1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:2
2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Παραγωγή.ινσουλίνης Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων Τρόπος.δράσης.πεπτιδικών.ορμονών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11207 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ.11 | §11.0
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.2
Θεματολογία Ι. Είδη-Δράση αδένων Ι. Ποικιλομορφία κυττάρων
ΙΙ. Αγγεία - Είδη αγγείων ΙΙ. Ποικιλία δομών οργανισμού
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

3

ΙΙ.

2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 30 May 2014 21:02
Τελευταία τροποποίηση 29 Dec 2014 22:10 Επεξεργασία


 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11207

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το σύστημα των ενδοκρινών αδένων είναι το ένα από τα δύο συστήματα του
οργανισμού μας που συντονίζουν και ρυθμίζουν τις λειτουργίες του σώματός μας. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα δύο κύρια είδη στα οποία διακρίνονται οι αδένες, ανάλογα με το
πού εκκρίνουν το προϊόν τους; Πού συγκεκριμένα εκκρίνεται το προϊόν κάθε είδους;
(4μ)
β) Πώς χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια
ορμόνη; Πώς έχει φτάσει η ορμόνη σ’ αυτά; (4μ)
γ) Μερικοί αδένες εμφανίζουν δράση και των δύο κατηγοριών αδένων που
αναφέρατε στο α. ερώτημα. Πώς χαρακτηρίζονται οι αδένες αυτοί; Για ποιο λόγο οι
όρχεις ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία αδένων; (4μ)
ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία του κυκλοφορικού μας συστήματος. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος; (3μ)
β) Ποιο από τα είδη αγγείων του ερωτήματος α. επιτρέπει την ανταλλαγή ουσιών
ανάμεσα στο αίμα και τους ιστούς; Από τι αποτελούνται τα τοιχώματά τους; (3μ)
γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδη αγγείων βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, η
μεγαλύτερη ποσότητα του αίματος που υπάρχει στο κυκλοφορικό μας σύστημα;
Προς ποια κατεύθυνση κινείται το αίμα στα αγγεία αυτά; (4μ)
δ) Ποιο από τα είδη των αγγείων του α. ερωτήματος απομακρύνει το αίμα από την
καρδιά; Πώς ονομάζονται τα δύο μεγαλύτερα αγγεία που ανήκουν στο είδος αυτό;
(3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το ανθρώπινο σώμα, όπως και το σώμα κάθε πολυκύτταρου οργανισμού
αποτελείται από πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων, ιστών, οργάνων και
συστημάτων και όχι μόνο από ένα είδος κυττάρου, ιστού κ.ο.κ. Να γράψετε ένα
μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να παραθέτετε 4 παραδείγματα διαφορετικών τύπων κυττάρων που έχει το
ανθρώπινο σώμα, και
ΙΙ. Να αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους αυτή η εκπληκτική ποικιλία
δομών δεν αποτελεί σπατάλη, αλλά αντιθέτως αναγκαιότητα για τη
διεκπεραίωση διαφορετικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς.
Οι εξωκρινείς εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια του σώματος ή σε κοιλότητες του, ενώ οι ενδοκρινείς εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών, στην κυκλοφορία του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


β) Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες-μηνύματα, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, με την κυκλοφορία του αίματος, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα κύτταρα στόχους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


γ) Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, εξωκρινή και ενδοκρινή, οι οποίοι ονομάζονται μεικτοί αδένες -στην κατηγορία αυτή ανήκουν το πάγκρεας, οι όρχεις, οι ωοθήκες κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)
Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, δια μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)
Εναλλακτικά: Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)
Ή: Οι ωοθήκες είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια, και η ενδοκρινής τις ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

====

ΙΙ. α) Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων. Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), τις φλέβες (και τα φλεβίδια) και τα τριχοειδή αγγεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


β) Τα τριχοειδή. Μέσω των τοιχωμάτων τους γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα.
Τα τοιχώματα των τριχοειδών συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Ανά πάσα στιγμή, περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής ποσότητας αίματος βρίσκεται στις φλέβες και στα φλεβίδια.
Οι φλέβες στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


δ) Οι αρτηρίες απομακρύνουν το αίμα από την καρδιά.
Δύο είναι οι μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματος, η πνευμονική αρτηρία και η αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. Διακρίνουμε τέσσερα είδη ιστών, τον επιθηλιακό, τον ερειστικό, το μυϊκό και το νευρικό.
Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ποικίλη μορφολογία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)
Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία. Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)
Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)
Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και από νευρογλοιακά κύτταρα. Οι νευρώνες είναι κύτταρα με αποφυάδες εξειδικευμένα στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων. Τα νευρογλοιακά κύτταρα στηρίζουν μονώνουν και τρέφουν τους νευρώνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


ΙΙ. Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία, που αφορά το μέγεθος, το σχήμα το χρώμα κ.ά. Παρ' όλο που προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, το ζυγωτό, με αλλεπάλληλες μιτωτικές διαιρέσεις, αποκτούν τελικά διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της διαφοροποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους επιτρέπουν να επιτελούν αποτελεσματικά τις εξειδικευμένες λειτουργίες τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_112072013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_724αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License