113o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:112
112o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 11 Jul 2015 19:43 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή.σπερματοζωαρίων Επιλογή.πιθανού.δότη-δέκτη.αίματος Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Συμπλήρωση.αντιγόνων-αντισωμάτων.συστήματος.ΑΒΟ
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:114
114o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 17:59 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένας.παραγωγής.ωκυτοκίνης Αιτιολόγηση.σημείου.δράσης Εκδήλωση.δράσης.ωκυτοκίνης Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Συστήματα.οργάνων Συστήματα.που.ανταλλάσσουν.μηνύματα.με.Νευρικό
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11320 113o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 11 | §11.1
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Δομή χωρισμού-σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων
Ι. Αδένας παραγωγής ωκυτοκίνης
Αιτιολόγηση σημείου δράσης
ΙΙ. Iστός με υγρή μεσοκυττάρια ουσία - Kατηγορία ιστών
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα - Διαδικασία
Αντιμετώπιση μολύνσεων
Κύτταρα για πήξη αίματος
ΙΙ. Εκδήλωση δράσης ωκυτοκίνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.4

γ.4

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.1

β.5

γ.1

1

δ.3

ΙΙ.

2

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:16
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 17:58 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 113o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11320

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου μας είναι η μοναδική περιοχή του Κ.Ν.Σ που είναι
υπεύθυνη για τις συνειδητές λειτουργίες μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η αύλακα που χωρίζει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, πώς η «γέφυρα»
που τα συνδέει μεταξύ τους; (2μ)
β) Να ονομάσετε τους λοβούς από τους οποίους αποτελείται το κάθε εγκεφαλικό
ημισφαίριό μας. (4μ)
γ) Από τι αποτελείται, κυρίως, η φαιά και η λευκή ουσία; Πού εντοπίζονται οι ουσίες αυτές
στα εγκεφαλικά ημισφαίριά μας; (6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των ιστών που συμμετέχουν στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος
υπάρχει ένας ιστός με άφθονη υγρή μεσοκυττάρια ουσία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ιστός αυτός; Σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία ιστών ανήκει; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η υγρή μεσοκυττάρια ουσία του ιστού αυτού; Ποιες είναι οι ονομασίες
των τεσσάρων κατηγοριών πρωτεϊνών που περιέχει; (5μ)
γ) Ποια είδη κυττάρων του ιστού αυτού έχουν τη δυνατότητα να διαπερνούν τα τοιχώματα
των τριχοειδών αγγείων; Πώς ονομάζεται η διαδικασία αυτή; Γιατί αυτά τα είδη κυττάρων
είναι σημαντικά στην αντιμετώπιση των μολύνσεων; (4μ)
δ) Ποια κύτταρα του ιστού αυτού σχετίζονται με την πήξη του αίματος; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία διαφόρων μορίων όπως, για
παράδειγμα, των ορμονών μέσα στο σώμα των οργανισμών, "μαρκάροντας" κατάλληλα
τα μόρια αυτά. Σε ένα πείραμα, χορήγησαν στο αίμα θηλυκών εγκύων ποντικών μια ουσία
που «μαρκάρει» την πεπτιδική ορμόνη ωκυτοκίνη στο σημείο της παραγωγής της και,
μέσω μιας κατάλληλης διάταξης, κατόρθωσαν να καταγράψουν την πορεία της ορμόνης
στον οργανισμό του πειραματόζωου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορμόνη αυτή παράγεται
και δρα με παρόμοιο τρόπο στον οργανισμό του ποντικού και στον οργανισμό του
ανθρώπου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πώς ονομάζετε ο αδένας των πειραματόζωων στον οποίο παράχθηκε η ορμόνη; Για
ποιο λόγο η ορμόνη αυτή, παρά το ότι μεταφέρθηκε σε όλο τον οργανισμό των
πειραματόζωων, εκδήλωσε τη δράση της, μόνο στους μαστικούς αδένες;
ΙΙ. Πώς επηρεάζει η ορμόνη αυτή τη λειτουργία των μαστικών αδένων των
πειραματόζωων; Για ποιο λόγο, όσο περισσότερο τα νεογνά των πειραματόζωων
θηλάζουν, τόσο περισσότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι βαθύτερες αύλακες ονομάζονται σχισμές. Η επιμήκης σχισμή χωρίζει το αριστερό από το δεξί ημισφαίριο. Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται στη βάση τους με μία «γέφυρα» νευρικών αποφυάδων, το μεσολόβιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


β) Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε λοβούς, οι οποίοι ονομάζονται ανάλογα με το αντίστοιχο κρανιακό οστό που τους καλύπτει, και είναι ο μετωπιαίος, ο βρεγματικός, ο κροταφικός και ο ινιακός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


γ) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς ουσίας, το φλοιό των ημισφαιρίων, ο οποίος συνίσταται κυρίως από σώματα νευρώνων. Κάτω από το φλοιό των ημισφαιρίων βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας, που περιέχουν δέσμες νευρικών αποφυάδων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)

====

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι πεπτιδικές ορμόνες (όπως η ωκυτοκίνη) είναι χημικές ουσίες-μηνύματα, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα κύτταρα-στόχους.
Ο υποθάλαμος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή προκαλεί σύσπαση των λοβών, επομένως τα κύτταρα-στόχοι της ορμόνης βρίσκονται στους μαστούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191, 222)


ΙΙ.Αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11320


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2029αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License