Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
81 81o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11288
2014
-
2015

Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11215

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
27 Oct 2014 23:20 Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
82 82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11289
2014
-
2015

Δομή εξωκρινή αδένα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού αδένων
Κύτταρα αδένων - Παραδείγματα
Προϊόντα αδένα με εξωκρινή-ενδοκρινή μοίρα

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
27 Oct 2014 23:21 Δομή.εξωκρινή.αδένα Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.αδένων Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Κύτταρα.αδένων-Παραδείγματα Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Προϊόντα.αδένα.με.εξωκρινή-ενδοκρινή.μοίρα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
83 83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11290
2014
-
2015

Δομή οσφρητικού βλεννογόνου
Δημιουργία νευρικής ώσης όσφρησης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Ίδιο με Β. Ι - 11222

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση
Ίδιο με Δ. Ι - 11258
Ίδιο με Δ. Ι - 11269
27 Oct 2014 23:22 Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση
84 84o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11291
2014
-
2015

Είδη υποδοχέων δέρματος
Είδος αισθήσεων στο δέρμα - Περιοχή ερμηνείας σε εγκέφαλο
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα

Είδος κυττάρων αίματος - Λειτουργία τους
Είδος κυττάρων πτερυγίου αυτιού - Είδος ιστού
Είδος κυττάρων χαλαρού συνδετικού ιστού - Λειτουργία τους
Είδος κυττάρων μυϊκού ιστού - Περιοχή του σώματος
Είδος κυττάρων οστίτη ιστού - Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας
27 Oct 2014 23:22 Είδη.υποδοχέων.δέρματος Είδος.αισθήσεων.στο.δέρμα-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Είδος.κυττάρων.αίματος-Λειτουργία.τους Είδος.κυττάρων.μυϊκού.ιστού-Περιοχή.του.σώματος Είδος.κυττάρων.οστίτη.ιστού-Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας Είδος.κυττάρων.πτερυγίου.αυτιού-Είδος.ιστού Είδος.κυττάρων.χαλαρού.συνδετικού.ιστού-Λειτουργία.τους Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα
85 85o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11292
2014
-
2015

Είδη-Θέση μυϊκού ιστού
Μορφές μυϊκών ινών - Έλεγχος συστολής

Τμήματα εσωτερικού αυτιού
Σχήμα κοχλία - Κανάλια εσωτερικά - Περιεχόμενο υγρό
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Λοβός ερμηνείας ώσεων ακοής

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών

Είδος ιστού κυττάρων Α, Β, Γ, Δ - Συνύπαρξη κυττάρων Α, Δ
27 Oct 2014 23:23 Είδη-Θέση.μυϊκού.ιστού Είδος.ιστού.κυττάρων.Α.Β.Γ.Δ-Συνύπαρξη.κυττάρων.Α.Δ Μορφές.μυϊκών.ινών-Έλεγχος.συστολής Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας.ώσεων.ακοής Σχήμα.κοχλία-Κανάλια.εσωτερικά-Περιεχόμενο.υγρό Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών Τμήματα.εσωτερικού.αυτιού
86 86o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11293
2014
-
2015

Όργανο
Σύστημα οργάνων
Όργανα πεπτικού συστήματος
Λειτουργίες πεπτικού συστήματος

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Ίδιο με Δ. Ι - 11292

Είδος ιστού κυττάρων Α, Β, Γ, Δ - Συνύπαρξη κυττάρων Α, Δ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11292
27 Oct 2014 23:24 Όργανα.πεπτικού.συστήματος Όργανο Είδος.ιστού.κυττάρων.Α.Β.Γ.Δ-Συνύπαρξη.κυττάρων.Α.Δ Λειτουργίες.πεπτικού.συστήματος Σύστημα.οργάνων Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
87 87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11294
2014
-
2015

Φαινόμενο μείωσης-απώλειας αίσθησης
Αποφυγή απώλειας γεύσης
Εξοικείωση υποδοχέα όσφρησης
Υποδεκτικά κύτταρα γεύσης-όσφρησης

Διαδρομές νευρικών ώσεων - Διάκριση
Απλούστερη διαδρομή - Είδος νευρώνων
Αντανακλαστικό
Αντανακλαστικό γόνατος

Ομάδα Rhesus πατέρα κυοφορούμενου παιδιού
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-

