Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
121 121o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11328
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού

Είδη αγγείων
Πολυπληθέστερα και λεπτότερα αγγεία - Ρόλος
Αγγεία με μονόδρομη ροή - Χαρακτηριστικά

Υποδοχείς μαστών
Είδος μεταφερόμενων μηνυμάτων
Τμήμα εγκεφάλου

Αδένας εγκεφάλου - Παραγόμενη ορμόνη
Αδένας δράσης ορμόνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
28 Oct 2014 11:40 Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Αγγεία.με.μονόδρομη.ροή-Χαρακτηριστικά Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.αγγείων Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Πολυπληθέστερα.και.λεπτότερα.αγγεία-Ρόλος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Τμήμα.εγκεφάλου Υποδοχείς.μαστών Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
122 122o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11329
2014
-
2015

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα
Ίδιο με Β. Ι - 11252
Ίδιο με Β. Ι - 11257

Νεύρο οφθαλμού
Άνοιγμα αμφιβληστροειδούς
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Περιεχόμενο - Περιοχή χιτώνα
Υγρά οφθαλμών

Υποδοχείς μαστών
Είδος μεταφερόμενων μηνυμάτων
Τμήμα εγκεφάλου
Ίδιο με Δ. Ι - 11328

Αδένας εγκεφάλου - Παραγόμενη ορμόνη
Αδένας δράσης ορμόνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11328
28 Oct 2014 11:41 Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένας.δράσης.ορμόνης Αδένας.εγκεφάλου-Παραγόμενη.ορμόνη Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.μεταφερόμενων.μηνυμάτων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Τμήμα.εγκεφάλου Υγρά.οφθαλμών Υποδοχείς.μαστών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
123 123o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11330
2014
-
2015

Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Β. Ι - 11218
Ίδιο με Β. Ι - 11300

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση

Απώλεια αίσθησης ή κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση

Απώλεια αίσθησης & κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
28 Oct 2014 11:41 Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απώλεια.αίσθησης/κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Απώλεια/όχι.αίσθησης.&.κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων
124 124o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11331
2014
-
2015

Είδη υποδοχέων δέρματος
Είδος αισθήσεων στο δέρμα - Περιοχή ερμηνείας σε εγκέφαλο
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11291

Οφέλη πήξης αίματος
Ινώδες - Σχηματισμός - Οφέλη
Κληρονομική έλλειψη παραγόνων πήξης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11261

Απώλεια αίσθησης ή κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11330

Απώλεια αίσθησης & κίνησης με αναισθητικό - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11330
28 Oct 2014 11:42 Απώλεια.αίσθησης/κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Απώλεια/όχι.αίσθησης.&.κίνησης.με.αναισθητικό-Αιτιολόγηση Είδη.υποδοχέων.δέρματος Είδος.αισθήσεων.στο.δέρμα-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Οφέλη.πήξης.αίματος Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα
125 125o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11332
2014
-
2015

Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Είδη αποφυάδων νεύρων

Αντιστοίχιση αδένα-ορμόνης
Προϊόντα αναπαραγωγικών αδένων
Αντιδιαστολή δράσης τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης

Χαρακτηριστικά αιμοπεταλίων - Δότες

Πήξη αίματος
Επιρροή θρομβοκυτταροπενίας
28 Oct 2014 11:42 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δομή.νεύρων Είδη.αποφυάδων.νεύρων Επιρροή.θρομβοκυτταροπενίας Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Πήξη.αίματος Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Χαρακτηριστικά.αιμοπεταλίων-Δότες
126 126o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11333
2014
-
2015

Προσαρμογή ματιού
Μεταβολές ματιού - Απόσταση παρατηρούμενου αντικειμένου
Δομές ματιού - Εστίαση αντικειμένου
Ανεστραμμένο είδωλο - «όρθιο» αντικείμενο

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11330

Χαρακτηριστικά αιμοπεταλίων - Δότες
Ίδιο με Δ. Ι - 11332

Πήξη αίματος
Επιρροή θρομβοκυτταροπενίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11332
28 Oct 2014 11:43 Ανεστραμμένο.είδωλο-«όρθιο».αντικείμενο Δομές.ματιού-Εστίαση.αντικειμένου Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Επιρροή.θρομβοκυτταροπενίας Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Μεταβολές.ματιού-Απόσταση.παρατηρούμενου.αντικειμένου Πήξη.αίματος Προσαρμογή.ματιού Χαρακτηριστικά.αιμοπεταλίων-Δότες
127 127o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11334
2014
-
2015

Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη
Ίδιο με Β. Ι - 11225
Ίδιο με Β. Ι - 11240

