Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
168 168o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11375
2014
-
2015

Πρωτεϊνικά ινίδια μεσοκυττάριας ουσίας ερειστικού ιστού - Χαρακτηριστικά της
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Πρωτεΐνες που περιέχει
28 Oct 2014 18:24 Ινίδια.μεσοκυττάριας.ουσίας.ερειστικού.ιστού-Χαρακτηριστικά Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Πρωτεΐνες.που.περιέχει
169 169o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11376
2014
-
2015

Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας
Ίδιο με Β. Ι - 11224
Ίδιο με Β. Ι - 11241

Ενέργεια σπερματοζωαρίου
Είσοδος σπερματοζωαρίου εντός ωαρίου - Απαγόρευση εισόδου 2ου
Διαδρομή σπερματοζωαρίου
Προέλευση σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11253

Περιεκτικότητα αιμοσφαιρίου στην καρδιά σε οξυγόνο
Αιτιολόγηση μεταβολών κυτταροπλάσματος

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Αγγεία διαδρομής
28 Oct 2014 18:25 Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Θέση-Είδος.υποδοχέων Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Υποδοχείς.θερμοκρασίας
170 170o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11377
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Συνεργασίες συστημάτων οργάνων
Ορμόνες παγκρέατος
Ίδιο με Β. Ι - 11269

Περιεκτικότητα αιμοσφαιρίου στην καρδιά σε οξυγόνο
Αιτιολόγηση μεταβολών κυτταροπλάσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11376

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Αγγεία διαδρομής
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11376
28 Oct 2014 18:26 Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Ορμόνες.παγκρέατος Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων
171 171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11378
2014
-
2015

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11213
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11246

Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352
Ίδιο με Δ.Ι - 11353
Ίδιο με Δ.Ι - 11367

Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11353
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11367
28 Oct 2014 18:28 Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου
172 172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11379
2014
-
2015

Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11259
Ίδιο με Β. Ι - 11297

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Καταστάσεις δράσης Α.Ν.Σ.
Λειτουργίες Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11323

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
28 Oct 2014 18:29 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Καταστάσεις.δράσης.Α.Ν.Σ. Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος Λειτουργίες.Α.Ν.Σ. Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση
173 173o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11380
2014
-
2015

Αιματολογική εικόνα δότη
Αναιμία-Διατροφή
Αυξημένα λευκοκύτταρα-Λοίμωξη
Ίδιο με Δ. Ι - 11222

Ασφαλής αιμοδοσία-Σύστημα ΑΒΟ
Σύστημα Rhesus-Έλεγχος αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11222
28 Oct 2014 18:30 Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
174 174o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11381
2014
-
2015

Ιός ερυθράς σε έγκυο - Υγεία εμβρύου
Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Ίδιο με Β. Ι - 11323

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11361

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
Ίδιο με Δ. Ι - 11379

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11379
28 Oct 2014 18:31 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Ιός.ερυθράς.σε.έγκυο-Υγεία.εμβρύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Λειτουργική.περιοχή-Κέντρο.ομοιόστασης Λειτουργική.περιοχή.με.κέντρα.Α.Ν.Σ.-Λειτουργίες
175 175o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11382
2014
-
2015

Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Στενό άνοιγμα δέρματος - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11264

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11330
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11333

Είδος αρτηριακού-φλεβικού αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11224

Αιτίες προώθησης αίματος σε αγγεία
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11224
28 Oct 2014 18:32 Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Δομή.πέους Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος
176 176o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11383
2014
-
2015

Αναφορά πορειών κυκλοφορικού συστήματος
Αφετηρία-κατάληξη αίματος
Ίδιο με Β. Ι - 11273

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Λειτουργικές περιοχές ανώτερων λειτουργιών - Έκταση φλοιού
Αποθήκευση/ανάκληση πληροφοριών - Στάδια λειτουργίας - Μετατροπή
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288
Ίδιο με Δ. Ι - 11289

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11289
28 Oct 2014 18:32 Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
177 177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11384
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού
Ίδιο με Β. Ι - 11328

