Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
141 141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11348
2014
-
2015

Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών
Ίδιο με Β. Ι - 11246

Θέσεις ωοθυλακίων - Ορμόνες
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Προβλήματα γονιμότητας
Απόρριψη βλεννογόνου - Φάση κύκλου - Ορμονική μεταβολή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11343

Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου

Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
28 Oct 2014 12:13 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών
142 142o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11349
2014
-
2015

Κύριος ιστός τριών δομών
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας συνδέσμου
Κύτταρα κύριου ιστού τετρακέφαλου μυός
Ίδιο με Β. Ι - 11296

Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11245
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11275

Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ. Ι - 11348

Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11348
28 Oct 2014 12:14 Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου
143 143o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11350
2014
-
2015

Αντιγόνα ΑΒΟ - Rhesus
Αντισώματα ΑΒΟ - Rhesus
Εντοπισμός Αντιγόνων-Αντισωμάτων

Μορφές κυττάρων νευρικού ιστού - Λειτουργίες

Μορφές κυττάρων αίματος - Λειτουργίες
28 Oct 2014 12:15 Αντιγόνα.ΑΒΟ-rhesus Αντισώματα.ΑΒΟ-rhesus Εντοπισμός.Αντιγόνων-Αντισωμάτων Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες
144 144o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11351
2014
-
2015

Όργανα μικρής κυκλοφορίας
Αγγεία μικρής κυκλοφορίας
Είδος αίματος μικρής κυκλοφορίας
Χώροι μικρής κυκλοφορίας
Ίδιο με Β. Ι - 11231

Μορφές κυττάρων νευρικού ιστού - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11350

Μορφές κυττάρων αίματος - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11350
28 Oct 2014 12:16 Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας
145 145o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11352
2014
-
2015

Δομικά-λειτουργικά κύτταρα Νευρικού Συστήματος - Ιδιότητες
Κατηγορίες κυττάρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορία σε εγκέφαλο-νωτιαίο μυελό - Λειτουργίες

Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου

Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
28 Oct 2014 12:16 Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Δομικά-λειτουργικά.κύτταρα.Νευρικού.Συστήματος-Ιδιότητες Κατηγορία.σε.εγκέφαλο-νωτιαίο.μυελό-Λειτουργίες Κατηγορίες.κυττάρων.αναλόγως.λειτουργίας Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου
146 146o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11353
2014
-
2015

Προσαρμογή ματιού
Μεταβολές ματιού - Απόσταση παρατηρούμενου αντικειμένου
Δομές ματιού - Εστίαση αντικειμένου
Ανεστραμμένο είδωλο - «όρθιο» αντικείμενο
Ίδιο με Β. Ι - 11333

Παρεγκεφαλίδα - Δομή και λειτουργίες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11225

Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352

Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
28 Oct 2014 12:17 Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Ανεστραμμένο.είδωλο-«όρθιο».αντικείμενο Δομές.ματιού-Εστίαση.αντικειμένου Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου Μεταβολές.ματιού-Απόσταση.παρατηρούμενου.αντικειμένου Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Προσαρμογή.ματιού
147 147o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11354
2014
-
2015

Αδένας σπερματογένεσης-ωογένεσης
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα-γυναίκας
Χρωμοσώματα πρόδρομων-γαμετών-ζυγωτού
Δομή σπερματοζωαρίου - Μιτοχόνδρια

Υποδοχείς υφής αντικειμένων - πίεσης
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Κέντρο αφής-πίεσης - Περιοχή εγκεφάλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11263