Νεύρο οφθαλμού
Άνοιγμα αμφιβληστροειδούς
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Περιεχόμενο - Περιοχή χιτώνα
Υγρά οφθαλμών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11329

Αδένες χωρίς εκφορητικό πόρο
Λειτουργία - Προϊόν τέτοιων αδένων
Παραδείγματα τέτοιων αδένων

Αιτιολόγηση ύπαρξης πολυάριθμων τριχοειδών αγγείων
28 Oct 2014 11:44 Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένες.χωρίς.εκφορητικό.πόρο Αιτιολόγηση.ύπαρξης.πολυάριθμων.τριχοειδών.αγγείων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Λειτουργία-Προϊόν.τέτοιων.αδένων Νεύρο.οφθαλμού Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παραδείγματα.τέτοιων.αδένων Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
128 128o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11335
2014
-
2015

Δομή χωρισμού-σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11320

Παλμοί καρδιάς
Φυσιολογικές τιμές - Αυτορρύθμιση
Κέντρα ελέγχου λειτουργίας καρδιάς - Στελέχος/Α.Ν.Σ.
Ταύτιση παλμών-σφυγμών

Αδένες χωρίς εκφορητικό πόρο
Λειτουργία - Προϊόν τέτοιων αδένων
Παραδείγματα τέτοιων αδένων
Ίδιο με Δ. Ι - 11334

Αιτιολόγηση ύπαρξης πολυάριθμων τριχοειδών αγγείων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11334
28 Oct 2014 11:45 Αδένες.χωρίς.εκφορητικό.πόρο Αιτιολόγηση.ύπαρξης.πολυάριθμων.τριχοειδών.αγγείων Δομή.χωρισμού/σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κέντρα.ελέγχου.λειτουργίας.καρδιάς-Στελέχος/Α.Ν.Σ. Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λειτουργία-Προϊόν.τέτοιων.αδένων Λοβοί.ημισφαιρίων Παλμοί.καρδιάς Παραδείγματα.τέτοιων.αδένων Ταύτιση.παλμών-σφυγμών Φυσιολογικές.τιμές-Αυτορρύθμιση
129 129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11336
2014
-
2015

Αγγείο εξόδου αίματος από αριστερή κοιλία
Αγγεία εισόδου αίματος σε δεξιό κόλπο
Χώρος καρδιάς που στέλνει αίμα σε πνεύμονες - Αγγείο
Είδος αίματος σε αριστερό κόλπο - Αγγεία

Αδένες σπερματογένεσης - Ορμόνη - Ηλικία
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Διαίρεση - Χαρακτηριστικά
Λόγοι ανδρικής στειρότητας -Αίτια

Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει ρυθμό αναπνοής
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί ρυθμό αναπνοής

Ανάγκη αύξησης καρδιακού ρυθμού
Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει καρδιακό ρυθμό
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί καρδιακό ρυθμό
28 Oct 2014 11:46 Αγγεία.εισόδου.αίματος.σε.δεξιό.κόλπο Αγγείο.εξόδου.αίματος.από.αριστερή.κοιλία Αδένες.σπερματογένεσης-Ορμόνη-Ηλικία Ανάγκη.αύξησης.καρδιακού.ρυθμού Είδος.αίματος.σε.αριστερό.κόλπο-Αγγεία Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Διαίρεση-Χαρακτηριστικά Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Ρυθμός.αναπνοής Τμήμα.εγκεφάλου-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.εγκεφάλου-Ρυθμός.αναπνοής Χώρος.καρδιάς.που.στέλνει.αίμα.σε.πνεύμονες-Αγγείο
130 130o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11337
2014
-
2015

Είδος ιστού αδένων - Τρόπος σύνδεσης κύτταρων
Παράδειγμα μονοκύτταρου-πολυκύτταρου αδένα - Προϊόν τους
Εκφορητικός πόρος αδένων

Μετατροπή πλάσματος σε ορό
Σφαιρίνες - Ρόλοι
Συμπλήρωμα - Ρόλος

Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει ρυθμό αναπνοής
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί ρυθμό αναπνοής
Ίδιο με Δ. Ι - 11336

