Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
101 101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11308
2014
-
2015

Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές
Ίδιο με Β. Ι - 11219

Ιστοί δικέφαλου βραχιόνιου μυός
Κύτταρα ιστού
Μορφή-Ιδιότητα κυττάρων ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11224

Κατάταξη 3 κυττάρων βάσει ιδιοτήτων - Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού

Επιλογή κυττάρων αίματος με/χωρίς πυρήνα
Επιλογή κυττάρων αίματος - Διαπίδυση
28 Oct 2014 09:57 Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού
102 102o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11309
2014
-
2015

Δομή - Ιδιότητες - Τμήματα νευρώνων
Ίδιο με Β. Ι - 11237

Θηλυκοί γαμέτες - Όργανο παραγωγής
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Συνδεόμενα όργανα
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Είδος διαίρεσης - Ηλικία
Γονιμοποίηση - Αλλαγές θηλυκού γαμέτη
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11216
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11371

Κατάταξη 3 κυττάρων βάσει ιδιοτήτων - Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού
Ίδιο με Δ. Ι - 11308

Επιλογή κυττάρων αίματος με/χωρίς πυρήνα
Επιλογή κυττάρων αίματος - Διαπίδυση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11308
28 Oct 2014 09:57 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία
103 103o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11310
2014
-
2015

Ταξινόμηση δομών
Ιστός - Είδη ιστών
Όργανα Νευρικού Συστήματος - Είδη κυττάρων
Ίδιο με Β. Ι - 11268

Εσωτερικός χιτώνας οφθαλμού
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Νεύρο οφθαλμού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11220

Κατάταξη 4 αγγείων βάσει πίεσης

Αγγεία με ελάχιστη ταχύτητα - Όφελος
28 Oct 2014 09:58 Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ιστός-Είδη.ιστών Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Νεύρο.οφθαλμού Ταξινόμηση.δομών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
104 104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11311
2014
-
2015

Ανάπτυξη-Εγκατάσταση όρχεων
Δομή όρχεων
Παραγωγή σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11230

Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.

Κατάταξη 4 αγγείων βάσει πίεσης
Ίδιο με Δ. Ι - 11310

Αγγεία με ελάχιστη ταχύτητα - Όφελος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11310
28 Oct 2014 11:11 Έλεγχος.έντασης.φωτός Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή.όρχεων Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ.
105 105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11312
2014
-
2015

Θέση-Σειρά-Επαφές ακουστικών οσταρίων
Υποδοχείς ισορροπίας
Υποδοχείς με ωτόλιθους - Σύσταση
Νεύρο μεταφοράς ώσεων - Ρύθμιση ισορροπίας

Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11235

Αποφυγή αιμοσυγκόλλησης

Αντιμετώπιση Αναιμίας - Αγγειακών παθήσεων
28 Oct 2014 11:12 Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινίδια.ερειστικού.ιστού Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας
106 106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11313
2014
-
2015

Όργανα μείωσης - Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Μείωση & Γονιμοποίηση - Αριθμός χρωμοσωμάτων
Ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11242
Ίδιο με Β. Ι - 11298

Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11235
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11312

Αποφυγή αιμοσυγκόλλησης

Αντιμετώπιση Αναιμίας - Αγγειακών παθήσεων
28 Oct 2014 11:12 Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού
107 107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11314
2014
-
2015

Τμήματα κυκλοφορικού συστήματος
Δομή - Θέση καρδιάς
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Ίδιο με Β. Ι - 11239

Αυτόματες-ακούσιες απαντήσεις - Παραδείγματα
Παράδειγμα συμμετοχής εγκεφάλου
Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11284
28 Oct 2014 11:13 Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Δομή-Θέση.καρδιάς Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος
108 108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11315
2014
-
2015

Πεπλατυσμένα επιθηλιακά κύτταρα
Μορφή κυττάρων κροσσωτού επιθηλιακού ιστού - Λειτουργίες
Λειτουργία αδένων - Παράδειγμα με κύτταρα αδένων

