119o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:118
118o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 21:41 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα-Υποδοχείς-Οδός.πληροφόρησης.κέντρου.ισορροπίας Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Είδος-Ηλικία.παραγωγής.ορμονών.ωοθηκών Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Κέντρο.διατήρησης.ισορροπίας-Λειτουργίες Μέσο.διάλυσης-μεταφοράς.ορμόνης Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Πρόδρομα.κύτταρα.ωαρίου-Δομή.ωοθηκών Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:120
120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 20:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Αντισυλληπτικό.μέσο Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Προβλήματα.ΣΜΝ Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Σεξουαλική.συμπεριφορά Συμπτώματα.ΣΜΝ
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11326 119o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1
Θεματολογία Ι. Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Ίδιο με Β. Ι - 11272
Ι. Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων
Ίδιο με Δ. Ι - 11300
ΙΙ. Αναφορά συστημάτων οργάνων
Συνεργαζόμενα συστήματα συντονισμού και ρύθμισης - Είδος ιστού οργάνων
Ταξινόμηση οργάνων σε συστήματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11300
ΙΙ. Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11300
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.9

γ.6

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.2

γ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:20
Τελευταία τροποποίηση 03 Jan 2016 21:42 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 119o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11326

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στην ιδιότητα του αίματος να πήζει στους μικρούς τραυματισμούς,
αποφεύγεται η απώλεια αίματος, κλείνει η πύλη εισόδου στα μικρόβια, ενώ
αρχίζει να επουλώνεται το τραύμα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η πρωτεΐνη του πλάσματος που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
αυτή; Πώς ονομάζεται το ένζυμο που συμβάλει στη μετατροπή της σε ένα μη
διαλυτό πλέγμα πρωτεϊνών. Πώς ονομάζεται το μη διαλυτό πλέγμα πρωτεϊνών; (3μ)
β) Για το σχηματισμό του ενζύμου του ερωτήματος α. απαιτείται η ύπαρξη πολλών
παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς; (6μ)
γ) Σε μερικούς ανθρώπους, για κληρονομικούς λόγους, η διαδικασία πήξης του
αίματος καθυστερεί σημαντικά. Πώς ονομάζεται το σχετικό νόσημα; Ποια είναι η
συνέπειά του; Τι είναι αυτό που «λείπει» από τους πάσχοντες, ώστε να το
εκδηλώνουν; (3μ)

ΙΙ. Τα συστήματα οργάνων του σώματος μας συνεργάζονται μεταξύ τους για την
εύρυθμη λειτουργία του σώματος μας.

α) Να αναφέρετε τα συστήματα οργάνων μας. (5μ)
β) Ποια συστήματα συνεργάζονται στο συντονισμό και τη ρύθμιση των
λειτουργιών όλου του οργανισμού; Ποιο είναι το κύριο είδος ιστού από τον οποίο
είναι δομημένα τα όργανα καθενός από τα συστήματα αυτά; (4μ)
γ) Σε ποιο σύστημα οργάνων ανήκει καθένα από τα ακόλουθα όργανά μας: Αυτί,
Οισοφάγος, Πνευμονική αρτηρία, Υπόφυση; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα πείραμα το ακουστικό νεύρο ενός βατράχου αποσυνδέθηκε από το κέντρο της
ακοής στον εγκέφαλο με το οποίο είναι συνδεδεμένο και συνδέθηκε με το κέντρο της
γεύσης. Με δεδομένο ότι τα κέντρα της γεύσης και της ακοής βρίσκονται σε αντίστοιχους
λοβούς τόσο στον εγκέφαλο του ανθρώπου όσο και του βατράχου, να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

Ι. Πώς θα ερμηνεύει πλέον το πειραματόζωο τα ακουστικά ερεθίσματα;
ΙΙ. Ποια ιδιότητα της λειτουργίας των υποδοχέων και του Νευρικού Συστήματος
ευθύνεται για την απάντηση που δώσατε στο α. ερώτημα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


β) Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

====

ΙΙ. α) Πεπτικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, σύστημα αισθητήριων οργάνων, νευρικό σύστημα, σύστημα ενδοκρινών αδένων, ερειστικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, αναπαραγωγικό σύστημα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Το σύστημα των αισθητήριων οργάνων δέχεται ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά αναλύονται και ερμηνεύονται στο νευρικό σύστημα, το οποίο σε συνεργασία με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος. Στο σύστημα των αισθητήριων οργάνων και στο νευρικό σύστημα, το κύριο είδος ιστού είναι ο νευρικός ιστός. Στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων ο κύριος ιστός είναι ο επιθηλιακός ιστός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 13)


γ) Αυτί: ανήκει στο σύστημα των αισθητήριων οργάνων.
Οισοφάγος: ανήκει στο πεπτικό σύστημα.
Πνευμονική αρτηρία: ανήκει στο κυκλοφορικό σύστημα.
Υπόφυση: ανήκει στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 13, 45, 180)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ακουστικά ερεθίσματα ερμηνεύονται πλέον ως γεύση από το πειραματόζωο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11326


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_3235αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License