Όρια νωτιαίου μυελού - Μη επηρεασμός από τραύμα

Ακουστικές ακρολοφίες - Λειτουργία ημικυκλίων σωλήνων
Ωτίτιδα αίτιο απώλειας ισορροπίας
28 Oct 2014 12:18 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Όρια.νωτιαίου.μυελού-Μη.επηρεασμός.από.τραύμα Αδένας.σπερματογένεσης-ωογένεσης Ακουστικές.ακρολοφίες-Λειτουργία.ημικυκλίων.σωλήνων Δομή.σπερματοζωαρίου-Μιτοχόνδρια Κέντρο.αφής-πίεσης-Περιοχή.εγκεφάλου Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-γυναίκας Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα Υποδοχείς.υφής.αντικειμένων-πίεσης Χρωμοσώματα.πρόδρομων-γαμετών-ζυγωτού Ωτίτιδα.αίτιο.απώλειας.ισορροπίας
148 148o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11355
2014
-
2015

Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στην επιφάνεια του δέρματος
Επιλογή αδένα που εκκρίνει σε εσωτερικές κοιλότητες
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα και σε κοιλότητες

Ομάδα με δύο-κανένα είδη αντισωμάτων
Επιλογή δότη σε ομάδα Α
Επιλογή δέκτη από ομάδα ΑΒ
Συνέπειες μη επιτρεπτής μετάγγισης

Όρια νωτιαίου μυελού - Μη επηρεασμός από τραύμα
Ίδιο με Δ. Ι - 11354

Ακουστικές ακρολοφίες - Λειτουργία ημικυκλίων σωλήνων
Ωτίτιδα αίτιο απώλεια ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11354
28 Oct 2014 12:19 Όρια.νωτιαίου.μυελού-Μη.επηρεασμός.από.τραύμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Ακουστικές.ακρολοφίες-Λειτουργία.ημικυκλίων.σωλήνων Επιλογή.δέκτη.από.ομάδα.ΑΒ Επιλογή.δότη.σε.ομάδα.Α Ομάδα.με.δύο-κανένα.είδη.αντισωμάτων Συνέπειες.μη.επιτρεπτής.μετάγγισης Ωτίτιδα.αίτιο.απώλειας.ισορροπίας
149 149o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11356
2014
-
2015

Φαινόμενο μείωσης-απώλειας αίσθησης
Αποφυγή απώλειας γεύσης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Υποδεκτικά κύτταρα γεύσης-όσφρησης
Ίδιο με Β. Ι - 11294

Πρωτεΐνες πήξης αίματος
Πλάσμα χωρίς πρωτεΐνη πήξης
Δράση ενζύμου πήξης
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες

Δράση αδρεναλίνης-πιλοκαρπίνης σε καρδιακό παλμό-κόρη οφθαλμού

Παραδείγματα ελέγχου εγκεφάλου σε Α.Ν.Σ.
28 Oct 2014 12:19 Αποφυγή.απώλειας.γεύσης Δράση.αδρεναλίνης/πιλοκαρπίνης.σε.καρδιακό.παλμό-κόρη.οφθαλμού Δράση.ενζύμου.πήξης Εξοικείωση.υποδοχέα.όσφρησης Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Παραδείγματα.ελέγχου.εγκεφάλου.σε.Α.Ν.Σ. Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνες.πήξης.αίματος Υποδεκτικά.κύτταρα.γεύσης-όσφρησης Φαινόμενο.μείωσης-απώλειας.αίσθησης
150 150o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11357
2014
-
2015

Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος - Μορφή
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού - Διαπίδυση
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα
Ίδιο με Β. Ι - 11250

Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Αίτιο πολλαπλών κυήσεων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11340

Δράση αδρεναλίνης-πιλοκαρπίνης σε καρδιακό παλμό-κόρη οφθαλμού
Ίδιο με Δ. Ι - 11356

Παραδείγματα ελέγχου εγκεφάλου σε Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11356
28 Oct 2014 12:20 Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Δράση.αδρεναλίνης/πιλοκαρπίνης.σε.καρδιακό.παλμό-κόρη.οφθαλμού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή Παραδείγματα.ελέγχου.εγκεφάλου.σε.Α.Ν.Σ.
151 151o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11358
2014
-
2015