Αγγεία - Είδη αγγείων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11207
28 Oct 2014 11:13 Αγγεία-Είδη.αγγείων Λειτουργία.αδένων-Παράδειγμα.με.κύτταρα.αδένων Μορφή.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού-Λειτουργίες Πεπλατυσμένα.επιθηλιακά.κύτταρα
109 109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11316
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές
Ίδιο με Β. Ι - 11249

Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11311

Μεταβολή τιμής αιματοκρίτη-αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων

Ανάγκη αύξησης αιματοκρίτη
28 Oct 2014 11:14 Έλεγχος.έντασης.φωτός Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ. Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
110 110o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11317
2014
-
2015

Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών
Ίδιο με Β. Ι - 11210
Ίδιο με Β. Ι - 11217

Υποδοχείς ισορροπίας
Θέση υποδοχέων ισορροπίας
Κατηγορία κυττάρων υποδοχέων
Περιστροφή κεφαλής - Παραγωγή νευρικών ώσεων
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Κέντρο ρύθμισης ισορροπίας
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11265

Μεταβολή τιμής αιματοκρίτη-αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων
Ίδιο με Δ. Ι - 11316

Ανάγκη αύξησης αιματοκρίτη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11316
28 Oct 2014 11:14 Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Υποδοχείς.ισορροπίας Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
111 111o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11318
2014
-
2015

Λειτουργικές περιοχές φλοιού ημισφαιρίων
Περιοχές υπεύθυνες για κινήσεις-σκελετικούς μύες
Περιοχές υπεύθυνες για αισθήσεις-συναισθήματα - Γενικές αισθήσεις

Αισθητήριο όσφρησης
Ειδικό όργανο γεύσης
Νεύρο - Κέντρο όσφρησης
Οδός - Κέντρο γεύσης
Είδη υποδοχέων γεύσης
Αποφυγή εξοικείωσης υποδοχέων γεύσης
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11285

Συμπλήρωση αντιγόνων-αντισωμάτων συστήματος ΑΒΟ

Επιλογή πιθανού δότη-δέκτη αίματος
28 Oct 2014 11:15 Αισθητήριο.όσφρησης Αποφυγή.εξοικείωσης.υποδοχέων.γεύσης Είδη.υποδοχέων.γεύσης Ειδικό.όργανο.γεύσης Επιλογή.πιθανού.δότη-δέκτη.αίματος Λειτουργικές.περιοχές.φλοιού.ημισφαιρίων Νεύρο-Κέντρο.όσφρησης Οδός-Κέντρο.γεύσης Περιοχές.υπεύθυνες.για.αισθήσεις-συναισθήματα-Γενικές.αισθήσεις Περιοχές.υπεύθυνες.για.κινήσεις-σκελετικούς.μύες Συμπλήρωση.αντιγόνων-αντισωμάτων.συστήματος.ΑΒΟ
112 112o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11319
2014
-
2015

Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα άνδρα - Χρωμοσώματα
Παραγωγή σπερματίδων - Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Δομή σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11241

Συμπλήρωση αντιγόνων-αντισωμάτων συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11318

Επιλογή πιθανού δότη-δέκτη αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11318
28 Oct 2014 11:15 Δομή.σπερματοζωαρίων Επιλογή.πιθανού.δότη-δέκτη.αίματος Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Συμπλήρωση.αντιγόνων-αντισωμάτων.συστήματος.ΑΒΟ
113 113o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11320
2014
-
2015

Δομή χωρισμού-σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων

Iστός με υγρή μεσοκυττάρια ουσία - Kατηγορία ιστών
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα - Διαδικασία
Αντιμετώπιση μολύνσεων
Κύτταρα για πήξη αίματος

