112o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:111
111o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 02 Jan 2016 21:29 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αισθητήριο.όσφρησης Αποφυγή.εξοικείωσης.υποδοχέων.γεύσης Είδη.υποδοχέων.γεύσης Ειδικό.όργανο.γεύσης Επιλογή.πιθανού.δότη-δέκτη.αίματος Λειτουργικές.περιοχές.φλοιού.ημισφαιρίων Νεύρο-Κέντρο.όσφρησης Οδός-Κέντρο.γεύσης Περιοχές.υπεύθυνες.για.αισθήσεις-συναισθήματα-Γενικές.αισθήσεις Περιοχές.υπεύθυνες.για.κινήσεις-σκελετικούς.μύες Συμπλήρωση.αντιγόνων-αντισωμάτων.συστήματος.ΑΒΟ
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:113
113o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 17:58 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αδένας.παραγωγής.ωκυτοκίνης Αιτιολόγηση.σημείου.δράσης Αντιμετώπιση.μολύνσεων Δομή.χωρισμού/σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Εκδήλωση.δράσης.ωκυτοκίνης Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Ιστός.με.υγρή.μεσοκυττάρια.ουσία-Κατηγορία.ιστών Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα-Διαδικασία Λοβοί.ημισφαιρίων Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11319 112o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι.
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ι. Συμπλήρωση αντιγόνων-αντισωμάτων συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11318
ΙΙ. Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα - Χρωμοσώματα
Παραγωγή σπερματίδων - Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Δομή σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11241
ΙΙ. Επιλογή πιθανού δότη-δέκτη αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11318
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β. γ.2

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:15
Τελευταία τροποποίηση 11 Jul 2015 19:43 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 112o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11319

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Ο αρσενικός αναπαραγωγικός γαμέτης είναι το σπερματοζωάριο. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα; Πόσα
χρωμοσώματα περιέχουν; (2μ)
β) Από ποια κύτταρα και με ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης προέρχονται οι
σπερματίδες; Πόσα χρωμοσώματα έχουν; (3μ)
γ) Ποιες μεταβολές γίνονται στις σπερματίδες ώστε να προκύψουν τα
σπερματοζωάρια; (2μ)
δ) Από ποια τμήματα αποτελείται το σπερματοζωάριο; Πώς καθένα από αυτά
συμβάλει στη διαδικασία της γονιμοποίησης και της δημιουργίας του ζυγωτού; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Τα άτομα Χ, Υ, Ζ υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος οπότε για καθένα από αυτά
προσδιορίστηκαν τα συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ή οι συγκολλητίνες
(αντισώματα) που υπάρχουν αντίστοιχα, στην επιφάνεια των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και στο πλάσμα του αίματός τους.

άτομο Χ άτομο Υ άτομο Ζ
Συγκολλητινογόνα
στην επιφάνεια
των ερυθροκυττάρων
Α και Β Β
Συγκολλητίνες στο
πλάσμα του αίματος
αντί–Α, αντί–Β

Ι. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στην κόλλα σας, να συμπληρώσετε τα κενά του
πίνακα με τα κατάλληλα συγκολλητινογόνα και τις συγκολλητίνες ώστε να
υπάρχει ο σωστός συνδυασμός για το αίμα κάθε ατόμου.
ΙΙ. Το άτομο Χ σε ποιο/α από τα άλλα δύο άτομα μπορεί να δώσει αίμα και από
ποιο/α μπορεί να πάρει αίμα; Το άτομο Υ σε ποιο/α από τα άλλα δύο άτομα
μπορεί να δώσει αίμα και από ποιο/α μπορεί να πάρει αίμα; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια. Τα σπερματογόνια, όπως και όλα τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν 46 χρωμοσώματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Τα σπερματοκύτταρα με μειωτική διαίρεση θα δώσουν τις σπερματίδες με 23 χρωμοσώματα η καθεμία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


γ) Οι σπερματίδες στη συνέχεια υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματος τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


δ) Κάθε σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. Η κεφαλή περιέχει τον απλοειδή πυρήνα του και τα ένζυμα, που θα το βοηθήσουν να διεισδύσει στο ωάριο. Το ενδιάμεσο σώμα περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνηση του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.
άτομο Χ άτομο Υ άτομο Ζ
Συγκολλητινογόνα
στην επιφάνεια
των ερυθροκυττάρων
Α και Β κανένα αντιγόνο Β
Συγκολλητίνες στο
πλάσμα του αίματος
κανένα αντίσωμα αντί–Α, αντί–Β αντί–Α

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


ΙΙ. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα.
Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Β αντισώματα, έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ κανένα, και των ατόμων με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω:

  • το άτομο Χ ανήκει στην ομάδα ΑΒ, επομένως έχοντας και τα δύο αντιγόνα (Α, Β) δεν μπορεί να δώσει αίμα σε κανένα από τα άλλα δύο άτομα αφού αυτά διαθέτουν αντισώματα, μπορεί όμως, μιας και δεν διαθέτει αντισώματα στο πλάσμα του να πάρει κάθε είδους αντιγόνο άρα παίρνει αίμα και από τα άλλα δύο άτομα.
  • ο άτομο Υ αντίθετα ανήκει στην ομάδα Ο, επομένως μη έχοντας αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του μπορεί να δώσει αίμα σε όλους ανεξαρτήτως των αντισωμάτων που μπορεί να διαθέτουν (άρα και στα άλλα δύο άτομα), δεν μπορεί όμως να πάρει αίμα από κανένα από τα άλλα δύο άτομα αφού διαθέτει και τα δύο αντισώματα (αντί-Α και αντί-Β) και θα συγκολλούσε τα ερυθροκύτταρά τους που φέρουν αντιγόνα (Α και Β, και Β αντίστοιχα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11319


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2027αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License