Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
48 48o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11254
2014
-
2015

Κατάταξη 4 αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Πλάσμα χωρίς την πρωτεΐνη
Αλβουμίνες - Ρόλος τους
Σφαιρίνες - Ρόλος τους

Διαδρομή νευρικών ώσεων υποδοχέας-εγκέφαλος
Ίδιο με Δ. Ι - 11253

Αιτιολόγηση αυτόματης αντίδρασης-καθυστέρησης πόνου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11253
27 Oct 2014 19:59 Αιτιολόγηση.αυτόματης.αντίδρασης-καθυστέρησης.πόνου Αλβουμίνες-Ρόλος.τους Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.υποδοχέας-εγκέφαλος Κατάταξη.4.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Σφαιρίνες-Ρόλος.τους
49 49o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11255
2014
-
2015

Κατάταξη τεσσάρων αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228

Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει

Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
27 Oct 2014 20:02 Όφελος.παύσης.αισθήματος Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
50 50o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11256
2014
-
2015

Προώθηση αίματος από/προς καρδιά - Αρτηρίες
Ίδιο με Β. Ι - 11214

Ποικιλομορφία κυττάρων
Κατάταξη 5 ειδών κυττάρων σε ιστούς
Είδος μυϊκών κυττάρων σε 3 όργανα

Είδος υποδοχέων πίεσης
Νευρική οδός μεταφοράς ώσεων - Λοβός ημισφαιρίων που ερμηνεύει
Ίδιο με Δ. Ι - 11255

Εξαφάνιση αισθήματος πίεσης - Εξήγηση
Όφελος παύσης αισθήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11255
27 Oct 2014 20:11 Όφελος.παύσης.αισθήματος Είδος.μυϊκών.κυττάρων.σε.3.όργανα Είδος.υποδοχέων.πίεσης Εξαφάνιση.αισθήματος.πίεσης-Εξήγηση Κατάταξη.5.ειδών.κυττάρων.σε.ιστούς Νευρική.οδός.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Ποικιλομορφία.κυττάρων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες
51 51o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11257
2014
-
2015

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Αρτηρίες εξόδου αίματος από την καρδιά
Χώροι καρδιάς με οξυγονωμένο αίμα/Διοξείδιο άνθρακα
Ίδιο με Β. Ι - 11252

Αυλακώσεις εγκεφαλικών ημισφαιρίων - Τμήματα
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων - Σύσταση
Σύνδεση δύο ημισφαιρίων

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
27 Oct 2014 20:32 Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
52 52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11258
2014
-
2015

Λόγοι ανδρικής στειρότητας - Αίτια
Αίτια γυναικείας στειρότητας
Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση

Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257

Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
27 Oct 2014 20:36 Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση
53 53o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11259
2014
-
2015

Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης

Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα

Τμήματα - Όργανα Νευρικού Συστήματος
Ιστός - Είδη κυττάρων Νευρικού Συστήματος

Παράδειγμα συνεργασίας τμημάτων Νευρικού Συστήματος
27 Oct 2014 20:39 Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος
54 54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11260
2014
-
2015

Μεταβολή πίεσης αίματος - Αίτια
Ωφέλεια ελαχιστοποιημένης πίεσης σε τριχοειδή
Αίτιο προώθησης αίματος στις φλέβες

Τμήματα - Όργανα Νευρικού Συστήματος
Ιστός - Είδη κυττάρων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11259

Παράδειγμα συνεργασίας τμημάτων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11259
27 Oct 2014 22:49 Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
55 55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11261
2014
-
2015

Είδη ορμονών ανδρικού/θηλυκού φύλου
Ηλικία παραγωγής ορμονών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ανδρικού φύλου
Όρχεις/Ωοθήκες - Μεικτοί αδένες

Οφέλη πήξης αίματος
Ινώδες - Σχηματισμός - Οφέλη
Κληρονομική έλλειψη παραγόνων πήξης

Λειτουργία ρυθμιζόμενη από νευρικό σύστημα
Λειτουργία ρυθμιζόμενη από ενδοκρινείς

Συνεργασία Νευρικού-Ενδοκρινών
27 Oct 2014 22:49 Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Οφέλη.πήξης.αίματος Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών
56 56o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11262
2014
-
2015

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος - Σχέση κλάδων
Ρύθμιση εύρους κόρης-συχνότητας καρδιακού παλμού
Ρύθμιση αναπνευστικής/καρδιακής λειτουργίας-θερμοκρασίας σώματος

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
27 Oct 2014 22:51 Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
57 57o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11263
2014
-
2015

Είδη-Θέση μυϊκού ιστού
Μορφές μυϊκών ινών - Έλεγχος συστολής

Υποδοχείς υφής αντικειμένων - πίεσης
Πυκνότητα υποδοχέων υφής αντικειμένων - Παραδείγματα
Κέντρο αφής-πίεσης - Περιοχή εγκεφάλου
27 Oct 2014 22:52 Είδη-Θέση.μυϊκού.ιστού Κέντρο.αφής-πίεσης-Περιοχή.εγκεφάλου Μορφές.μυϊκών.ινών-Έλεγχος.συστολής Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα Υποδοχείς.υφής.αντικειμένων-πίεσης
58 58o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11264
2014
-
2015

Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Στενό άνοιγμα δέρματος - Αντιμετώπιση

