108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:107
107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 23:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Δομή-Θέση.καρδιάς Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:109
109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 30 Jan 2016 21:24 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.έντασης.φωτός Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ. Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11315 108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.0
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Πεπλατυσμένα επιθηλιακά κύτταρα
Μορφή κυττάρων κροσσωτού επιθηλιακού ιστού - Λειτουργίες
Λειτουργία αδένων - Παράδειγμα με κύτταρα αδένων
Ι.
ΙΙ. Αγγεία - Είδη αγγείων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11207
ΙΙ.
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

Ι.
ΙΙ.

2

ΙΙ.
Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:13
Τελευταία τροποποίηση 04 Jan 2016 23:02 Επεξεργασία


 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11315

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα που έχουν διάφορες μορφές και
επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια τμήματα του οργανισμού μας τα επιθηλιακά κύτταρα είναι πεπλατυσμένα; (2μ)
β) Ποια μορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν τα κύτταρα του κροσσωτού επιθηλιακού ιστού; Ποιες λειτουργίες φέρουν σε πέρας, εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών τους; (6μ)
γ) Ποια λειτουργία επιτελούν τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού που συνιστούν αδένες; Να
αναφέρετε ένα παράδειγμα αδένα που αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο και ένα
παράδειγμα αδένα που αποτελείται από πολλά κύτταρα. (4μ)

ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία του κυκλοφορικού μας συστήματος. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος; (3μ)
β) Ποιο από τα είδη αγγείων του ερωτήματος α. επιτρέπει την ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα
στο αίμα και τους ιστούς; Από τι αποτελούνται τα τοιχώματά τους; (3μ)
γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδη αγγείων βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, η μεγαλύτερη
ποσότητα του αίματος που υπάρχει στο κυκλοφορικό μας σύστημα; Προς ποια κατεύθυνση κινείται το αίμα στα αγγεία αυτά; (4μ)
δ) Ποιο από τα είδη των αγγείων του α. ερωτήματος απομακρύνει το αίμα από την καρδιά; Πώς ονομάζονται τα δύο μεγαλύτερα αγγεία που ανήκουν στο είδος αυτό; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Καθώς περιμένετε στη φωτισμένη στάση του λεωφορείου, και το βλέμμα σας είναι
στραμμένο στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, αντιλαμβάνεστε τον ήχο ενός οχήματος
που πλησιάζει. Στρέφετε, λοιπόν, το βλέμμα σας στον σκοτεινό δρόμο, όπου πράγματι στο
βάθος του, αρχίζει να διαγράφεται η εικόνα του λεωφορείου που πλησιάζει. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Ποιες μεταβολές έγιναν στο μάτι σας, κατά τη μετακίνηση του βλέμματός σας από τη
σελίδα του βιβλίου σας στη φωτισμένη στάση, στο λεωφορείο που έρχεται από το
βάθος του σκοτεινού δρόμου; (12μ)
ΙΙ. Πώς πραγματοποιήθηκε η κάθε μια από αυτές; (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα επιθηλιακά κύτταρα που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων ή των πνευμονικών κυψελίδων είναι πεπλατυσμένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Πολλά επιθηλιακά κύτταρα φέρουν βλεφαρίδες ή μικρολάχνες και σχηματίζουν τον κροσσωτό επιθηλιακό ιστό. Τέτοιος ιστός επενδύει εσωτερικά τις αεροφόρες οδούς. Οι βλεφαρίδες του απομακρύνουν τη βλέννα, πάνω στην οποία έχουν προσκολληθεί μικρόβια ή σκόνες. Τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου φέρουν πολυάριθμες μικρολάχνες, οι οποίες συμβάλλουν στην απορρόφηση χρήσιμων τελικών προϊόντων της πέψης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. Ένας αδένας μπορεί να αποτελείται από πολλά κύτταρα (όπως οι σιελογόνοι) ή από ένα μόνο κύτταρο (όπως τα βλεννογόνα κύτταρα του γαστρεντερικοΰ σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)

====

ΙΙ. α) Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων. Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), τις φλέβες (και τα φλεβίδια) και τα τριχοειδή αγγεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


β) Τα τριχοειδή. Μέσω των τοιχωμάτων τους γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα.
Τα τοιχώματα των τριχοειδών συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Ανά πάσα στιγμή, περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής ποσότητας αίματος βρίσκεται στις φλέβες και στα φλεβίδια.
Οι φλέβες στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


δ) Οι αρτηρίες απομακρύνουν το αίμα από την καρδιά.
Δύο είναι οι μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματος, η πνευμονική αρτηρία και η αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.


ΙΙ.

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_113152013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2021αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License