Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
61 61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11268
2014
-
2015

Ταξινόμηση δομών
Ιστός - Είδη ιστών
Όργανα Νευρικού Συστήματος - Είδη κυττάρων

Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11223
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11242

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11262

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11262
27 Oct 2014 22:59 Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Ιστός-Είδη.ιστών Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ταξινόμηση.δομών Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
62 62o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11269
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Συνεργασίες συστημάτων οργάνων
Ορμόνες παγκρέατος

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση
Ίδιο με Δ. Ι - 11258

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11262
Ίδιο με Δ. Ι - 11268

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11262
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11268
27 Oct 2014 22:59 Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Ορμόνες.παγκρέατος Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
63 63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11270
2014
-
2015

Μεμβράνες εγκεφάλου - Υγρό - Χώρος παραγωγής
Κέντρα εγκεφάλου - Λειτουργίες
Ανατομικές περιοχές εγκεφάλου

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11255

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
27 Oct 2014 23:00 Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
64 64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11271
2014
-
2015

Θέση καρδιάς - Είδος ιστού - Μορφή κυττάρων
Κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων - Λειτουργίες
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Αγγεία με το περισσότερο αίμα

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11270

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11270
27 Oct 2014 23:01 Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες
65 65o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11272
2014
-
2015

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:01 Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
66 66o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11273
2014
-
2015

Αναφορά πορειών κυκλοφορικού συστήματος
Αφετηρία-κατάληξη αίματος

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
27 Oct 2014 23:02 Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
67 67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11274
2014
-
2015

Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα

Κύτταρα σπέρματος - Δομή κυττάρων
Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Αλλαγές κόλπου - Είσοδος πέους

Ίδιο μήνυμα υποδοχέων - Διαφορετικές αισθήσεις

Αιτιολόγηση ταχείας απώλειας δυσάρεστης οσμής
Μετατόπιση γουλιάς κρασιού στο στόμα - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:03 Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα
68 68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11275
2014
-
2015

Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ίδιο με Β. Ι - 11211
Ίδιο με Β. Ι - 11215

Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11245

Ίδιο μήνυμα υποδοχέων - Διαφορετικές αισθήσεις
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11274

Αιτιολόγηση ταχείας απώλειας δυσάρεστης οσμής
Μετατόπιση γουλιάς κρασιού στο στόμα - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11274
27 Oct 2014 23:04 Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων
69 69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11276
2014
-
2015

Μάθηση
Τύποι μάθησης - Παραδείγματα

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Συμμετοχή αίματος σε ρυθμίσεις ομοιόστασης

Κατάταξη δέρματος ως δομή

Δέρμα ως αισθητήριο όργανο
27 Oct 2014 23:05 Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Μάθηση Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα
70 70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11277
2014
-
2015

Κατάταξη τεσσάρων αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς
Ίδιο με Β. Ι - 11255

Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11259

Κατάταξη δέρματος ως δομή
Ίδιο με Δ. Ι - 11276

Δέρμα ως αισθητήριο όργανο
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11276
27 Oct 2014 23:05 Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή
71 71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11278
2014
-
2015

Ποσότητα-σχήμα ωοθηκών
Δομή σύνδεσης ωοθηκών με μήτρα - Σημαντικό γεγονός οργάνου
Δομή μήτρας

Ειδικά όργανα γεύσης - Θέση
Είδη κυττάρων οργάνων γεύσης
Δημιουργία νευρικών ώσεων - Λοβός ερμηνείας
Ομάδες υποδοχέων γεύσης

Πρωτεΐνες ιστών & λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11221

Ιδιότητες του αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11221
27 Oct 2014 23:08 Δημιουργία.νευρικών.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Δομή.μήτρας Δομή.σύνδεσης.ωοθηκών.με.μήτρα-Σημαντικό.γεγονός.οργάνου Είδη.κυττάρων.οργάνων.γεύσης Ειδικά.όργανα.γεύσης-Θέση Ιδιότητες.αίματος Ομάδες.υποδοχέων.γεύσης Ποσότητα-σχήμα.ωοθηκών Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες
72 72o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11279
2014
-
2015

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος - Σχέση κλάδων
Ρύθμιση εύρους κόρης-συχνότητας καρδιακού παλμού
Ρύθμιση αναπνευστικής/καρδιακής λειτουργίας-θερμοκρασίας σώματος
Ίδιο με Β. Ι - 11262

Παραδείγματα Ενδοκρινών αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Διαφορές
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11211

Πρωτεΐνες ιστών & λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11221
Ίδιο με Δ. Ι - 11278

Ιδιότητες του αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11221
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11278
27 Oct 2014 23:09 Ιδιότητες.αίματος Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
73 73o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11280
2014
-
2015

Διαφορετικά χαρακτηριστικά κυττάρων - Βιολογική διαδικασία
Ρόλος κυττάρου με αιμοσφαιρίνη
Κύτταρο που αποθηκεύει λίπος - Τύπος ιστού
Ρόλος κυττάρου που περιέχει λέκιθο

Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11218
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11219