Κύτταρα αίματος χωρίς πυρήνα - Ρόλος
Κατηγορίες κυττάρων αίματος
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού
Τρόπος εξουδετέρωσης μικροβίων

Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Όρχεις/Ωοθήκες - Κατηγορία αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε παρεγκεφαλίδα

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε προμήκη
28 Oct 2014 18:12 Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όρχεις/Ωοθήκες-Κατηγορία.αδένων Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Κατηγορίες.κυττάρων.αίματος Κύτταρα.αίματος.χωρίς.πυρήνα-Ρόλος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.παρεγκεφαλίδα Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.προμήκη Τρόπος.εξουδετέρωσης.μικροβίων
152 152o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11359
2014
-
2015

Είδη αγγείων από/προς καρδιά
Σύγκριση ιδιοτήτων αγγείων
Ταχύτητα αίματος - Διευκόλυνση ανταλλαγών
Ίδιο με Β. Ι - 11246
Ίδιο με Β. Ι - 11348

Αδένες σπερματογένεσης - Ορμόνη - Ηλικία
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Διαίρεση - Χαρακτηριστικά
Λόγοι ανδρικής στειρότητας -Αίτια
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11336

Λοβοί εγκεφάλου
Ίδιο με Δ. Ι - 11346

Συνέπειες εγκεφαλικού επεισοδίου σε λοβό-παρεγκεφαλίδα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11346
28 Oct 2014 18:12 Αδένες.σπερματογένεσης-Ορμόνη-Ηλικία Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Λοβοί.εγκεφάλου Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Διαίρεση-Χαρακτηριστικά Συνέπειες.εγκεφαλικού.επεισοδίου.σε.λοβό-παρεγκεφαλίδα Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών
153 153o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11360
2014
-
2015

Δομή ακουστικών κηλίδων - Παραγωγή νευρικής ώσης
Δομή ακουστικών ακρολοφιών - Παραγωγή νευρικής ώσης
Ίδιο με Β. Ι - 11238

Είδος κυττάρων αίματος - Λειτουργία τους
Είδος κυττάρων πτερυγίου αυτιού - Είδος ιστού
Είδος κυττάρων χαλαρού συνδετικού ιστού - Λειτουργία τους
Είδος κυττάρων μυϊκού ιστού - Περιοχή του σώματος
Είδος κυττάρων οστίτη ιστού - Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11291

Επιλογή είδους αγγείων παρουσία/απουσία βαλβίδων
Τοίχωμα με περισσότερο μυϊκό ιστό

Μορφή αιμοσφαιρίνης στα 2 αγγεία
Ταχύτητα αίματος στα 2 αγγεία
Κατεύθυνση αίματος στο αγγείο Α - Αιτιολόγηση
28 Oct 2014 18:13 Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδος.κυττάρων.αίματος-Λειτουργία.τους Είδος.κυττάρων.μυϊκού.ιστού-Περιοχή.του.σώματος Είδος.κυττάρων.οστίτη.ιστού-Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας Είδος.κυττάρων.πτερυγίου.αυτιού-Είδος.ιστού Είδος.κυττάρων.χαλαρού.συνδετικού.ιστού-Λειτουργία.τους Επιλογή.είδους.αγγείων.παρουσία/απουσία.βαλβίδων Κατεύθυνση.αίματος.στο.αγγείο.Α-Αιτιολόγηση Μορφή.αιμοσφαιρίνης.στα.2.αγγεία Ταχύτητα.αίματος.στα.2.αγγεία Τοίχωμα.με.περισσότερο.μυϊκό.ιστό
154 154o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11361
2014
-
2015

Εσωτερικά γεννητικά όργανα γυναίκας
Εξωτερικό γεννητικό όργανο γυναίκας - Δομές
Αδένας αναπαραγωγικού γυναίκας - Κατηγορία αδένα - Προϊόντα
Ίδιο με Β. Ι - 11284
Ίδιο με Β. Ι - 11287