Αδένας παραγωγής ωκυτοκίνης
Αιτιολόγηση σημείου δράσης

Εκδήλωση δράσης ωκυτοκίνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
28 Oct 2014 11:16 Αδένας.παραγωγής.ωκυτοκίνης Αιτιολόγηση.σημείου.δράσης Αντιμετώπιση.μολύνσεων Δομή.χωρισμού/σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Εκδήλωση.δράσης.ωκυτοκίνης Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Ιστός.με.υγρή.μεσοκυττάρια.ουσία-Κατηγορία.ιστών Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα-Διαδικασία Λοβοί.ημισφαιρίων Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος
114 114o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11321
2014
-
2015

Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων-νωτιαίου μυελού
Δομή - Λειτουργίες παρεγκεφαλίδας
Ίδιο με Β. Ι - 11233

Συστήματα οργάνων
Συστήματα που ανταλλάσσουν μηνύματα με Νευρικό
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11283

Αδένας παραγωγής ωκυτοκίνης
Αιτιολόγηση σημείου δράσης
Ίδιο με Δ. Ι - 11320

Εκδήλωση δράσης ωκυτοκίνης
Θηλασμός & εκκρινόμενο γάλα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11320
28 Oct 2014 11:17 Αδένας.παραγωγής.ωκυτοκίνης Αιτιολόγηση.σημείου.δράσης Εκδήλωση.δράσης.ωκυτοκίνης Θηλασμός-Εκκρινόμενο.γάλα Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Συστήματα.οργάνων Συστήματα.που.ανταλλάσσουν.μηνύματα.με.Νευρικό
115 115o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11322
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού-Περιφερικού Νευρικού Συστήματος
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες

Ειδικά όργανα γεύσης - Θέση
Είδη κυττάρων οργάνων γεύσης
Δημιουργία νευρικών ώσεων - Λοβός ερμηνείας
Ομάδες υποδοχέων γεύσης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11278

Παράγοντας Rhesus μητέρας - Αιτιολόγηση

Πρόβλημα υγείας εμβρύου ως προς Rhesus
Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
28 Oct 2014 11:17 Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Δημιουργία.νευρικών.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Είδη.κυττάρων.οργάνων.γεύσης Ειδικά.όργανα.γεύσης-Θέση Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ομάδες.υποδοχέων.γεύσης Παράγοντας.rhesus.μητέρας-Αιτιολόγηση Πρόβλημα.υγείας.εμβρύου.ως.προς.rhesus Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
116 116o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11323
2014
-
2015

Ιός ερυθράς σε έγκυο - Υγεία εμβρύου
Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ισορροπημένη διατροφή εγκύου

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Καταστάσεις δράσης Α.Ν.Σ.
Λειτουργίες Α.Ν.Σ.

Παράγοντας Rhesus μητέρας - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11322

Πρόβλημα υγείας εμβρύου ως προς Rhesus
Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11322
28 Oct 2014 11:18 Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Ιός.ερυθράς.σε.έγκυο-Υγεία.εμβρύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Καταστάσεις.δράσης.Α.Ν.Σ. Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Λειτουργίες.Α.Ν.Σ. Παράγοντας.rhesus.μητέρας-Αιτιολόγηση Πρόβλημα.υγείας.εμβρύου.ως.προς.rhesus
117 117o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11324
2014
-
2015

Ιστός - Παράδειγμα
Όργανο - Παράδειγμα
Σύστημα οργάνων - Παράδειγμα

Παραγωγή ερυθροκυττάρων
Αέρια αιμοσφαιρίνης - Χρώμα αίματος
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Αναιμία - Κληρονομικές αναιμίες

Κέντρο διατήρησης ισορροπίας - Λειτουργίες

Όργανα-Υποδοχείς-Οδός πληροφόρησης κέντρου ισορροπίας
28 Oct 2014 11:18 Όργανα-Υποδοχείς-Οδός.πληροφόρησης.κέντρου.ισορροπίας Όργανο-Παράδειγμα Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Ιστός-Παράδειγμα Κέντρο.διατήρησης.ισορροπίας-Λειτουργίες Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα
118 118o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11325
2014
-
2015