Συνεργασία αισθήσεων σε επιλογή τροφής
Ομοιότητες αισθήσεων σε υποδοχείς
Λοβοί-κέντρα αντίστοιχων αισθήσεων

Συνεργασία οργάνων για ισορροπία - Υποδοχείς
Νεύρα μεταβίβασης ώσεων ισορροπίας
Τμήμα εγκεφάλου για ρύθμιση ισορροπίας
27 Oct 2014 23:10 Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διαφορετικά.χαρακτηριστικά.κυττάρων-Βιολογική.διαδικασία Ιοί.&.έμβρυο Κύτταρο.που.αποθηκεύει.λίπος-Τύπος.ιστού Λοβοί-κέντρα.αντίστοιχων.αισθήσεων Νεύρα.ισορροπίας Ομοιότητες.αισθήσεων.σε.υποδοχείς Ρόλος.κυττάρου.με.αιμοσφαιρίνη Ρόλος.κυττάρου.που.περιέχει.λέκιθο Συνεργασία.αισθήσεων-Επιλογή.τροφής Συνεργασία.οργάνων.για.ισορροπία-Υποδοχείς Τμήμα.εγκεφάλου.ρύθμισης.ισορροπίας Φάρμακα.&.έμβρυο
74 74o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11281
2014
-
2015

Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού

Είδος-Ηλικία παραγωγής ορμονών ωοθηκών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Μέσο διάλυσης-μεταφοράς ορμόνης
Πρόδρομα κύτταρα ωαρίου - Δομή ωοθηκών
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου

Συνεργασία αισθήσεων σε επιλογή τροφής
Ομοιότητες αισθήσεων σε υποδοχείς
Λοβοί-κέντρα αντίστοιχων αισθήσεων
Ίδιο με Δ. Ι - 11280

Συνεργασία οργάνων για ισορροπία - Υποδοχείς
Νεύρα μεταβίβασης ώσεων ισορροπίας
Τμήμα εγκεφάλου για ρύθμιση ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11280
27 Oct 2014 23:12 Βιολογική.σημασία.υγρού Λοβοί-κέντρα.αντίστοιχων.αισθήσεων Νεύρα.ισορροπίας Ομοιότητες.αισθήσεων.σε.υποδοχείς Περιεχόμενο.υγρό Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συνεργασία.αισθήσεων-Επιλογή.τροφής Συνεργασία.οργάνων.για.ισορροπία-Υποδοχείς Τμήμα.εγκεφάλου.ρύθμισης.ισορροπίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
75 75o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11282
2014
-
2015

Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις - Ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11213

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Αλβουμίνες - Ρόλος τους
Σφαιρίνες - Ρόλος τους
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11254

Ομοιότητες Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού

Διαφορές Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού
27 Oct 2014 23:12 Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα
76 76o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11283
2014
-
2015

Λειτουργία αιμοσφαιρίνης Α
Αναιμία - Συμπτώματα
Αναιμία με ανεπάρκεια σιδήρου - Αντιμετώπιση
Αναιμία σχετική με το έντερο - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11248

Συστήματα οργάνων
Συστήματα που ανταλλάσσουν μηνύματα με Νευρικό

Ομοιότητες Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού
Ίδιο με Δ. Ι - 11282

Διαφορές Εγκέφαλου-Νωτιαίου Μυελού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11282
27 Oct 2014 23:13 Αναιμία-Συμπτώματα Αναιμία.με.ανεπάρκεια.σιδήρου-Αντιμετώπιση Αναιμία.σχετική.με.έντερο-Αντιμετώπιση Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Λειτουργία.αιμοσφαιρίνης.Α Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Συστήματα.οργάνων Συστήματα.που.ανταλλάσσουν.μηνύματα.με.Νευρικό
77 77o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11284
2014
-
2015

Εσωτερικά γεννητικά όργανα γυναίκας
Εξωτερικό γεννητικό όργανο γυναίκας - Δομές
Αδένας αναπαραγωγικού γυναίκας - Κατηγορία αδένα - Προϊόντα

Αυτόματες-ακούσιες απαντήσεις - Παραδείγματα
Παράδειγμα συμμετοχής εγκεφάλου
Αντανακλαστικό γόνατου

Ύπαρξη λίγων-παχύτερων αγγείων στην καρδιά

Ύπαρξη πολυάριθμων-λεπτότερων αγγείων περιφερειακά
27 Oct 2014 23:14 Ύπαρξη.λίγων-παχύτερων.αγγείων.σε.καρδιά Ύπαρξη.πολυάριθμων-λεπτότερων.αγγείων.περιφερειακά Αδένας.αναπαραγωγικού.γυναίκας-Κατηγορία.αδένα-Προϊόντα Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Εξωτερικό.γεννητικό.όργανο.γυναίκας-Δομές Εσωτερικά.γεννητικά.όργανα.γυναίκας Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου
78 78o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11285
2014
-
2015

Μεμβράνες εγκεφάλου - Υγρό - Χώρος παραγωγής
Κέντρα εγκεφάλου - Λειτουργίες
Ανατομικές περιοχές εγκεφάλου
Ίδιο με Β. Ι - 11270

