Εργαστήριο Γυμνασίου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Κ.Φ.Ε.

Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση - Η μεταφορά ουσιών στα φυτά - Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού - Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα

(Ασκ.4,5,7,10 Α΄Τάξη)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License