Μεταβολή πίεσης αίματος - Αίτια
Ωφέλεια ελαχιστοποιημένης πίεσης σε τριχοειδή
Αίτιο προώθησης αίματος στις φλέβες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11260
27 Oct 2014 22:53 Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Δομή.πέους Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
59 59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11265
2014
-
2015

Συμπεριφορά - Παράγοντες-Είδη συμπεριφοράς
Παραδείγματα κάθε είδους - Καθορισμός - Χρησιμότητα

Υποδοχείς ισορροπίας
Θέση υποδοχέων ισορροπίας
Κατηγορία κυττάρων υποδοχέων
Περιστροφή κεφαλής - Παραγωγή νευρικών ώσεων
Νεύρο μεταφοράς νευρικών ώσεων - Κέντρο ρύθμισης ισορροπίας

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά

Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
27 Oct 2014 22:53 Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Παραδείγματα.κάθε.είδους-Καθορισμός-Χρησιμότητα Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Συμπεριφορά-Παράγοντες/Είδη.συμπεριφοράς Υποδοχείς.ισορροπίας
60 60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11266
2014
-
2015

Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση

Αυλακώσεις εγκεφαλικών ημισφαιρίων - Τμήματα
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων - Σύσταση
Σύνδεση δύο ημισφαιρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11257

Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11265

Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11265
27 Oct 2014 22:54 Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων
61 61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11268
2014
-
2015

Ταξινόμηση δομών
Ιστός - Είδη ιστών
Όργανα Νευρικού Συστήματος - Είδη κυττάρων

Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11223
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11242

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11262

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11262
27 Oct 2014 22:59 Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Ιστός-Είδη.ιστών Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ταξινόμηση.δομών Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
62 62o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11269
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Συνεργασίες συστημάτων οργάνων
Ορμόνες παγκρέατος

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση
Ίδιο με Δ. Ι - 11258

Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11262
Ίδιο με Δ. Ι - 11268

Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11262
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11268
27 Oct 2014 22:59 Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Ορμόνες.παγκρέατος Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
63 63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11270
2014
-
2015

Μεμβράνες εγκεφάλου - Υγρό - Χώρος παραγωγής
Κέντρα εγκεφάλου - Λειτουργίες
Ανατομικές περιοχές εγκεφάλου

Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11255

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
27 Oct 2014 23:00 Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Ανατομικές.περιοχές.εγκεφάλου Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Κέντρα.εγκεφάλου-Λειτουργίες Μεμβράνες.εγκεφάλου-Υγρό-Χώρος.παραγωγής Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α
64 64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11271
2014
-
2015

Θέση καρδιάς - Είδος ιστού - Μορφή κυττάρων
Κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων - Λειτουργίες
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Αγγεία με το περισσότερο αίμα

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες

Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11270

Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11270
27 Oct 2014 23:01 Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες
65 65o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11272
2014
-
2015

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:01 Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
66 66o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11273
2014
-
2015

Αναφορά πορειών κυκλοφορικού συστήματος
Αφετηρία-κατάληξη αίματος

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
27 Oct 2014 23:02 Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
67 67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11274
2014
-
2015

Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα

Κύτταρα σπέρματος - Δομή κυττάρων
Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Αλλαγές κόλπου - Είσοδος πέους

Ίδιο μήνυμα υποδοχέων - Διαφορετικές αισθήσεις

Αιτιολόγηση ταχείας απώλειας δυσάρεστης οσμής
Μετατόπιση γουλιάς κρασιού στο στόμα - Αιτιολόγηση
27 Oct 2014 23:03 Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 14:50 - Τελευταία τροποποίηση : 11 May 2015 21:19

Περισσότερα >>

29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:37 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2015 22:26

Περισσότερα >>

30o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου Δράση.στεροειδών.ορμονών Εκκρίσεις.αναπαραγωγικών.αδένων Κύτταρα.αίματος Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:43 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:18

Περισσότερα >>

31o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διαδικασία.πήξης.αίματος Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 17:50 - Τελευταία τροποποίηση : 25 May 2016 21:32

Περισσότερα >>

32o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Βιταμίνη.Κ-Περπάτημα.υποβοηθούν.το.κυκλοφορικό Διαδικασία.πήξης.αίματος Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Δομή.ακουστικών.ακρολοφιών-Νευρική.ώση Δομή.ακουστικών.κηλίδων-Νευρική.ώση Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:02 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2016 20:32

Περισσότερα >>

33o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Δομή-Θέση.καρδιάς Δομή.προμήκη Είδη.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Τύπος.ερεθίσματος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:12 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:35

Περισσότερα >>

34o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όφελος.ποικιλίας.αισθητηρίων.οργάνων-υποδοχέων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαφορές.ταχύτητας.δράσης.ορμονών Είδη.υποδοχέων Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.όρχεων-Χώρος.παραγωγής Τρόπος.δράσης.τεστοστερόνης Τύπος.ερεθίσματος Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:17 - Τελευταία τροποποίηση : 12 Jul 2015 16:36

Περισσότερα >>

35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δομή.σπερματοζωαρίων Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:24 - Τελευταία τροποποίηση : 17 May 2015 18:17

Περισσότερα >>

36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:28 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:18

Περισσότερα >>

37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αίτια.πτώσης.πίεσης Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Πίεση.αίματος Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 18:32 - Τελευταία τροποποίηση : 17 May 2015 21:10
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License