Πρόβλημα υγείας Rh+ παιδιού - Πρόληψη
27 Oct 2014 23:25 Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Αποφυγή.απώλειας.γεύσης Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση Εξοικείωση.υποδοχέα.όσφρησης Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη Υποδεκτικά.κύτταρα.γεύσης-όσφρησης Φαινόμενο.μείωσης-απώλειας.αίσθησης
88 88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11295
2014
-
2015

Θέση υποδοχέων πόνου
Αιτιολόγηση ευαισθησίας δέρματος σε πόνο
Είδος υποδοχέων σε τένοντες - Περιοχή ερμηνείας σε εγκέφαλο

Ομάδα Rhesus πατέρα κυοφορούμενου παιδιού
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Ίδιο με Δ. Ι - 11294

Πρόβλημα υγείας Rh+ παιδιού - Πρόληψη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11294
27 Oct 2014 23:26 Αιτιολόγηση.ευαισθησίας.δέρματος.σε.πόνο Είδος.υποδοχέων.σε.τένοντες-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Θέση.υποδοχέων.πόνου Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη
89 89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11296
2014
-
2015

Κύριος ιστός τριών δομών
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας συνδέσμου
Κύτταρα κύριου ιστού τετρακέφαλου μυός

Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11249

Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών

Επιλογή δότη αίματος σε δέκτη Β ομάδας - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:26 Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου
90 90o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11297
2014
-
2015

Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11259

Τμήματα εξωτερικού αυτιού - Χαρακτηριστικά τμημάτων
Ρόλος τμημάτων εξωτερικού αυτιού
Υμένας μέσου αυτιού - Μεταβίβαση παλμικών κινήσεων υμένα

Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών
Ίδιο με Δ. Ι - 11296

Επιλογή δότη αίματος με δέκτη Β ομάδας - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11296
27 Oct 2014 23:27 Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων
91 91o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11298
2014
-
2015

Όργανα μείωσης - Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Μείωση & Γονιμοποίηση - Αριθμός χρωμοσωμάτων
Ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11242

Τμήματα εξωτερικού αυτιού - Χαρακτηριστικά τμημάτων
Ρόλος τμημάτων εξωτερικού αυτιού
Υμένας μέσου αυτιού - Μεταβίβαση παλμικών κινήσεων υμένα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11297

Τμήμα ανατομικής περιοχής εγκεφάλου

Αιτιολόγηση μοιραίων τραυματισμών
27 Oct 2014 23:28 Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Αιτιολόγηση.μοιραίων.τραυματισμών Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων
92 92o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11299
2014
-
2015

Κέντρο όσφρησης-γεύσης
Όργανα γεύσης - Θέση οργάνων
Αισθητήριο όσφρησης - Θέση αισθητηρίου
Εξοικείωση υποδοχέα

Τμήμα ανατομικής περιοχής εγκεφάλου
Ίδιο με Δ. Ι - 11298

Αιτιολόγηση μοιραίων τραυματισμών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11298
27 Oct 2014 23:29 Όργανα.γεύσης-Θέση.οργάνων Αισθητήριο.όσφρησης-Θέση.αισθητηρίου Αιτιολόγηση.μοιραίων.τραυματισμών Εξοικείωση.υποδοχέα Κέντρο.όσφρησης-γεύσης Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου
93 93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11300
2014
-
2015

Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11218

Αναφορά συστημάτων οργάνων
Συνεργαζόμενα συστήματα συντονισμού και ρύθμισης - Είδος ιστού οργάνων
Ταξινόμηση οργάνων σε συστήματα

Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων

Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
27 Oct 2014 23:30 Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Συνεργαζόμενα.συστήματα.συντονισμού&ρύθμισης-Είδος.ιστού.οργάνων Σχήμα.ερυθροκυττάρων Ταξινόμηση.οργάνων.σε.συστήματα
94 94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11301
2014
-
2015

Λειτουργία απύρηνου κυττάρου
Είδος ιστού-Δομή με πεπλατυσμένα κύτταρα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού με κύτταρα που συσπώνται
Ίδιο με Β. Ι - 11286

Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Κατηγορία με μεικτά νεύρα - Περιοχές νεύρωσης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11286

Rh- πατέρας - Ανησυχία για παιδί - Αιτιολόγηση

Επαλήθευση ανησυχίας για παιδί - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:30 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες
95 95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11302
2014
-
2015

Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11227

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11209
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11210

Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ

Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
27 Oct 2014 23:31 Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νευρική.οδός Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων
96 96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11303
2014
-
2015

Είδη-Δράση αδένων
Ίδιο με Β. Ι - 11207

Δομή σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Δομές επιφάνειας ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων

Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11302

Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11302
27 Oct 2014 23:32 Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Είδη-Δράση.αδένων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα
97 97o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11304
2014
-
2015

Αναφορά συστημάτων οργάνων
Συστήματα για μεταφορά οξυγόνου και ουσιών - στήριξη και προστασία
Συνεργαζόμενα συστήματα οργάνων

Δομή σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Δομές επιφάνειας ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11303

Αντιστοίχιση δειγμάτων αίματος - Ασθενών

Αιτιολόγηση 4 περιστατικών
27 Oct 2014 23:33 Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Συνεργαζόμενα.συστήματα.οργάνων Συστήματα.για.μεταφορά.οξυγόνου.και.ουσιών-στήριξη.και.προστασία
98 98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11305
2014
-
2015

Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις - Ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11213
Ίδιο με Β. Ι - 11282

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργία θαλάμου
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Δομή προμήκη
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11239

Αντιστοίχιση δειγμάτων αίματος - Ασθενών
Ίδιο με Δ. Ι - 11304

Αιτιολόγηση 4 περιστατικών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11304
27 Oct 2014 23:33 Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομή.προμήκη Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα
99 99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11306
2014
-
2015

Είδη μυϊκού ιστού στο σώμα
Διαφορές μορφής μυϊκού ιστού
Συστολή μυϊκού ιστού - Έλεγχος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11238

Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών
Παραγωγή έμμορφων συστατικών - Δομή

Ομάδα αίματος αιμοδότη
Ομάδες αίματος δεκτών
27 Oct 2014 23:34 Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος
100 100o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11307
2014
-
2015

Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής
Απελευθέρωση σπέρματος
Ίδιο με Β. Ι - 11208

Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών
Παραγωγή έμμορφων συστατικών - Δομή
Ίδιο με Δ. Ι - 11306

Ομάδα αίματος αιμοδότη
Ομάδες αίματος δεκτών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11306
27 Oct 2014 23:35 Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

41o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανο.με.σπερματογόνια Αριθμός.χρωμοσωμάτων.δειγμάτων Διατροφή.και.υγεία.εγκύου-παιδιού-Προβλήματα Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.ιστού.κυττάρων.με.λάχνες Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Ονομασία.αμφίκοιλων.απύρηνων.κυττάρων Προέλευση.τριχοφόρων.κυττάρων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:01 - Τελευταία τροποποίηση : 23 May 2016 19:57

Περισσότερα >>

42o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Αναιμία-Συμπτώματα Αναιμία.με.ανεπάρκεια.σιδήρου-Αντιμετώπιση Αναιμία.σχετική.με.έντερο-Αντιμετώπιση Δομή.νωτιαιού.μυελού-Διογκώσεις Είδος.κέντρων.νωτιαιού.μυελού-Αριθμός.ζευγών.νεύρων Είδος.ουσίας.στην.κεντρική.περιοχή-Δομή Λειτουργία.αιμοσφαιρίνης.Α

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:04 - Τελευταία τροποποίηση : 21 Aug 2015 17:51

Περισσότερα >>

43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:30 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 19:24

Περισσότερα >>

44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έμμορφα.συστατικά.αίματος Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού-Διαπίδυση Κύτταρα.για.πήξη.αίματος-Μορφή

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:33 - Τελευταία τροποποίηση : 05 Jul 2015 18:46

Περισσότερα >>

45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:44 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2016 14:26

Περισσότερα >>

46o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:47 - Τελευταία τροποποίηση : 21 Aug 2015 19:06

Περισσότερα >>

47o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:56 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2016 17:46

Περισσότερα >>

48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Κατάταξη.4.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 19:59 - Τελευταία τροποποίηση : 21 Aug 2015 21:26

Περισσότερα >>

49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.παύσης.αισθήματος Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 20:02 - Τελευταία τροποποίηση : 07 Sep 2015 19:20

Περισσότερα >>

50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.παύσης.αισθήματος Είδος.μυϊκών.κυττάρων.σε.3.όργανα Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.5.ειδών.κυττάρων.σε.ιστούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ποικιλομορφία.κυττάρων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 20:11 - Τελευταία τροποποίηση : 07 Sep 2015 19:21
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License