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης

Επιλογή είδους αγγείων παρουσία/απουσία βαλβίδων
Τοίχωμα με περισσότερο μυϊκό ιστό
Ίδιο με Δ. Ι - 11360

Μορφή αιμοσφαιρίνης στα 2 αγγεία
Ταχύτητα αίματος στα 2 αγγεία
Κατεύθυνση αίματος στο αγγείο Α - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11360
28 Oct 2014 18:14 Αδένας.αναπαραγωγικού.γυναίκας-Κατηγορία.αδένα-Προϊόντα Εξωτερικό.γεννητικό.όργανο.γυναίκας-Δομές Επιλογή.είδους.αγγείων.παρουσία/απουσία.βαλβίδων Εσωτερικά.γεννητικά.όργανα.γυναίκας Κατεύθυνση.αίματος.στο.αγγείο.Α-Αιτιολόγηση Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Λειτουργική.περιοχή-Κέντρο.ομοιόστασης Λειτουργική.περιοχή.με.κέντρα.Α.Ν.Σ.-Λειτουργίες Μορφή.αιμοσφαιρίνης.στα.2.αγγεία Ταχύτητα.αίματος.στα.2.αγγεία Τοίχωμα.με.περισσότερο.μυϊκό.ιστό
155 155o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11362
2014
-
2015

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών

Επιλογή είδους αγγείων παρουσία/απουσία σφυγμού
Τοίχωμα με περισσότερο μυϊκό ιστό

Επιλογή αγγείου με μικρότερη πίεση
Προώθηση αίματος στα 2 αγγεία - Αιτιολόγηση
28 Oct 2014 18:15 Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Επιλογή.αγγείου.με.μικρότερη.πίεση Επιλογή.είδους.αγγείων.παρουσία-απουσία.σφυγμού Κατηγορίες.νευρώνων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Προώθηση.αίματος.στα.2.αγγεία-Αιτιολόγηση Τοίχωμα.με.περισσότερο.μυϊκό.ιστό
156 156o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11363
2014
-
2015

Μορφή - Ρόλος σπερματικών σωληναρίων
Μορφή - Ρόλος επιδιδυμίδας
Τμήματα αναπαραγωγικού άνδρα μετά την επιδιδυμίδα
Ίδιο με Β. Ι - 11244

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11362

Επιλογή είδους αγγείων παρουσία/απουσία σφυγμού
Τοίχωμα με περισσότερο μυϊκό ιστό
Ίδιο με Δ. Ι - 11362

Επιλογή αγγείου με μικρότερη πίεση
Προώθηση αίματος στα 2 αγγεία - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11362
28 Oct 2014 18:15 Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Επιλογή.αγγείου.με.μικρότερη.πίεση Επιλογή.είδους.αγγείων.παρουσία-απουσία.σφυγμού Κατηγορίες.νευρώνων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Μορφή-Ρόλος.επιδιδυμίδας Μορφή-Ρόλος.σπερματικών.σωληναρίων Προώθηση.αίματος.στα.2.αγγεία-Αιτιολόγηση Τμήματα.αναπαραγωγικού.άνδρα.μετά.την.επιδιδυμίδα Τοίχωμα.με.περισσότερο.μυϊκό.ιστό
157 157o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11364
2014
-
2015

Λειτουργικές περιοχές φλοιού ημισφαιρίων
Περιοχές υπεύθυνες για κινήσεις-σκελετικούς μύες
Περιοχές υπεύθυνες για αισθήσεις-συναισθήματα - Γενικές αισθήσεις
Ίδιο με Β. Ι - 11318

Ομάδα με δύο-κανένα είδη αντισωμάτων
Επιλογή δότη σε ομάδα Α
Επιλογή δέκτη από ομάδα ΑΒ
Συνέπειες μη επιτρεπτής μετάγγισης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11355