Αισθητήριο όσφρησης
Ειδικό όργανο γεύσης
Νεύρο - Κέντρο όσφρησης
Οδός - Κέντρο γεύσης
Είδη υποδοχέων γεύσης
Αποφυγή εξοικείωσης υποδοχέων γεύσης

Ύπαρξη λίγων-παχύτερων αγγείων στην καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11284

Ύπαρξη πολυάριθμων-λεπτότερων αγγείων περιφερειακά
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11284
27 Oct 2014 23:14 Ύπαρξη.λίγων-παχύτερων.αγγείων.σε.καρδιά Ύπαρξη.πολυάριθμων-λεπτότερων.αγγείων.περιφερειακά Αισθητήριο.όσφρησης Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αποφυγή.εξοικείωσης.υποδοχέων.γεύσης Είδη.υποδοχέων.γεύσης Ειδικό.όργανο.γεύσης Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Νεύρο-Κέντρο.όσφρησης Οδός-Κέντρο.γεύσης
79 79o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11286
2014
-
2015

Λειτουργία απύρηνου κυττάρου
Είδος ιστού-Δομή με πεπλατυσμένα κύτταρα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού με κύτταρα που συσπώνται

Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Κατηγορία με μεικτά νεύρα - Περιοχές νεύρωσης

Συνεργασία Π.Ν.Σ - αισθητηρίων οργάνων
Παράδειγμα συνεργασίας

Συνεργασία νωτιαίου μυελού - εγκεφάλου - αισθητηρίων οργάνων
27 Oct 2014 23:15 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Παράδειγμα.συνεργασίας Συνεργασία.ΠΝΣ-αισθητηρίων.οργάνων Συνεργασία.εγκεφάλου-νωτιαίου.μυελού-αισθητηρίων.οργάνων
80 80o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11287
2014
-
2015

Εσωτερικά γεννητικά όργανα γυναίκας
Εξωτερικό γεννητικό όργανο γυναίκας - Δομές
Αδένας αναπαραγωγικού γυναίκας - Κατηγορία αδένα - Προϊόντα
Ίδιο με Β. Ι - 11284

Xαρακτηριστικά κυττάρων κροσσωτού επιθηλίου
Λειτουργίες κροσσωτού επιθηλιακού ιστού

Συνεργασία Π.Ν.Σ - αισθητηρίων οργάνων
Παράδειγμα συνεργασίας
Ίδιο με Δ. Ι - 11286

Συνεργασία νωτιαίου μυελού - εγκεφάλου - αισθητηρίων οργάνων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11286
27 Oct 2014 23:16 Αδένας.αναπαραγωγικού.γυναίκας-Κατηγορία.αδένα-Προϊόντα Εξωτερικό.γεννητικό.όργανο.γυναίκας-Δομές Εσωτερικά.γεννητικά.όργανα.γυναίκας Λειτουργίες.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού Παράδειγμα.συνεργασίας Συνεργασία.ΠΝΣ-αισθητηρίων.οργάνων Συνεργασία.εγκεφάλου-νωτιαίου.μυελού-αισθητηρίων.οργάνων Χαρακτηριστικά.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλίου

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διαδικασία.πήξης.αίματος Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:50 - Τελευταία τροποποίηση : 25 May 2016 21:32

Περισσότερα >>

32o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Διαδικασία.πήξης.αίματος Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:02 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2016 20:32

Περισσότερα >>

33o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Δομή-Θέση.καρδιάς Δομή.προμήκη Είδη.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Τύπος.ερεθίσματος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:12 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:35

Περισσότερα >>

34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαφορές.ταχύτητας.δράσης.ορμονών Είδη.υποδοχέων Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.όρχεων-Χώρος.παραγωγής Τρόπος.δράσης.τεστοστερόνης Τύπος.ερεθίσματος Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:17 - Τελευταία τροποποίηση : 12 Jul 2015 16:36

Περισσότερα >>

35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δομή.σπερματοζωαρίων Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:24 - Τελευταία τροποποίηση : 17 May 2015 18:17

Περισσότερα >>

36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:28 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:18

Περισσότερα >>

37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αίτια.πτώσης.πίεσης Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Πίεση.αίματος Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:32 - Τελευταία τροποποίηση : 17 May 2015 21:10

Περισσότερα >>

38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αέρια.αιμοσφαιρίνης-Χρώμα.αίματος Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αναιμία-Κληρονομικές.αναιμίες Μορφή-Ρόλος.επιδιδυμίδας Μορφή-Ρόλος.σπερματικών.σωληναρίων Παραγωγή.ερυθροκυττάρων Τμήματα.αναπαραγωγικού.άνδρα.μετά.την.επιδιδυμίδα Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:41 - Τελευταία τροποποίηση : 17 May 2015 22:12

Περισσότερα >>

39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:44 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2015 21:24

Περισσότερα >>

40o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:49 - Τελευταία τροποποίηση : 19 May 2015 18:47
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License