Θέση-Σειρά-Επαφές ακουστικών οσταρίων
Υποδοχείς ισορροπίας
Υποδοχείς με ωτόλιθους - Σύσταση
Νεύρο μεταφοράς ώσεων - Ρύθμιση ισορροπίας
Ίδιο με Β. Ι - 11312

Είδος-Ηλικία παραγωγής ορμονών ωοθηκών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Μέσο διάλυσης-μεταφοράς ορμόνης
Πρόδρομα κύτταρα ωαρίου - Δομή ωοθηκών
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11281

Κέντρο διατήρησης ισορροπίας - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11324

Όργανα-Υποδοχείς-Οδός πληροφόρησης κέντρου ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11324
28 Oct 2014 11:19 Όργανα-Υποδοχείς-Οδός.πληροφόρησης.κέντρου.ισορροπίας Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Είδος-Ηλικία.παραγωγής.ορμονών.ωοθηκών Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Κέντρο.διατήρησης.ισορροπίας-Λειτουργίες Μέσο.διάλυσης-μεταφοράς.ορμόνης Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Πρόδρομα.κύτταρα.ωαρίου-Δομή.ωοθηκών Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας
119 119o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11326
2014
-
2015

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Ίδιο με Β. Ι - 11272

Αναφορά συστημάτων οργάνων
Συνεργαζόμενα συστήματα συντονισμού και ρύθμισης - Είδος ιστού οργάνων
Ταξινόμηση οργάνων σε συστήματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11300

Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων
Ίδιο με Δ. Ι - 11300

Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11300
28 Oct 2014 11:20 Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Συνεργαζόμενα.συστήματα.συντονισμού&ρύθμισης-Είδος.ιστού.οργάνων Ταξινόμηση.οργάνων.σε.συστήματα
120 120o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11327
2014
-
2015

Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς
Αντισυλληπτικό μέσο

Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11259
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11277

Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων
Ίδιο με Δ. Ι - 11300
Ίδιο με Δ. Ι - 11326

Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11300
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11326
28 Oct 2014 11:20 Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Αντισυλληπτικό.μέσο Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Προβλήματα.ΣΜΝ Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Σεξουαλική.συμπεριφορά Συμπτώματα.ΣΜΝ

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

51o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 20:32 - Τελευταία τροποποίηση : 07 Sep 2015 20:31

Περισσότερα >>

52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 20:36 - Τελευταία τροποποίηση : 26 May 2016 21:42

Περισσότερα >>

53o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 20:39 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2016 20:53

Περισσότερα >>

54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:49 - Τελευταία τροποποίηση : 21 Aug 2015 21:41

Περισσότερα >>

55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Οφέλη.πήξης.αίματος Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:49 - Τελευταία τροποποίηση : 19 May 2016 18:21

Περισσότερα >>

56o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:51 - Τελευταία τροποποίηση : 08 Sep 2015 08:16

Περισσότερα >>

57o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδη-Θέση.μυϊκού.ιστού Κέντρο.αφής-πίεσης-Περιοχή.εγκεφάλου Μορφές.μυϊκών.ινών-Έλεγχος.συστολής Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα Υποδοχείς.υφής.αντικειμένων-πίεσης

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:52 - Τελευταία τροποποίηση : 05 Feb 2016 20:02

Περισσότερα >>

58o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Δομή.πέους Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:53 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 20:07

Περισσότερα >>

59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Παραδείγματα.κάθε.είδους-Καθορισμός-Χρησιμότητα Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Συμπεριφορά-Παράγοντες/Είδη.συμπεριφοράς Υποδοχείς.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:53 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2016 20:42

Περισσότερα >>

60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 22:54 - Τελευταία τροποποίηση : 19 May 2016 21:04
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License