Ανάγκη αύξησης καρδιακού ρυθμού
Τμήμα εγκεφάλου που επηρεάζει καρδιακό ρυθμό
Τμήμα Α.Ν.Σ. που τροποποιεί/ηρεμεί καρδιακό ρυθμό
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11336
28 Oct 2014 11:46 Ανάγκη.αύξησης.καρδιακού.ρυθμού Είδος.ιστού.αδένων-Τρόπος.σύνδεσης.κύτταρων Εκφορητικός.πόρος.αδένων Μετατροπή.πλάσματος.σε.ορό Παράδειγμα.μονοκύτταρου-πολυκύτταρου.αδένα-Προϊόν.τους Συμπλήρωμα-Ρόλος Σφαιρίνες-Ρόλοι Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Ρυθμός.αναπνοής Τμήμα.εγκεφάλου-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.εγκεφάλου-Ρυθμός.αναπνοής
131 131o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11338
2014
-
2015

Κοκκιώδη λευκοκύτταρα - Κατηγορίες
Διαπίδυση - Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Αιτία αύξησης λευκών αιμοσφαιρίων

Θέση - Μεμβράνες Νωτιαίου μυελού
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Κατηγορία-Αριθμός νεύρων νωτιαίου

Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο
Ίδιο με Δ. Ι - 11226

Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11226
28 Oct 2014 11:58 Αιτία.αύξησης.λευκών.αιμοσφαιρίων Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού.&.τοξινών Θέση-Μεμβράνες.νωτιαίου.μυελού Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Κατηγορία-Αριθμός.νεύρων.νωτιαίου Κοκκιώδη.λευκοκύτταρα-Κατηγορίες Συμπλήρωμα.σιδήρου
132 132o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11339
2014
-
2015

Κέντρο όσφρησης-γεύσης
Όργανα γεύσης - Θέση οργάνων
Αισθητήριο όσφρησης - Θέση αισθητηρίου
Εξοικείωση υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11299

Παραδείγματα ενδοκρινών-εξωκρινών αδένων
Παραδείγματα μεικτών αδένων - Εκκρίσεις τους

Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο
Ίδιο με Δ. Ι - 11226
Ίδιο με Δ. Ι - 11338

Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11226
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11338
28 Oct 2014 12:09 Όργανα.γεύσης-Θέση.οργάνων Αισθητήριο.όσφρησης-Θέση.αισθητηρίου Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Εξοικείωση.υποδοχέα Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κέντρο.όσφρησης-γεύσης Παραδείγματα.ενδοκρινών-εξωκρινών.αδένων Παραδείγματα.μεικτών.αδένων-Εκκρίσεις.τους Συμπλήρωμα.σιδήρου Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου
133 133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11340
2014
-
2015

Ιστός - Παράδειγμα
Όργανο - Παράδειγμα
Σύστημα οργάνων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β. Ι - 11324

Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Αίτιο πολλαπλών κυήσεων

Ανίχνευση σφυγμού
Υπολογισμός παλμών - Αιτιολόγηση

Υπολογισμός παροχής αίματος 24ώρου
28 Oct 2014 12:09 Όργανο-Παράδειγμα Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Ανίχνευση.σφυγμού Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Ιστός-Παράδειγμα Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
134 134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11341
2014
-
2015

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα

Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11215
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11288

Ανίχνευση σφυγμού
Υπολογισμός παλμών - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11340

Υπολογισμός παροχής αίματος 24ώρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11340
28 Oct 2014 12:10 Έμμορφα.συστατικά.αίματος Ανίχνευση.σφυγμού Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Λείοι.μύες.χοριοειδή Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
135 135o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11342
2014
-
2015

Κοκκιώδη λευκοκύτταρα - Κατηγορίες
Διαπίδυση - Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Αιτία αύξησης λευκών αιμοσφαιρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11338

Είδος μνήμης κατευθύνει στο σκοτάδι
Σωματική αίσθηση - Είδος υποδοχέων - Κέντρο εγκεφάλου

Ρόλος-Λειτουργία ακουστικών ακρολοφιών στο σκοτάδι
28 Oct 2014 12:10 Αιτία.αύξησης.λευκών.αιμοσφαιρίων Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού.&.τοξινών Είδος.μνήμης.κατευθύνει.στο.σκοτάδι Κοκκιώδη.λευκοκύτταρα-Κατηγορίες Ρόλος-Λειτουργία.ακουστικών.ακρολοφιών.στο.σκοτάδι Σωματική.αίσθηση-Είδος.υποδοχέων-Κέντρο.εγκεφάλου
136 136o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11343
2014
-
2015

Ινίδια ερειστικού ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία-Πρωτεΐνες αίματος
Ίδιο με Β. Ι - 11220

Θέσεις ωοθυλακίων - Ορμόνες
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Προβλήματα γονιμότητας
Απόρριψη βλεννογόνου - Φάση κύκλου - Ορμονική μεταβολή

Είδος μνήμης κατευθύνει στο σκοτάδι
Σωματική αίσθηση - Είδος υποδοχέων - Κέντρο εγκεφάλου
Ίδιο με Δ.Ι - 11342