Δομή Νωτιαίου Μυελού
Μεταβίβαση νευρικών ώσεων - Πραγματοποίηση αντανακλαστικών

Ομοιότητες Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού
Διαφορές Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού
28 Oct 2014 18:16 Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Δομή.Νωτιαίου.Μυελού Επιλογή.δέκτη.από.ομάδα.ΑΒ Επιλογή.δότη.σε.ομάδα.Α Λειτουργικές.περιοχές.φλοιού.ημισφαιρίων Μεταβίβαση.νευρικών.ώσεων-Πραγματοποίηση.αντανακλαστικών Ομάδα.με.δύο-κανένα.είδη.αντισωμάτων Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Περιοχές.υπεύθυνες.για.αισθήσεις-συναισθήματα-Γενικές.αισθήσεις Περιοχές.υπεύθυνες.για.κινήσεις-σκελετικούς.μύες Συνέπειες.μη.επιτρεπτής.μετάγγισης
158 158o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11365
2014
-
2015

Λειτουργία απύρηνου κυττάρου
Είδος ιστού-Δομή με πεπλατυσμένα κύτταρα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού με κύτταρα που συσπώνται
Ίδιο με Β. Ι - 11286
Ίδιο με Β. Ι - 11301

Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Όρχεις/Ωοθήκες - Κατηγορία αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11358

Επιλογή είδους αγγείων βάσει βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης

Αντιστοίχιση αγγείου βάσει οξυγόνωσης-κατεύθυνσης
28 Oct 2014 18:17 Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όρχεις/Ωοθήκες-Κατηγορία.αδένων Αντιστοίχιση.αγγείου.βάσει.οξυγόνωσης-κατεύθυνσης Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Επιλογή.είδους.αγγείων.βάσει.βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου
159 159o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11366
2014
-
2015

Τμήματα εσωτερικού αυτιού
Σχήμα κοχλία - Κανάλια εσωτερικά - Περιεχόμενο υγρό
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Λοβός ερμηνείας ώσεων ακοής
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11292

Επιλογή είδους αγγείων βάσει βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης
Ίδιο με Δ. Ι - 11365

Αντιστοίχιση αγγείου βάσει οξυγόνωσης-κατεύθυνσης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11365
28 Oct 2014 18:18 Αντιστοίχιση.αγγείου.βάσει.οξυγόνωσης-κατεύθυνσης Επιλογή.είδους.αγγείων.βάσει.βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας.ώσεων.ακοής Σχήμα.κοχλία-Κανάλια.εσωτερικά-Περιεχόμενο.υγρό Τμήματα.εσωτερικού.αυτιού
160 160o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11367
2014
-
2015

Μάθηση
Τύποι μάθησης - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11276

Δομή εξωκρινή αδένα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού αδένων
Κύτταρα αδένων - Παραδείγματα
Προϊόντα αδένα με εξωκρινή-ενδοκρινή μοίρα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11289

Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352
Ίδιο με Δ.Ι - 11353

Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11353
28 Oct 2014 18:18 Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Δομή.εξωκρινή.αδένα Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.αδένων Κύτταρα.αδένων-Παραδείγματα Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου Μάθηση Προϊόντα.αδένα.με.εξωκρινή-ενδοκρινή.μοίρα Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δημιουργία.νευρικών.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Δομή.μήτρας Δομή.σύνδεσης.ωοθηκών.με.μήτρα-Σημαντικό.γεγονός.οργάνου Είδη.κυττάρων.οργάνων.γεύσης Ειδικά.όργανα.γεύσης-Θέση Ιδιότητες.αίματος Ομάδες.υποδοχέων.γεύσης Ποσότητα-σχήμα.ωοθηκών Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:08 - Τελευταία τροποποίηση : 20 May 2016 20:17

Περισσότερα >>

72o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ιδιότητες.αίματος Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:09 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:39

