Π. Δ. Β. 2012

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2012

Α΄ Φάση Β΄ Λυκείου
Ερωτήσεις 11 Φεβρουαρίου Απαντήσεις 11 Φεβρουαρίου
Α΄ Φάση Γ΄ Λυκείου
Ερωτήσεις 11 Φεβρουαρίου Απαντήσεις 11 Φεβρουαρίου
Β΄ Φάση
Ερωτήσεις 31 Μαρτίου Απαντήσεις 31 Μαρτίου
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License