Ρόλος-Λειτουργία ακουστικών ακρολοφιών στο σκοτάδι
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11342
28 Oct 2014 12:11 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος
137 137o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11344
2014
-
2015

Ανάπτυξη - Εγκατάσταση όρχεων
Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Άκρο πέους - Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής

Θέση - Μεμβράνες Νωτιαίου μυελού
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Κατηγορία-Αριθμός νεύρων νωτιαίου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11338
28 Oct 2014 12:11 Άκρο.πέους-Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δομή.πέους Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Θέση-Μεμβράνες.νωτιαίου.μυελού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Κατηγορία-Αριθμός.νεύρων.νωτιαίου Στύση.πέους-Αίτια
138 138o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11345
2014
-
2015

Ιστός με άφθονη μεσοκυττάρια ουσία - Λειτουργία
Κατηγορίες ιστού - Αίμα
Ιστός με στενή σύνδεση κυττάρων - Ρόλος ιστού

Νεύρο οφθαλμού
Άνοιγμα αμφιβληστροειδούς
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Περιεχόμενο - Περιοχή χιτώνα
Υγρά οφθαλμών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11329
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11334
28 Oct 2014 12:12 Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Ιστός.με.άφθονη.μεσοκυττάρια.ουσία-Λειτουργία Ιστός.με.στενή.σύνδεση.κυττάρων-Ρόλος.ιστού Κατηγορίες.ιστού-Αίμα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
139 139o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11346
2014
-
2015

Ποσότητα-σχήμα ωοθηκών
Δομή σύνδεσης ωοθηκών με μήτρα - Σημαντικό γεγονός οργάνου
Δομή μήτρας
Ίδιο με Β. Ι - 11278

Είδη αγγείων
Πολυπληθέστερα και λεπτότερα αγγεία - Ρόλος
Αγγεία με μονόδρομη ροή - Χαρακτηριστικά
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11328

Λοβοί εγκεφάλου

Συνέπειες εγκεφαλικού επεισοδίου σε λοβό-παρεγκεφαλίδα
28 Oct 2014 12:12 Αγγεία.με.μονόδρομη.ροή-Χαρακτηριστικά Δομή.μήτρας Δομή.σύνδεσης.ωοθηκών.με.μήτρα-Σημαντικό.γεγονός.οργάνου Είδη.αγγείων Λοβοί.εγκεφάλου Πολυπληθέστερα.και.λεπτότερα.αγγεία-Ρόλος Ποσότητα-σχήμα.ωοθηκών Συνέπειες.εγκεφαλικού.επεισοδίου.σε.λοβό-παρεγκεφαλίδα
140 140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11347
2014
-
2015

Θέση-Σειρά-Επαφές ακουστικών οσταρίων
Υποδοχείς ισορροπίας
Υποδοχείς με ωτόλιθους - Σύσταση
Νεύρο μεταφοράς ώσεων - Ρύθμιση ισορροπίας
Ίδιο με Β. Ι - 11312
Ίδιο με Β. Ι - 11325

Εντοπισμός ουσιών σε ερυθροκύτταρα
Εντοπισμός ουσιών σε πλάσμα
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α - Συγκολλητινογόνα ομάδας Ο
Ινώδες - Προέλευση

Χρωμοσώματα γαμετών
Είδος κυτταρικής διαίρεσης-Διαιρούμενα κύτταρα
Ίδιο με Δ. Ι - 11223

Υποθετική μη φυσιολογική γονιμοποίηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11223
28 Oct 2014 12:13 Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινώδες-Προέλευση Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών ισορροπίας

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Ιστός-Είδη.ιστών Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ταξινόμηση.δομών Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:59 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 08:16

Περισσότερα >>

62o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Ορμόνες.παγκρέατος Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:59 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 08:16

Περισσότερα >>

63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:00 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 19:02

Περισσότερα >>

64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:01 - Τελευταία τροποποίηση : 19 May 2016 21:40

Περισσότερα >>

65o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:01 - Τελευταία τροποποίηση : 23 Aug 2015 14:58

Περισσότερα >>

66o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:02 - Τελευταία τροποποίηση : 20 May 2016 18:28

Περισσότερα >>

67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:03 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 20:44

Περισσότερα >>

68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:04 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 19:49

Περισσότερα >>

69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Μάθηση Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:05 - Τελευταία τροποποίηση : 23 Aug 2015 15:34

Περισσότερα >>

70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:05 - Τελευταία τροποποίηση : 07 Jul 2015 10:56
Περισσότερα >>

page 7 of 20« previous12...56789...1920next »

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License