101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:100
100o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:102
102o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:42 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11308 101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές
Ίδιο με Β. Ι - 11219
Ι. Κατάταξη 3 κυττάρων βάσει ιδιοτήτων - Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού
ΙΙ. Ιστοί δικέφαλου βραχιόνιου μυός
Κύτταρα ιστού
Μορφή-Ιδιότητα κυττάρων ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11224
ΙΙ. Επιλογή κυττάρων αίματος με/χωρίς πυρήνα
Επιλογή κυττάρων αίματος - Διαπίδυση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

3

3

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 09:57
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 20:39 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11308

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στην αίσθηση του πόνου ο ανθρώπινος οργανισμός πληροφορείται για τα
ερεθίσματα που μπορούν να τον βλάψουν, όπως και για ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και
νοσήματα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι και πού κατανέμονται οι υποδοχείς του πόνου; (3μ)
β) Από ποιου είδους ερεθίσματα διεγείρονται οι υποδοχείς του πόνου και σε ποιες
περιπτώσεις; (4μ)
γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη πόνου; Πού διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς την
ένταση, τη διάρκεια και τον εντοπισμό τους; (5μ)

ΙΙ. Τα όργανα αποτελούνται από διαφορετικούς ιστούς, ωστόσο ένας από αυτούς
είναι ο κυρίως υπεύθυνος για τη λειτουργία κάθε οργάνου. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Να αναφέρετε δύο ιστούς που συμμετέχουν στην κατασκευή του δικέφαλου
βραχιόνιου μυός (4μ)
β) Ποιος από τους ιστούς που αναφέρατε στο α. ερώτημα είναι ο κυρίως
υπεύθυνος για τη λειτουργία του μυός αυτού; Πώς ονομάζονται τα κύτταρά του;
(4μ)
γ) Ποια είναι η χαρακτηριστική μορφή των κυττάρων του ιστού του β. ερωτήματος,
ποια η ιδιαίτερη ικανότητά τους; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σας δίνονται τρία κύτταρα του αίματος, το Α, το Β και το Γ. Το Α ζει 5 έως 9 ημέρες,
το Β τέσσερις μήνες και το Γ ζει από λίγες ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες.

Ι. Σε ποια από τις 3 κύριες κατηγορίες έμμορφων συστατικών του αίματός μας
ανήκει κάθε κύτταρο; Ποιο από τα κύτταρα αυτά είναι σημαντικό για την πήξη
του αίματος; Ποιο από τα κύτταρα αυτά είναι σημαντικό για την άμυνα του
οργανισμού μας;
ΙΙ. Ποιο από τα κύτταρα δεν έχει πυρήνα αλλά είναι έγχρωμο, ποιο δεν έχει
πυρήνα αλλά είναι άχρωμο; Αν το κύτταρο Γ είναι ικανό για το φαινόμενο της
διαπίδυσης σε ποιες ιδιαίτερες κατηγορίες κυττάρων μπορεί να ανήκει. Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες

 • στο δέρμα και
 • σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

β) Διεγείρονται

 • από την καταστροφή των ιστών
 • από μηχανικά ή
 • άλλα αίτια (θερμότητα, χημικές ενώσεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

γ) Συνήθως, γίνεται διάκριση ανάμεσα στον οξύ πόνο (πόνος μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας), που προέρχεται από την επιφάνεια και μπορεί να προσδιοριστεί τοπικά, και στο χρόνιο πόνο (πόνος με μικρότερη ένταση και μεγάλη διάρκεια), που είναι εσωτερικός και διάχυτος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

====

ΙΙ. α) Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς αποτελείται από μυϊκό, συνδετικό και νευρικό ιστό. Η λειτουργία του είναι η κάμψη του πήχη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Ο κύριος ιστός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του μυ είναι ο μυϊκός ιστός και τα κύτταρά του ονομάζονται μυϊκές ίνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)


γ) Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς (δικέφαλος βραχιόνιος) και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. Η συστολή τους γίνεται με τη θέλησή μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Τα λευκοκύτταρα ζουν από λίγες ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες. Τα αιμοπετάλια ζουν 5-9 ημέρες. Επομένως,

 • το κύτταρο Α είναι αιμοπετάλιο και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πήξης του αίματος
 • το κύτταρο Β είναι ερυθροκύτταρο και
 • το κύτταρο Γ είναι λευκοκύτταρο και είναι σημαντικό για την άμυνα του οργανισμού μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60-62)

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Το κυτταρόπλασμά τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίδει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.
Τα ουδετερόφιλα (κοκκιώδη λευκοκύτταρα) και τα μονοκύτταρα (μη κοκκιώδη λευκοκύτταρα), με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση.
Τα αιμοπετάλια είναι θραύσματα κυττάρων έχουν σχήμα ακανόνιστο, στερούνται πυρήνα και είναι άχρωμα. Επομένως,

 • Το κύτταρο Α (αιμοπετάλιο) δεν έχει πυρήνα αλλά είναι άχρωμο.
 • Το κύτταρο Β (ερυθροκύτταρο) δεν έχει πυρήνα και είναι έγχρωμο.
 • Το κύτταρο Γ (λευκοκύτταρο), αφού μπορεί να κάνει διαπίδυση είναι είτε ουδετερόφιλο είτε μονοκύτταρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 61-62)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11308


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_3231αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License