ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. "Το μικροσκόπιο"
ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Α. Το μικροσκόπιο του σχολείου μου

microscope.gif

Β. Ακολουθεί βίντεο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το μικροσκόπιο

Γ. Όργανα και υλικά που θα χρειαστώ

  • Μικροσκόπιο
  • Αντικειμενοφόρες πλάκες
  • Καλυπτρίδες
  • Νυστέρι
  • Ποτήρι ζέσεως των 50 ml με νερό
  • Πλαστική πιπέτα Pasteur 1ml
  • Ένα μέτριο κρεμμύδι
img1220-274.jpg Αντικειμενοφόρες πλάκες small_15.jpg Πιπέτα Pasteur 1mlkaliptridesb.jpg Καλυπτρίδες
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License