Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
1 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11207
2014
-
2015

Είδη-Δράση αδένων

Αγγεία - Είδη αγγείων

Ποικιλομορφία κυττάρων

Ποικιλία δομών οργανισμού
30 May 2014 21:02 Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
2 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11208
2014
-
2015

Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής
Απελευθέρωση σπέρματος

Παραγωγή ινσουλίνης
Τρόπος δράσης πεπτιδικών ορμονών

Ποικιλομορφία κυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11207

Ποικιλία δομών οργανισμού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11207
30 May 2014 21:03 Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Παραγωγή.ινσουλίνης Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων Τρόπος.δράσης.πεπτιδικών.ορμονών
3 3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11209
2014
-
2015

Ιστός καρδιάς
Χώροι καρδιάς
Ροή αίματος καρδιάς
Τοιχώματα καρδιάς

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός

Λειτουργία ενδοκρινών αδένων

Τρόποι δράσης ορμονών - Πλεονεκτήματα
30 May 2014 21:06 Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Ιστός.καρδιάς Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Νευρική.οδός Ροή.αίματος.καρδιάς Τοιχώματα.καρδιάς Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χώροι.καρδιάς
4 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11210
2014
-
2015

Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11209

Λειτουργία ενδοκρινών αδένων
Ίδιο με Δ. Ι - 11209

Τρόποι δράσης ορμονών - Πλεονεκτήματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11209
30 May 2014 21:46 Απλή.νευρική.οδός Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Είδη.νευρικών.οδών Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Νευρική.οδός Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
5 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11211
2014
-
2015

Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών

Παραδείγματα Ενδοκρινών αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Διαφορές

Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός

Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
30 May 2014 22:24 Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Προέλευση.μακροφάγων Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
6 6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11212
2014
-
2015

Προϊόντα παγκρέατος
Ρόλος ορμονών παγκρέατος
Άλλος μεικτός αδένας-Προϊόντα-Έκκριση

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων

Είσοδος-Έξοδος αιμοσφαιρίου από καρδιά

Αγγεία-Διευκόλυνση διαπίδυσης οξυγόνου
30 May 2014 22:28 Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος
7 7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11213
2014
-
2015

Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις με ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212

Είσοδος-Έξοδος αιμοσφαιρίου από καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11212

Αγγεία-Διευκόλυνση διαπίδυσης οξυγόνου
Ίδιο με Δ. ΙΙ - 11212
30 May 2014 22:33 Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:02 - Τελευταία τροποποίηση : 29 Dec 2014 22:10

Περισσότερα >>

2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Παραγωγή.ινσουλίνης Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων Τρόπος.δράσης.πεπτιδικών.ορμονών

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:03 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 20:39

Περισσότερα >>

3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Ιστός.καρδιάς Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Νευρική.οδός Ροή.αίματος.καρδιάς Τοιχώματα.καρδιάς Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χώροι.καρδιάς

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:06 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 20:02

Περισσότερα >>

4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απλή.νευρική.οδός Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Είδη.νευρικών.οδών Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Νευρική.οδός Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:46 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 19:59

Περισσότερα >>

5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Προέλευση.μακροφάγων Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:24 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:37

Περισσότερα >>

6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:28 - Τελευταία τροποποίηση : 30 Dec 2014 18:27

Περισσότερα >>

7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:33 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:42
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License