Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
181 181o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11388
2014
-
2015

Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στην επιφάνεια του δέρματος
Επιλογή αδένα που εκκρίνει σε εσωτερικές κοιλότητες
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα και σε κοιλότητες
Ίδιο με Β. Ι - 11355

Εντοπισμός ουσιών σε ερυθροκύτταρα
Εντοπισμός ουσιών σε πλάσμα
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α - Συγκολλητινογόνα ομάδας Ο
Ινώδες - Προέλευση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11347

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11270
Ίδιο με Δ. Ι - 11271

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11270
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11271
28 Oct 2014 18:37 Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Ινώδες-Προέλευση Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο
182 182o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11389
2014
-
2015

Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ίδιο με Β. Ι - 11253

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Συμμετοχή αίματος σε ρυθμίσεις ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11276

Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ. Ι - 11348
Ίδιο με Δ. Ι - 11349

Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11348
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11349
28 Oct 2014 18:39 Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
183 183o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11390
2014
-
2015

Είδη ορμονών ανδρικού/θηλυκού φύλου
Ηλικία παραγωγής ορμονών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ανδρικού φύλου
Όρχεις/Ωοθήκες - Μεικτοί αδένες
Ίδιο με Β. Ι - 11261

Είδη σωματικών αισθήσεων
Υποδοχείς-Αίτια πόνου
Κατανομή υποδοχέων στο δέρμα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11230

Μορφές κυττάρων νευρικού ιστού - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11350
Ίδιο με Δ. Ι - 11351

Μορφές κυττάρων αίματος - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11350
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11351
28 Oct 2014 18:41 Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Είδη.σωματικών.αισθήσεων Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
184 184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11391
2014
-
2015

Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11249
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11296

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Ίδιο με Δ. Ι - 11385

Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11385
28 Oct 2014 18:42 Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια
185 185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11392
2014
-
2015

Νεύρα - Γάγγλια
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Αριθμός νεύρων - Περιοχές νεύρωσης
Ίδιο με Β. Ι - 11387

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11384

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257
Ίδιο με Δ. Ι - 11258

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11258
28 Oct 2014 18:43 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Νεύρα-Γάγγλια Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος
186 186o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11393
2014
-
2015

Θέση καρδιάς - Είδος ιστού - Μορφή κυττάρων
Κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων - Λειτουργίες
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Αγγεία με το περισσότερο αίμα
Ίδιο με Β. Ι - 11271

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Λειτουργικές περιοχές ανώτερων λειτουργιών - Έκταση φλοιού
Αποθήκευση/ανάκληση πληροφοριών - Στάδια λειτουργίας - Μετατροπή
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11383

Λειτουργία ρυθμιζόμενη από νευρικό σύστημα
Λειτουργία ρυθμιζόμενη από ενδοκρινείς
Ίδιο με Δ. Ι - 11261

Συνεργασία Νευρικού-Ενδοκρινών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11261
28 Oct 2014 18:44 Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
187 187o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11394
2014
-
2015

Δομικά-λειτουργικά κύτταρα Νευρικού Συστήματος - Ιδιότητες
Κατηγορίες κυττάρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορία σε εγκέφαλο-νωτιαίο μυελό - Λειτουργίες
Ίδιο με Β. Ι - 11352

Ανταλλαγή αερίων
Ιστός τοιχωμάτων τριχοειδών αγγείων - Αέριο ανταλλαγής
Αέριο προσλαμβανόμενο από πνεύμονες - Κύτταρα μεταφοράς
Πρωτεΐνη μεταφοράς - Δομή - Χαρακτηρισμός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11387
28 Oct 2014 18:44 Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Δομικά-λειτουργικά.κύτταρα.Νευρικού.Συστήματος-Ιδιότητες Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Κατηγορία.σε.εγκέφαλο-νωτιαίο.μυελό-Λειτουργίες Κατηγορίες.κυττάρων.αναλόγως.λειτουργίας Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
188 188o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11395
2014
-
2015

Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Διατροφή και υγεία εγκύου-παιδιού - Προβλήματα
Ίδιο με Β. Ι - 11247

Είδη αδένων
Αδένας πάγκρεας
Παραγωγή σάλιου-αδένες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11227

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
28 Oct 2014 18:45 Αδένας.πάγκρεας Διατροφή.και.υγεία.εγκύου-παιδιού-Προβλήματα Είδη.αδένων Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Παραγωγή.σάλιου-αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
189 189o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11396
2014
-
2015

Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ίδιο με Β. Ι - 11253
Ίδιο με Β. Ι - 11389

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11385

Αιτιολόγηση παχύτερων τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας
Αιτιολόγηση μυϊκού ιστού αρτηριών-φλεβών

Αιτιολόγηση βαλβίδων φλεβών
Αιτιολόγηση λεπτότερων τοιχωμάτων τριχοειδών
28 Oct 2014 18:45 Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
190 190o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11397
2014
-
2015

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα
Ίδιο με Β. Ι - 11341

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε παρεγκεφαλίδα
Ίδιο με Δ. Ι - 11358

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε προμήκη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11358
28 Oct 2014 18:46 Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.παρεγκεφαλίδα Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.προμήκη
191 191o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11398
2014
-
2015

Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11227
Ίδιο με Β. Ι - 11302

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11361
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11381

Πιθανολόγηση ομάδων αίματος δότη-δέκτη

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος δέκτη
Μη επιτρεπτή μετάγγιση - Αιτιολόγηση απαγόρευσης
28 Oct 2014 18:49 Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Λειτουργική.περιοχή-Κέντρο.ομοιόστασης Λειτουργική.περιοχή.με.κέντρα.Α.Ν.Σ.-Λειτουργίες Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
192 192o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11399
2014
-
2015

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11237
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11368

Πιθανολόγηση ομάδων αίματος δότη-δέκτη
Ίδιο με Δ. Ι - 11398

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος δέκτη
Μη επιτρεπτή μετάγγιση - Αιτιολόγηση απαγόρευσης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11398
28 Oct 2014 18:50 Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
193 193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11400
2014
-
2015

Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα
Ίδιο με Β. Ι - 11274

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11273

Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11232

Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11232
28 Oct 2014 18:51 Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις
194 194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11401
2014
-
2015

Διαδρομές νευρικών ώσεων - Διάκριση
Απλούστερη διαδρομή - Είδος νευρώνων
Αντανακλαστικό
Αντανακλαστικό γόνατος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11294

Αιτιολόγηση παχύτερων τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας
Αιτιολόγηση μυϊκού ιστού αρτηριών-φλεβών
Ίδιο με Δ. Ι - 11396

Αιτιολόγηση βαλβίδων φλεβών
Αιτιολόγηση λεπτότερων τοιχωμάτων τριχοειδών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11396
28 Oct 2014 18:51 Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση
195 195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11303
2014
-
2015

Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση
Ίδιο με Β. Ι - 11228
Ίδιο με Β. Ι - 11371

Νοσήματα & σεξουαλική επαφή
Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς - Αντισυλληπτικό μέσο
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11251

Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11302
Ίδιο με Δ. Ι - 11303

Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11302
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11303
28 Oct 2014 18:52 Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
196 196o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11337
2014
-
2015

Λόγοι ανδρικής στειρότητας - Αίτια
Αίτια γυναικείας στειρότητας
Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11258

Μετατροπή πλάσματος σε ορό
Σφαιρίνες - Ρόλοι
Συμπλήρωμα - Ρόλος
28 Oct 2014 18:53 Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μετατροπή.πλάσματος.σε.ορό Συμπλήρωμα-Ρόλος Σφαιρίνες-Ρόλοι
197 197o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11403
2014
-
2015

Ιστός - Παράδειγμα
Όργανο - Παράδειγμα
Σύστημα οργάνων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β. Ι - 11324
Ίδιο με Β. Ι - 11340

Κύτταρα σπέρματος - Δομή κυττάρων
Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Αλλαγές κόλπου - Είσοδος πέους
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11274

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος κατοίκων νησιού
Ίδιο με Δ. Ι - 11248

Ανίχνευση-Αιτιολόγηση δοτών αίματος νησιού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11248
28 Oct 2014 18:54 Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όργανο-Παράδειγμα Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Ιστός-Παράδειγμα Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα
198 198o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11405
2014
-
2015

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Ίδιο με Β. Ι - 11272
Ίδιο με Β. Ι - 11326

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11386

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273
Ίδιο με Δ. Ι - 11395

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11395
28 Oct 2014 18:54 Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
199 199o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11406
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού-Περιφερικού Νευρικού Συστήματος
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Ίδιο με Β. Ι - 11322

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11273
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11400

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288
Ίδιο με Δ. Ι - 11289
Ίδιο με Δ. Ι - 11383

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11289
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11383
28 Oct 2014 18:55 Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
200 200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11407
2014
-
2015

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11385
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11396

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
Ίδιο με Δ. Ι - 11379
Ίδιο με Δ. Ι - 11381

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11379
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11381
28 Oct 2014 18:56 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
page 10 of 10« previous12...8910

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:57 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:39

Περισσότερα >>

102o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:57 - Τελευταία τροποποίηση : 25 May 2016 21:42

Περισσότερα >>

103o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ιστός-Είδη.ιστών Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Νεύρο.οφθαλμού Ταξινόμηση.δομών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:58 - Τελευταία τροποποίηση : 10 Jul 2015 19:09

Περισσότερα >>

104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έλεγχος.έντασης.φωτός Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή.όρχεων Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ.

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:11 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 22:20

Περισσότερα >>

105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινίδια.ερειστικού.ιστού Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:12 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 21:01

Περισσότερα >>

106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:12 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:20

Περισσότερα >>

107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Δομή-Θέση.καρδιάς Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:13 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 23:02

Περισσότερα >>

108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αγγεία-Είδη.αγγείων Λειτουργία.αδένων-Παράδειγμα.με.κύτταρα.αδένων Μορφή.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού-Λειτουργίες Πεπλατυσμένα.επιθηλιακά.κύτταρα

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:13 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 23:02

Περισσότερα >>

109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έλεγχος.έντασης.φωτός Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ. Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:14 - Τελευταία τροποποίηση : 30 Jan 2016 21:24

Περισσότερα >>

110o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Υποδοχείς.ισορροπίας Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:14 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2016 20:43
Περισσότερα >>

page 11 of 20« previous12...910111213...1920next »

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License