116o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:115
115o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 19:25 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Δημιουργία.νευρικών.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Είδη.κυττάρων.οργάνων.γεύσης Ειδικά.όργανα.γεύσης-Θέση Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ομάδες.υποδοχέων.γεύσης Παράγοντας.rhesus.μητέρας-Αιτιολόγηση Πρόβλημα.υγείας.εμβρύου.ως.προς.rhesus Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:117
117o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 21:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα-Υποδοχείς-Οδός.πληροφόρησης.κέντρου.ισορροπίας Όργανο-Παράδειγμα Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Ιστός-Παράδειγμα Κέντρο.διατήρησης.ισορροπίας-Λειτουργίες Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11323 116o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ιός ερυθράς σε έγκυο - Υγεία εμβρύου
Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Ι. Παράγοντας Rhesus μητέρας - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11322
ΙΙ. Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Καταστάσεις δράσης Α.Ν.Σ.
Λειτουργίες Α.Ν.Σ.
ΙΙ. Πρόβλημα υγείας εμβρύου ως προς Rhesus
Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11322
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.4

4

γ.7

δ.5

Ι.

2

ΙΙ.

α. 2

β. 2

γ. 2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:18
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 21:12 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 116o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11323

ΘΕΜΑ Β
Ι. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την υγεία της εγκύου, όσο
και του εμβρύου που κυοφορεί.

α) Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στην υγεία του
εμβρύου, αν η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς; (3μ)
β) Να αναφέρετε δύο κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν αναγκαία την γενετική
συμβουλή, στους μελλοντικούς γονείς με οικογενειακό ιστορικό για τις παθήσεις αυτές.
Για ποιο γνωστό σύνδρομο πρέπει μια γυναίκα που κυοφορεί σε σχετικά μεγάλη ηλικία
να ζητά γενετική συμβουλή; (3μ)
γ) Για ποιους λόγους πρέπει μια έγκυος γυναίκα να αποφεύγει το κάπνισμα; (4μ)
δ) Για ποιους λόγους είναι σημαντική η ισορροπημένη διατροφή της εγκύου; (2μ)

ΙΙ. Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Α.Ν.Σ.) είναι το τμήμα του Νευρικού Συστήματός μας
που λειτουργεί συνεχώς και με ακούσιο τρόπο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πως ονομάζονται οι δύο επιμέρους κλάδοι του; (3μ)
β) Σε ποιες καταστάσεις, γενικώς, αναλαμβάνει δράση καθένας από αυτούς; (4μ)
γ) Να αναφέρετε 3 λειτουργίες, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ν.Σ. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μια οικογένεια που αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα και ένα παιδί,
ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο μέλος, καθώς η μητέρα είναι έγκυος στο 2ο
παιδί. Ο πατέρας όπως και το 1ο παιδί είναι Rh+. Δυστυχώς όμως το έμβρυο
αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την ομάδα αίματος στην οποία
ανήκει η μητέρα του και αυτό, και πέθανε. Με βάση αυτές τις πληροφορίες να
απαντήσετε στα ερωτήματα:

Ι. Ποια είναι η ομάδα αίματος στην οποία ανήκει η μητέρα, ως προς τον
παράγοντα Rhesus; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ. Τι πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε το έμβρυο; Για ποιον λόγο δεν αντιμετώπισε
αντίστοιχο πρόβλημα υγείας το 1ο παιδί; (12+13)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Αν η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στα σχηματιζόμενα όργανα του εμβρύου. Έτσι, μπορεί το βρέφος όταν γεννηθεί, να έχει κώφωση, καταρράκτη κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


β) Σε ό,τι αφορά τους κληρονομικούς παράγοντες, για να μειώνονται οι πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού με κληρονομική ασθένεια, οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ελέγχονται για να διαπιστώσουν αν είναι φορείς κάποιας κληρονομικής ανωμαλίας, όπως είναι η μεσογειακή, η δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.ά.
Μπορούν ακόμα οι μελλοντικοί γονείς να ζητήσουν γενετική συμβουλή, ειδικά αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Σ' αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down είναι αυξημένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)


γ) Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει το κάπνισμα, γιατί ο καπνός που εισπνέει περιέχει CO και άλλες ουσίες επιβλαβείς για το έμβρυο. Νεογνά που γεννιούνται από γονείς καπνιστές έχουν συνήθως μειωμένο βάρος και συχνά παρουσιάζουν σπασμούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


δ) Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την έγκυο και το έμβρυο. Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής συμβάλλουν αφενός στην ανάπτυξη του εμβρύου και αφετέρου βοηθούν τη μητέρα να παραμείνει υγιής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)

====

ΙΙ. α) Το ΑΝΣ χωρίζεται σε δύο κλάδους, στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165)


β) Το συμπαθητικό έχει, γενικά, σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις έντασης ή έκτακτης ανάγκης. Το παρασυμπαθητικό, αντίθετα, ελέγχει τις λειτουργίες του οργανισμού, όταν αυτός βρίσκεται σε ηρεμία. Επαναφέρει επίσης τις λειτουργίες σε κανονικό ρυθμό ύστερα από καταστάσεις έντασης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 166)


γ) Ο συντονισμός της δράσης των δύο συστημάτων ρυθμίζει με ακρίβεια τις ακούσιες λειτουργίες του μυοκαρδίου, των λείων μυών και των αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 166)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh, αν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν, σπάσει ο πλακούντας, οπότε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μηχανισμού της μητέρας έρχονται σε επαφή με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού. Αρχίζει τότε η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων αντί-Rh. Τα αντισώματα αυτά δε θα επηρεάσουν το παιδί το οποίο γεννιέται. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, αφού η μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη (έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh), αν το έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65-66)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11323


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2032αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License