122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:121
121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 13:29 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Αγγεία.με.μονόδρομη.ροή-Χαρακτηριστικά Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.αγγείων Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Πολυπληθέστερα.και.λεπτότερα.αγγεία-Ρόλος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Τμήμα.εγκεφάλου Υποδοχείς.μαστών Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:123
123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 28 Aug 2015 17:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απώλεια.αίσθησης/κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Απώλεια/όχι.αίσθησης.&.κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11329 122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
   Κεφ. 10 | §10.1
   Κεφ. 10 | §10.2
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα
Ίδιο με Β. Ι - 11252
Ίδιο με Β. Ι - 11257
Ι. Υποδοχείς μαστών
Είδος μεταφερόμενων μηνυμάτων
Τμήμα εγκεφάλου
Ίδιο με Δ. Ι - 11328
ΙΙ. Νεύρο οφθαλμού
Άνοιγμα αμφιβληστροειδούς
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Περιεχόμενο - Περιοχή χιτώνα
Υγρά οφθαλμών
ΙΙ. Αδένας εγκεφάλου - Παραγόμενη ορμόνη
Αδένας δράσης ορμόνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11328
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

2

2

ΙΙ.

α.5

3

β.5

3

γ.3

ΙΙ.

2

2

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:41
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 13:31 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11329

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η καρδιά μας, η μυώδης αντλία που πάλλεται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της
ζωής μας, είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγονωμένου αίματος από τους
πνεύμονες στους ιστούς και, αντίστροφα, για τη μεταφορά του πλούσιου σε
διοξείδιο του άνθρακα αίματος από τους ιστούς στους πνεύμονες. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας το αίμα εισέρχεται σε αυτήν, από
ποιους χώρους της εξέρχεται από αυτήν; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται οι αρτηρίες στις οποίες διοχετεύεται το αίμα από την καρδιά
μας; (4μ)
γ) Σε ποιους από τους χώρους της καρδιάς μας κυκλοφορεί οξυγονωμένο αίμα και
σε ποιους κυκλοφορεί αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα; (4μ)

ΙΙ. Ο οφθαλμός μας είναι το αισθητήριο όργανο που είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της
όρασης. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το νεύρο μέσω του οποίου οδηγούνται οι νευρικές ώσεις από τον κάθε
οφθαλμό μας στο κέντρο της όρασης; Πώς ονομάζεται το άνοιγμα του αμφιβληστροειδούς
μας χιτώνα από το οποίο εξέρχεται το νεύρο αυτό; (4μ)
β) Σε ποιο χιτώνα του ματιού μας βρίσκονται τα ραβδία και τα κωνία; Τι περιέχουν τα
ραβδία και τα κωνία; Πώς ονομάζεται η περιοχή του χιτώνα στην οποία εντοπίζονται,
κυρίως, τα κωνία; (6μ)
γ) Μέσω ποιων υγρών των οφθαλμών μας διέρχεται το φως που φτάνει στο μάτι μας,
ώστε να καταλήξει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα; Ποιο από τα υγρά αυτά βρίσκεται πίσω
από το φακό; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του νευρικού συστήματος και του συστήματος
των ενδοκρινών αδένων αποτελεί ο θηλασμός. Κατά τη λειτουργία αυτή παρατηρείται μια
διαδοχή γεγονότων που αρχίζει όταν η θηλαία άλως της γυναίκας η οποία έχει γεννήσει,
ερεθίζεται από το μωρό που θηλάζει.
Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τη διαδοχή των γεγονότων
που συμβαίνουν κατά το θηλασμό να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

121-122-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11328-11329.png

Ι. Πώς ονομάζονται οι υποδοχείς που βρίσκονται στη θηλαία άλω και ερεθίζονται με το
θηλασμό; Τι είδους μηνύματα 1 μεταφέρουν στο τμήμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι
η ονομασία του τμήματος αυτού;
ΙΙ. Το Χ διεγείρει τον αδένα Υ που παράγει την ορμόνη 2. Πώς ονομάζεται ο αδένας Υ,
πώς η ορμόνη που παράγει; Πώς ονομάζεται ο αδένας Ζ που δραστηριοποιείται όταν
φθάσει σε αυτόν η ορμόνη 2; Γιατί όσο περισσότερο θηλάζει το μωρό, τόσο
περισσότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα από τους πνεύμονες. Από την αριστερή κοιλία κινείται προς την περιφέρεια του σώματος, ενώ από τη δεξιά κοιλία κινείται προς τους πνεύμονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45)


β) Από τη δεξιά κοιλία διοχετεύεται προς την πνευμονική αρτηρία ενώ από την αριστερή κοιλία διοχετεύεται προς την αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 45)


γ) Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Με
τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)

====

ΙΙ. α) Το νεύρο μέσω του οποίου οδηγούνται οι νευρικές ώσεις από τον κάθε οφθαλμό μας στο κέντρο της όρασης ονομάζεται οπτικό νεύρο.
Το οπτικό νεύρο εξέρχεται από ένα άνοιγμα του αμφιβληστροειδούς, την οπτική θηλή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


β) Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται ραβδία και κωνία και περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές.
Τα κωνία εντοπίζονται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς και κυρίως στην ωχρή κηλίδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173-174)


γ) Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού).
Η κοιλότητα που σχηματίζεται πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό είναι γεμάτη με ένα παχύρρευστο υγρό, το υαλώδες σώμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 175)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.Όταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο.
Επομένως, οι υποδοχείς που βρίσκονται στη θηλαία άλω και ερεθίζονται με το θηλασμό είναι υποδοχείς αφής (μηχανοϋποδοχείς). Τα μηνύματα-αισθητικές πληροφορίες- (1) μεταφέρονται στο τμήμα του εγκεφάλου (Χ) με αισθητική οδό και το τμήμα Χ του εγκεφάλου είναι ο υποθάλαμος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148, 171, 173, 222)


ΙΙ. Ο υποθάλαμος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί
σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται.
Αφού το τμήμα (Χ) είναι ο υποθάλαμος, ο αδένας (Υ) είναι η υπόφυση και η ορμόνη (2) είναι η ωκυτοκίνη. Οι αδένες (Ζ) που δραστηριοποιούνται όταν φθάσει σε αυτούς η ορμόνη 2 (ωκυτοκίνη) είναι οι γαλακτοφόροι αδένες στους μαστούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11329


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2557αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License