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262

Rh- πατέρας - Ανησυχία για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11301

Επαλήθευση ανησυχίας για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11301
28 Oct 2014 18:33 rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
178 178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11385
2014
-
2015

Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Β. Ι - 11266

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία

Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
28 Oct 2014 18:34 Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Επίλυση.προβλήματος Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
179 179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11386
2014
-
2015

Είδη - Λειτουργίες κυττάρων νευρικού ιστού
Συνεργαζόμενα με το νευρικό συστήματα οργάνων
Όργανα - Ουσίες συστήματος ενδοκρινών αδένων
Ίδιο με Β. Ι - 11234

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271

Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11235
Ίδιο με Δ. Ι - 11236

Ανίχνευση συστατικών αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11235
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11236
28 Oct 2014 18:35 Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων
180 180o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11387
2014
-
2015

Νεύρα - Γάγγλια
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Αριθμός νεύρων - Περιοχές νεύρωσης

Ανταλλαγή αερίων
Ιστός τοιχωμάτων τριχοειδών αγγείων - Αέριο ανταλλαγής
Αέριο προσλαμβανόμενο από πνεύμονες - Κύτταρα μεταφοράς
Πρωτεΐνη μεταφοράς - Δομή - Χαρακτηρισμός

Θέση υποδοχέων κυττάρου-στόχου Α
Αποτέλεσμα δράσης ορμόνης
Ίδιο με Δ. Ι - 11372
Ίδιο με Δ. Ι - 11373

Είδος κυττάρου Β - Θέση ιστού
Θέση κυττάρου Γ - Είδος απολήξεων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11372
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11373
28 Oct 2014 18:36 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Νεύρα-Γάγγλια Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
181 181o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11388
2014
-
2015

Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στην επιφάνεια του δέρματος
Επιλογή αδένα που εκκρίνει σε εσωτερικές κοιλότητες
Επιλογή αδένα που εκκρίνει στο αίμα και σε κοιλότητες
Ίδιο με Β. Ι - 11355

Εντοπισμός ουσιών σε ερυθροκύτταρα
Εντοπισμός ουσιών σε πλάσμα
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α - Συγκολλητινογόνα ομάδας Ο
Ινώδες - Προέλευση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11347

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11270
Ίδιο με Δ. Ι - 11271

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11270
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11271
28 Oct 2014 18:37 Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα Αδένας.που.εκκρίνει.σε.αίμα-κοιλότητες Αδένας.που.εκκρίνει.σε.επιφάνεια.δέρματος Αδένας.που.εκκρίνει.σε.κοιλότητες Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Ινώδες-Προέλευση Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο
182 182o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11389
2014
-
2015

Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ίδιο με Β. Ι - 11253

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Συμμετοχή αίματος σε ρυθμίσεις ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11276

Δράση μη εισερχόμενης ορμόνης
Δημιουργία σωματικής αίσθησης - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ. Ι - 11348
Ίδιο με Δ. Ι - 11349

Επιλογή μορφής κυττάρου - Προέλευση κυττάρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11348
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11349
28 Oct 2014 18:39 Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
183 183o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11390
2014
-
2015

Είδη ορμονών ανδρικού/θηλυκού φύλου
Ηλικία παραγωγής ορμονών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ανδρικού φύλου
Όρχεις/Ωοθήκες - Μεικτοί αδένες
Ίδιο με Β. Ι - 11261

Είδη σωματικών αισθήσεων
Υποδοχείς-Αίτια πόνου
Κατανομή υποδοχέων στο δέρμα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11230

Μορφές κυττάρων νευρικού ιστού - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11350
Ίδιο με Δ. Ι - 11351

Μορφές κυττάρων αίματος - Λειτουργίες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11350
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11351
28 Oct 2014 18:41 Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Είδη.σωματικών.αισθήσεων Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Μορφές.κυττάρων.αίματος-Λειτουργίες Μορφές.κυττάρων.νευρικού.ιστού-Λειτουργίες Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
184 184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11391
2014
-
2015

Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11249
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11296

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Ίδιο με Δ. Ι - 11385

Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11385
28 Oct 2014 18:42 Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια
185 185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11392
2014
-
2015

