107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:106
106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:108
108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 23:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Λειτουργία.αδένων-Παράδειγμα.με.κύτταρα.αδένων Μορφή.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού-Λειτουργίες Πεπλατυσμένα.επιθηλιακά.κύτταρα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11314 107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Τμήματα κυκλοφορικού συστήματος
Δομή - Θέση καρδιάς
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Ίδιο με Β. Ι - 11239
Ι.
ΙΙ. Αυτόματες-ακούσιες απαντήσεις - Παραδείγματα
Παράδειγμα συμμετοχής εγκεφάλου
Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11284
ΙΙ.
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.5

Ι.
ΙΙ.

α.2

β.2

γ.5

ΙΙ.
Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:13
Τελευταία τροποποίηση 04 Jan 2016 23:02 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11314

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού μας είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά
των θρεπτικών ουσιών στους ιστούς. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα 3 τμήματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα; (3μ)
β) Ποιο είναι το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος; Πού βρίσκεται, τι
σχήμα έχει; Ποιο είναι το κύριο είδος ιστού από τον οποίο αποτελείται το όργανο
αυτό; (6μ)
γ) Ποια αέρια ουσία μεταφέρει το κυκλοφορικό σύστημα από τους ιστούς στους
πνεύμονες; Ποια αέρια ουσία μεταφέρει το κυκλοφορικό σύστημα από τους
πνεύμονες στους ιστούς; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που μεταφέρουν την
συγκεκριμένη αέρια ουσία από τους πνεύμονες στους ιστούς; (3μ)

ΙΙ. Το τίναγμα της κνήμης μας, όταν το γόνατό μας υποστεί ένα ελαφρό κτύπημα στο
ύψος της επιγονατίδας, ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία απαντήσεων του νευρικού μας
συστήματος στα ερεθίσματα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τέτοιες αυτόματες και ακούσιες απαντήσεις του οργανισμού μας; Να
δώσετε τρία παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων που σχετίζονται με την ομοιόσταση. (5μ)
β) Να αναφέρετε ένα παράδειγμα τέτοιας απάντησης στην οποία συμμετέχει ο εγκέφαλος.
(2μ)
γ) Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις, ώστε να
τιναχτεί η κνήμη μας, μετά από κάποιο ερέθισμα στον σύνδεσμο της επιγονατίδας; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Καθώς περιμένετε στη φωτισμένη στάση του λεωφορείου, και το βλέμμα σας είναι
στραμμένο στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, αντιλαμβάνεστε τον ήχο ενός οχήματος
που πλησιάζει. Στρέφετε, λοιπόν, το βλέμμα σας στον σκοτεινό δρόμο, όπου πράγματι στο
βάθος του, αρχίζει να διαγράφεται η εικόνα του λεωφορείου που πλησιάζει. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Ποιες μεταβολές έγιναν στο μάτι σας, κατά τη μετακίνηση του βλέμματός σας από τη
σελίδα του βιβλίου σας στη φωτισμένη στάση, στο λεωφορείο που έρχεται από το
βάθος του σκοτεινού δρόμου; (12μ)
ΙΙ. Πώς πραγματοποιήθηκε η κάθε μια από αυτές; (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Tο κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43)


β) Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο. Είναι όργανο κωνικού σχήματος, που αποτελείται από μυϊκό ιστό, το μυοκάρδιο, και έχει μέγεθος μεγάλης γροθιάς (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43)


γ) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Επομένως, από τους ιστούς στους πνεύμονες μεταφέρεται το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ από τους πνεύμονες στους ιστούς μεταφέρεται το οξυγόνο. Τα κύτταρα που μεταφέρουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)

====

ΙΙ. α) Τα αντανακλαστικά είναι αυτόματες, ακούσιες απαντήσεις τις οποίες δίνει ο οργανισμός σε αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από το σώμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)


β) Τα αντανακλαστικά βοηθούν στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού όπως στη ρύθμιση του καρδιακού και του αναπνευστικού ρυθμού, της πίεσης του αίματος κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)


γ) Σε ορισμένα αντανακλαστικά, όπως είναι το άνοιγμα και κλείσιμο των βλεφάρων του οφθαλμού και η διατήρηση της ισορροπίας συμμετέχει ο εγκέφαλος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)


δ) Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από χτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει ένωση με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διαμέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.


ΙΙ.

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11314


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2019αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License