συγκολλητινογόνο) Α, ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β.
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
ΑΒ Α και Β κανένα

====

ΙΙ. α) Κάθε νευρώνας αποτελείται από το κυτταρικό σώμα και από τις αποφυάδες. Το κυτταρικό σώμα περιέχει τον πυρήνα και τα οργανίδια του κυττάρου. Οι νευρικές αποφυάδες διακρίνονται στους δενδρίτες και στο νευράξονα ή νευρίτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


β) Οι νευρώνες παρουσιάζουν μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές και διακρίνονται, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, σε αισθητικούς, κινητικούς και ενδιάμεσους.
Οι ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες βρίσκονται αποκλειστικά στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


γ) Οι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, τα οποία απαντούν είτε με σύσπαση (μύες) είτε με έκκριση ουσιών (αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Οι οδοί που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα ονομάζονται κινητικές ή φυγόκεντρες, ενώ αυτές που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ονομάζονται αισθητικές ή κεντρομόλοι.
Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα (μεταφέρει τη νευρική ώση από τον υποδοχέα στο νωτιαίο μυελό), τους ενδιάμεσους νευρώνες (αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρουν τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα α. στον κινητικό νευρώνα και β. στον εγκέφαλο) και τους κινητικούς νευρώνες (μεταφέρουν τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα). Σε ορισμένα αντανακλαστικά συμμετέχει ο εγκέφαλος, ενώ σε άλλα δε συμμετέχει.
Εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα κέντρα, είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις, την αντίληψη, τον έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων. Οι κινήσεις των σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος ελέγχονται πάντα από καθορισμένη περιοχή στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού. Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος) γίνονται αντιληπτές στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού.
Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται.
Επομένως, εάν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό

  • διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, η πληροφόρηση φτάνει ανεμπόδιστα στον βρεγματικό λοβό, άρα δεν διακόπηκε αισθητική οδός δηλαδή αποκλείεται το αναισθητικό να επέδρασε στα σημεία Α ή Β.
  • έχει χάσει την αίσθηση της αφής στο χέρι του, η πληροφόρηση δεν φτάνει στον βρεγματικό λοβό, άρα διακόπηκε αισθητική οδός δηλαδή το αναισθητικό επέδρασε στα σημεία Α ή Β.

Ι. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό είναι ικανός, μετά τη χορήγησή του, να κινεί το χέρι του, αλλά έχει χάσει την αίσθηση της αφής, έχει διακοπεί μια αισθητική οδός αλλά η κινητική οδός λειτουργεί, δηλαδή ο κινητικός νευρώνας μεταφέρει τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Α και όχι στο σημείο Β.

  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι αυτόματες, απότομες δεν λειτουργεί τόσο η αισθητική όσο και η κινητική οδός στο σημείο Α και λειτουργούν μόνο τα αντανακλαστικά στο χέρι.
  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι λιγότερο απότομες αλλά ασυντόνιστες δεν λειτουργεί η αισθητική οδός στο σημείο Α και έχει επηρεαστεί και η κινητική οδός στο σημείο Α.
  • αν οι κινήσεις του χεριού του είναι ομαλές δεν λειτουργεί η αισθητική οδός στο σημείο Α και λειτουργεί η κινητική οδός στο σημείο Α.

Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό διατηρεί την αίσθηση της αφής στο χέρι του, αλλά αδυνατεί να το κινήσει, έχει διακοπεί η κινητική οδός ενώ η αισθητική οδός λειτουργεί, δηλαδή ο κινητικός νευρώνας δεν μεταφέρει τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Γ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 152, 155, 173)


ΙΙ. Αν ο άνθρωπος στον οποίο χορηγήθηκε το αναισθητικό έχει απολέσει την αίσθηση της αφής και αδυνατεί να κινήσει το χέρι του, έχει διακοπεί τόσο η αισθητική οδός όσο και η κινητική οδός, δηλαδή ούτε ο αισθητικός νευρώνας μεταφέρει νευρική ώση ούτε ο κινητικός νευρώνας, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Β.
Αν ο άνθρωπος μετά τη χορήγηση του αναισθητικού διατηρεί και την αίσθηση της αφής, αλλά και την ικανότητά του να κινεί το χέρι του, δεν επηρεάζεται καμμιά νευρική οδός, επομένως το αναισθητικό επέδρασε στο σημείο Δ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 152, 155, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11330


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2558αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License