Περισσότερα >>

73o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διαφορετικά.χαρακτηριστικά.κυττάρων-Βιολογική.διαδικασία Ιοί.&.έμβρυο Κύτταρο.που.αποθηκεύει.λίπος-Τύπος.ιστού Λοβοί-κέντρα.αντίστοιχων.αισθήσεων Νεύρα.ισορροπίας Ομοιότητες.αισθήσεων.σε.υποδοχείς Ρόλος.κυττάρου.με.αιμοσφαιρίνη Ρόλος.κυττάρου.που.περιέχει.λέκιθο Συνεργασία.αισθήσεων-Επιλογή.τροφής Συνεργασία.οργάνων.για.ισορροπία-Υποδοχείς Τμήμα.εγκεφάλου.ρύθμισης.ισορροπίας Φάρμακα.&.έμβρυο

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:10 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 22:18

Περισσότερα >>

74o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Βιολογική.σημασία.υγρού Λοβοί-κέντρα.αντίστοιχων.αισθήσεων Νεύρα.ισορροπίας Ομοιότητες.αισθήσεων.σε.υποδοχείς Περιεχόμενο.υγρό Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συνεργασία.αισθήσεων-Επιλογή.τροφής Συνεργασία.οργάνων.για.ισορροπία-Υποδοχείς Τμήμα.εγκεφάλου.ρύθμισης.ισορροπίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:12 - Τελευταία τροποποίηση : 20 May 2016 21:41

Περισσότερα >>

75o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:12 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:38

Περισσότερα >>

76o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αναιμία-Συμπτώματα Αναιμία.με.ανεπάρκεια.σιδήρου-Αντιμετώπιση Αναιμία.σχετική.με.έντερο-Αντιμετώπιση Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Λειτουργία.αιμοσφαιρίνης.Α Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Συστήματα.οργάνων Συστήματα.που.ανταλλάσσουν.μηνύματα.με.Νευρικό

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:13 - Τελευταία τροποποίηση : 06 Sep 2015 16:59

Περισσότερα >>

77o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ύπαρξη.λίγων-παχύτερων.αγγείων.σε.καρδιά Ύπαρξη.πολυάριθμων-λεπτότερων.αγγείων.περιφερειακά Αδένας.αναπαραγωγικού.γυναίκας-Κατηγορία.αδένα-Προϊόντα Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Εξωτερικό.γεννητικό.όργανο.γυναίκας-Δομές Εσωτερικά.γεννητικά.όργανα.γυναίκας Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:14 - Τελευταία τροποποίηση : 21 May 2016 21:08

Περισσότερα >>

78o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ύπαρξη.λίγων-παχύτερων.αγγείων.σε.καρδιά Ύπαρξη.πολυάριθμων-λεπτότερων.αγγείων.περιφερειακά Αισθητήριο.όσφρησης Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αποφυγή.εξοικείωσης.υποδοχέων.γεύσης Είδη.υποδοχέων.γεύσης Ειδικό.όργανο.γεύσης Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Νεύρο-Κέντρο.όσφρησης Οδός-Κέντρο.γεύσης

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:14 - Τελευταία τροποποίηση : 02 Jan 2016 20:59

Περισσότερα >>

79o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Παράδειγμα.συνεργασίας Συνεργασία.ΠΝΣ-αισθητηρίων.οργάνων Συνεργασία.εγκεφάλου-νωτιαίου.μυελού-αισθητηρίων.οργάνων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:15 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 15:30

Περισσότερα >>

80o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αδένας.αναπαραγωγικού.γυναίκας-Κατηγορία.αδένα-Προϊόντα Εξωτερικό.γεννητικό.όργανο.γυναίκας-Δομές Εσωτερικά.γεννητικά.όργανα.γυναίκας Λειτουργίες.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού Παράδειγμα.συνεργασίας Συνεργασία.ΠΝΣ-αισθητηρίων.οργάνων Συνεργασία.εγκεφάλου-νωτιαίου.μυελού-αισθητηρίων.οργάνων Χαρακτηριστικά.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλίου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:16 - Τελευταία τροποποίηση : 21 May 2016 21:07
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License