Νεύρα - Γάγγλια
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Αριθμός νεύρων - Περιοχές νεύρωσης
Ίδιο με Β. Ι - 11387

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11384

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257
Ίδιο με Δ. Ι - 11258

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11258
28 Oct 2014 18:43 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Νεύρα-Γάγγλια Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος
186 186o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11393
2014
-
2015

Θέση καρδιάς - Είδος ιστού - Μορφή κυττάρων
Κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων - Λειτουργίες
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Αγγεία με το περισσότερο αίμα
Ίδιο με Β. Ι - 11271

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Λειτουργικές περιοχές ανώτερων λειτουργιών - Έκταση φλοιού
Αποθήκευση/ανάκληση πληροφοριών - Στάδια λειτουργίας - Μετατροπή
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11383

Λειτουργία ρυθμιζόμενη από νευρικό σύστημα
Λειτουργία ρυθμιζόμενη από ενδοκρινείς
Ίδιο με Δ. Ι - 11261

Συνεργασία Νευρικού-Ενδοκρινών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11261
28 Oct 2014 18:44 Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
187 187o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11394
2014
-
2015

Δομικά-λειτουργικά κύτταρα Νευρικού Συστήματος - Ιδιότητες
Κατηγορίες κυττάρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορία σε εγκέφαλο-νωτιαίο μυελό - Λειτουργίες
Ίδιο με Β. Ι - 11352

Ανταλλαγή αερίων
Ιστός τοιχωμάτων τριχοειδών αγγείων - Αέριο ανταλλαγής
Αέριο προσλαμβανόμενο από πνεύμονες - Κύτταρα μεταφοράς
Πρωτεΐνη μεταφοράς - Δομή - Χαρακτηρισμός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11387
28 Oct 2014 18:44 Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Δομικά-λειτουργικά.κύτταρα.Νευρικού.Συστήματος-Ιδιότητες Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Κατηγορία.σε.εγκέφαλο-νωτιαίο.μυελό-Λειτουργίες Κατηγορίες.κυττάρων.αναλόγως.λειτουργίας Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
page 9 of 10« previous12...78910next »

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.ευαισθησίας.δέρματος.σε.πόνο Είδος.υποδοχέων.σε.τένοντες-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Θέση.υποδοχέων.πόνου Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:26 - Τελευταία τροποποίηση : 03 Jan 2016 19:18

Περισσότερα >>

89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:26 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 19:21

Περισσότερα >>

90o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:27 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2016 20:53

Περισσότερα >>

91o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Αιτιολόγηση.μοιραίων.τραυματισμών Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:28 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:16

Περισσότερα >>

92o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.γεύσης-Θέση.οργάνων Αισθητήριο.όσφρησης-Θέση.αισθητηρίου Αιτιολόγηση.μοιραίων.τραυματισμών Εξοικείωση.υποδοχέα Κέντρο.όσφρησης-γεύσης Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:29 - Τελευταία τροποποίηση : 03 Jan 2016 20:54

Περισσότερα >>

93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Ερμηνεία.ακουστικών.ερεθισμάτων Ιδιότητα.λειτουργίας.των.υποδοχέων Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Συνεργαζόμενα.συστήματα.συντονισμού&ρύθμισης-Είδος.ιστού.οργάνων Σχήμα.ερυθροκυττάρων Ταξινόμηση.οργάνων.σε.συστήματα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:30 - Τελευταία τροποποίηση : 03 Jan 2016 21:42

Περισσότερα >>

94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:30 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 15:33

Περισσότερα >>

95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νευρική.οδός Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:31 - Τελευταία τροποποίηση : 22 May 2016 21:56

Περισσότερα >>

96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Είδη-Δράση.αδένων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:32 - Τελευταία τροποποίηση : 27 Aug 2015 13:09

Περισσότερα >>

97o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Συνεργαζόμενα.συστήματα.οργάνων Συστήματα.για.μεταφορά.οξυγόνου.και.ουσιών-στήριξη.και.προστασία

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:33 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:20
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License