121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:120
120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 20:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Αντισυλληπτικό.μέσο Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Προβλήματα.ΣΜΝ Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Σεξουαλική.συμπεριφορά Συμπτώματα.ΣΜΝ
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:122
122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 13:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Τμήμα.εγκεφάλου Υγρά.οφθαλμών Υποδοχείς.μαστών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11328 121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
   Κεφ. 10 | §10.1
   Κεφ. 10 | §10.2
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού
Ι. Υποδοχείς μαστών
Είδος μεταφερόμενων μηνυμάτων
Τμήμα εγκεφάλου
ΙΙ. Είδη αγγείων
Πολυπληθέστερα και λεπτότερα αγγεία - Ρόλος
Αγγεία με μονόδρομη ροή - Χαρακτηριστικά
ΙΙ. Αδένας εγκεφάλου - Παραγόμενη ορμόνη
Αδένας δράσης ορμόνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

3

4

β.3

3

3

Ι.

2

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

2

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:40
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 13:29 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11328

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το Κεντρικό μας Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) αποτελείται από δύο όργανα που
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές στην κατασκευή τους.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα όργανα αυτά; Πού εντοπίζεται η φαιά και πού η λευκή ουσία στο όργανο
από το οποίο εκφύονται τα νωτιαία νεύρα; Από τι αποτελείται κάθε μια από τις ουσίες
αυτές; (6μ)
β) Πώς ονομάζεται και που παράγεται το υγρό το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό των
οργάνων αυτών, αλλά και γύρω τους; Ποια η βιολογική σημασία του; (6μ)

ΙΙ. Το αίμα σε κάθε μια από τις βασικές πορείες που περιλαμβάνονται στο
κυκλοφορικό σύστημά μας, μεταφέρεται μέσω τριών ειδών αγγείων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα τρία διαφορετικά είδη αγγείων με τα οποία μεταφέρεται το αίμα;
(3μ)
β) Ποια από τα αγγεία του α. ερωτήματος είναι τα πολυπληθέστερα και τα
λεπτότερα στον ανθρώπινο οργανισμό; Για ποιους λόγους τα αγγεία αυτά είναι
πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του οργανισμού μας; (7μ)
γ) Ποια από τα αγγεία του α. ερωτήματος υποχρεώνουν το αίμα να κατευθύνεται
αποκλειστικά προς την καρδιά; Ποιο χαρακτηριστικό της ανατομίας τους, είναι
υπεύθυνο γι’ αυτήν τη μονόδρομη ροή του αίματος; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του νευρικού συστήματος και του συστήματος
των ενδοκρινών αδένων αποτελεί ο θηλασμός. Κατά τη λειτουργία αυτή παρατηρείται μια
διαδοχή γεγονότων που αρχίζει όταν η θηλαία άλως της γυναίκας η οποία έχει γεννήσει,
ερεθίζεται από το μωρό που θηλάζει.
Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τη διαδοχή των γεγονότων
που συμβαίνουν κατά το θηλασμό να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

121-122-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11328-11329.png

Ι. Πώς ονομάζονται οι υποδοχείς που βρίσκονται στη θηλαία άλω και ερεθίζονται με το
θηλασμό; Τι είδους μηνύματα 1 μεταφέρουν στο τμήμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι
η ονομασία του τμήματος αυτού;
ΙΙ. Το Χ διεγείρει τον αδένα Υ που παράγει την ορμόνη 2. Πώς ονομάζεται ο αδένας Υ,
πώς η ορμόνη που παράγει; Πώς ονομάζεται ο αδένας Ζ που δραστηριοποιείται όταν
φθάσει σε αυτόν η ορμόνη 2; Γιατί όσο περισσότερο θηλάζει το μωρό, τόσο
περισσότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και από το νωτιαίο μυελό. Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31
ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Η κεντρική περιοχή του νωτιαίου μυελού αποτελείται από φαιά ουσία, η οποία αποτελείται κυρίως από κυτταρικά σώματα, ενώ η λευκή ουσία, που περιβάλλει τη φαιά, από μακριούς νευράξονες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148, 150)


β) Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού.
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μειώνει τους κραδασμούς και συμβάλλει στη στήριξη και θρέψη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

====

ΙΙ. α) Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων. Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), τα τριχοειδή, και τις φλέβες (και τα φλεβίδια). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


β) Τα τριχοειδή είναι τα πολυπληθέστερα και λεπτότερα αιμοφόρα αγγεία. Τα τριχοειδή έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα. Μέσω των τοιχωμάτων τους, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Οι φλέβες επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.Όταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο.
Επομένως, οι υποδοχείς που βρίσκονται στη θηλαία άλω και ερεθίζονται με το θηλασμό είναι υποδοχείς αφής (μηχανοϋποδοχείς). Τα μηνύματα-αισθητικές πληροφορίες- (1) μεταφέρονται στο τμήμα του εγκεφάλου (Χ) με αισθητική οδό και το τμήμα Χ του εγκεφάλου είναι ο υποθάλαμος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148, 171, 173, 222)


ΙΙ. Ο υποθάλαμος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί
σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται.
Αφού το τμήμα (Χ) είναι ο υποθάλαμος, ο αδένας (Υ) είναι η υπόφυση και η ορμόνη (2) είναι η ωκυτοκίνη. Οι αδένες (Ζ) που δραστηριοποιούνται όταν φθάσει σε αυτούς η ορμόνη 2 (ωκυτοκίνη) είναι οι γαλακτοφόροι αδένες στους μαστούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11328


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2556αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License