11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:10
10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:12
12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 09 Jul 2015 07:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11217 11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
 Ι. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
Θεματολογία Ι. Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών
Ίδιο με Β. Ι - 11210
Ι. Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
ΙΙ. Διαφράγματα καρδιάς
Ροή αίματος εντός καρδιάς
Είσοδος-Έξοδος αίματος σε καρδιά
Παλμοί καρδιάς-Αύξηση ρυθμού
ΙΙ. Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.5

β.5

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.1

β.1

γ.1

δ.1

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 21:44
Τελευταία τροποποίηση 31 Aug 2015 19:53 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11217

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των κυττάρων του νευρικού ιστού υπάρχουν και κύτταρα που, ενώ δεν
παράγουν και δεν μεταβιβάζουν νευρικές ώσεις, είναι ωστόσο απαραίτητα για
τη λειτουργία του Νευρικού Συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα αυτά; (2μ)
β) Ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελούν; (6μ)
γ) Τι ισχύει αναφορικά με το σχήμα τους και τον αριθμό τους, σε σχέση με το άλλο
είδος κυττάρων που παίρνουν μέρος στο σχηματισμό του νευρικού ιστού; (4μ)

ΙΙ. Η καρδιά μας, η σπουδαία μυώδης αντλία που εξασφαλίζει τη ροή του αίματος
στο κυκλοφορικό μας σύστημα, αποτελείται από τέσσερις επιμέρους χώρους,
τους δύο κόλπους και τις δύο κοιλίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το διάφραγμα που χωρίζει τους δύο κόλπους, πώς ονομάζεται το
διάφραγμα που χωρίζει τις δύο κοιλίες; (2μ)
β) Ποιοι από τους χώρους της καρδιάς στέλνουν, με τη συστολή τους, το αίμα στους
άλλους; Ποιο χαρακτηριστικό της δομής της καρδιάς επιτρέπει τη μονόδρομη ροή
του αίματος σε κάθε σύσπασή της; (4μ)
γ) Ποιος από τους χώρους της καρδιάς διοχετεύει, με τη συστολή του, το αίμα στην
αορτή; Σε ποιον από τους χώρους της καρδιάς φθάνει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο
του άνθρακα, σε ποιον από τους χώρους της καρδιάς φθάνει αίμα πλούσιο σε
οξυγόνο; (3μ)
δ) Ποιος είναι ο φυσιολογικός ρυθμός των παλμών της καρδιάς σε έναν ενήλικα; Σε
ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αυξηθεί αυτός; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το ωάριο είναι περισσότερο από 4.000 φορές μεγαλύτερο από το
σπερματοζωάριο καθώς έχει συσσωρεύσει μεγάλη ποσότητα θρεπτικών ουσιών.
Αντιθέτως το μικρότερο σπερματοζωάριο φέρει μαστιγιοουρά και πολυάριθμα
μιτοχόνδρια. Και τα δύο όμως είναι απλοειδή, καθώς έχουν μια πλήρη σειρά 23
χρωμοσωμάτων. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να περιγράφετε τη διαδρομή που ακολουθεί το σπερματοζωάριο στο
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, από τη στιγμή κατά την οποία θα
απελευθερωθεί από τον άνδρα, μέχρι να συναντήσει το ωάριο
ΙΙ. Να εξηγείτε πώς οι διαφορές των δύο γαμετών που αναφέρθηκαν στην
εκφώνηση, αλλά και η ομοιότητά τους σχετίζονται με τη δυνατότητα να
συναντηθούν, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση, καθώς και με τη δυνατότητα της
ανάπτυξης από το ζυγωτό, ενός υγιούς εμβρύου. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του νευρικού ιστού είναι δύο ειδών: τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα. Οι νευρώνες, που αποτελούν τη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος, έχουν την ιδιότητα να αντιδρούν σε συγκεκριμένες μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας, της πίεσης, της έντασης του φωτός, του pH κ.ά. Οι μεταβολές του περιβάλλοντος
αποτελούν ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα μπορούν να προκαλέσουν δημιουργία νευρικής ώσης. Οι νευρικές ώσεις μεταδίδονται από νευρώνα σε νευρώνα ή από νευρώνα σε εκτελεστικά όργανα.
Επομένως, τα κύτταρα που, δεν παράγουν και δεν μεταβιβάζουν νευρικές ώσεις αλλά έχουν βοηθητικό ρόλο, είναι τα νευρογλοιακά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139, 142-143, 145)


β) Τα βοηθητικά αυτά κύτταρα προμηθεύουν με θρεπτικά συστατικά το νευρώνα και χρησιμεύουν στην απορρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από αυτούς. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, που περιβάλλουν το νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες, συμβάλλουν στη μόνωσή του και στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 140)


γ) Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι πολύ περισσότερα από τους νευρώνες και έχουν βοηθητικό ρόλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)

====

ΙΙ. α) Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


β) Το αίμα κινείται από τους κόλπους προς τις κοιλίες. (ή … Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες.) (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)
Μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών υπάρχουν βαλβίδες που καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς. (ή … Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τους κόλπους, το αίμα …) (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44, 45)


γ) Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τους κόλπους, το αίμα διοχετεύεται στις αρτηρίες. Από την αριστερή κοιλία εισέρχεται στην αορτή … (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 45)
Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από πνεύμονες και είναι πλούσιο σε οξυγόνο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


δ) Ο φυσιολογικός αριθμός παλμών (κτύπων) της καρδιάς στους ενήλικες είναι περίπου 60-80 / λεπτό.
Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της, αυτορύθμιση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Κατά την 14η περίπου μέρα του κύκλου ένα ώριμο ωοθυλάκιο σπάζει και το ωάριο που περιέχει απελευθερώνεται στους ωαγωγούς, μετακινούμενο αργά προς τη μήτρα. Αν στους ωαγωγούς τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 206, 211)


ΙΙ. Το μικρότερο σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή με τον απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα, το ενδιάμεσο σώμα που περιέχει πολλά μιτοχόνδρια και την ουρά. Τα μιτοχόνδρια δίνουν ενέργεια για τη μετακίνησή του (από τον κόλπο μέχρι να συναντήσει το ωάριο στους ωαγωγούς), η οποία πραγματοποιείται με τη μαστιγιο-ουρά του.
Το -πολύ μεγαλύτερο ωάριο (λόγω συσσώρευσης θρεπτικών ουσιών απαραίτητων για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση, λέκιθος)- περιέχει απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα ενώ μετακινείται αργά από τους ωαγωγούς προς τη μήτρα.
Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων (σπερματοζωάριο & ωάριο) συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11217


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_864αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License