120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:119
119o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 21:42 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Συνεργαζόμενα.συστήματα.συντονισμού&ρύθμισης-Είδος.ιστού.οργάνων Ταξινόμηση.οργάνων.σε.συστήματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:121
121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 13:29 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Αγγεία.με.μονόδρομη.ροή-Χαρακτηριστικά Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.αγγείων Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Πολυπληθέστερα.και.λεπτότερα.αγγεία-Ρόλος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Τμήμα.εγκεφάλου Υποδοχείς.μαστών Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11327 120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
   Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1
Θεματολογία Ι. Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς
Αντισυλληπτικό μέσο
Ι. Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων
Ίδιο με Δ. Ι - 11300
Ίδιο με Δ. Ι - 11326
ΙΙ. Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11259
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11277
ΙΙ. Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11300
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11326
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

3

β.1

1

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:20
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 20:32 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11327

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα (αφροδίσια) νοσήματα συνιστούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό
πρόβλημα, παγκοσμίως. Κάθε χρόνο αναφέρονται πάνω από 250 εκατομμύρια
περιστατικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων περίπου, από τα οποία το 1/3
αφορά άτομα εφηβικής ηλικίας!

α) Να αναφέρετε τρία ύποπτα συμπτώματα για τα νοσήματα αυτά και να εξηγήσετε το
λόγο για τον οποίο η εμφάνισή τους, πρέπει να μας οδηγεί χωρίς καθυστέρηση στον
ειδικό γιατρό. (6μ)
β) Να αναφέρετε τρόπους αποφυγής της διάδοσης αυτών των νοσημάτων. Ποια από τις
μεθόδους αντισύλληψης προφυλάσσει σε σημαντικό βαθμό και από τη διάδοση
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων; (6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων περιλαμβάνονται αγγεία που, λόγω της μικρής
διαμέτρου τους, χαρακτηρίζονται ως τριχοειδή. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Μεταξύ ποιων άλλων αγγείων παρεμβάλλονται τα τριχοειδή αγγεία; Από τι
συνίσταται το τοίχωμα τους; Πώς ονομάζεται το είδος ιστού που το αποτελεί; (6μ)
β) Ποια αέρια ανταλλάσσει το αίμα με τα κύτταρα των ιστών, μέσω του τοιχώματος
των τριχοειδών αγγείων; (2μ)
γ) Ποιο χαρακτηριστικό της ροής του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, διευκολύνει την
ανταλλαγή αερίων που αναφέρονται στο β. ερώτημα; (3μ)
δ) Ποια είναι τα είδη κυττάρων που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τα
τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα πείραμα το ακουστικό νεύρο ενός βατράχου αποσυνδέθηκε από το κέντρο της
ακοής στον εγκέφαλο με το οποίο είναι συνδεδεμένο και συνδέθηκε με το κέντρο της
γεύσης. Με δεδομένο ότι τα κέντρα της γεύσης και της ακοής βρίσκονται σε αντίστοιχους
λοβούς τόσο στον εγκέφαλο του ανθρώπου όσο και του βατράχου, να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

Ι. Πώς θα ερμηνεύει πλέον το πειραματόζωο τα ακουστικά ερεθίσματα;
ΙΙ. Ποια ιδιότητα της λειτουργίας των υποδοχέων και του Νευρικού Συστήματος
ευθύνεται για την απάντηση που δώσατε στο α. ερώτημα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Συμπτώματα όπως πόνος ή ερεθισμός στη γενετική περιοχή, τσούξιμο κατά την ούρηση, διογκωμένοι αδένες (μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή από το πέος, πληγές, φουσκάλες στη γεννητική περιοχή ή στο στόμα) είναι ύποπτα συμπτώματα για τα νοσήματα αυτά. Χρειάζεται χωρίς καθυστέρηση η συμβουλή ειδικού γιατρού διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης των αναπαραγωγικών οργάνων και ενδεχόμενο επιπλοκών με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου.. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μεταδοθεί η ασθένεια από τον ένα ερωτικό σύντροφο στον άλλο ή ακόμα και στους απογόνους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)


β) Η αποχή και η πιστή μονογαμική σχέση προσφέρουν λύσεις ενάντια στα αφροδίσια νοσήματα και ειδικότερα στο AIDS. Όσοι όμως επιμένουν να έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Αυτό αφενός δρα ως αντισυλληπτικό μέσο αφετέρου μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης των αφροδίσιων νοσημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

====

ΙΙ. α) Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Τα τοιχώματά τους συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


β) Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών γίνεται η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Η ταχύτητα του αρτηριακού αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


δ) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση) και κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ακουστικά ερεθίσματα ερμηνεύονται πλέον ως γεύση από το πειραματόζωο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11327


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2038αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License