Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
188 188o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11395
2014
-
2015

Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Διατροφή και υγεία εγκύου-παιδιού - Προβλήματα
Ίδιο με Β. Ι - 11247

Είδη αδένων
Αδένας πάγκρεας
Παραγωγή σάλιου-αδένες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11227

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
28 Oct 2014 18:45 Αδένας.πάγκρεας Διατροφή.και.υγεία.εγκύου-παιδιού-Προβλήματα Είδη.αδένων Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Παραγωγή.σάλιου-αδένες Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
189 189o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11396
2014
-
2015

Χιτώνες οφθαλμικού βολβού
Χιτώνας με αγγεία-χρωστικές - Σημασία
Χιτώνας με πυκνό συνδετικό ιστό - Ιδιότητες πρόσθιου τμήματος
Ίδιο με Β. Ι - 11253
Ίδιο με Β. Ι - 11389

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11385

Αιτιολόγηση παχύτερων τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας
Αιτιολόγηση μυϊκού ιστού αρτηριών-φλεβών

Αιτιολόγηση βαλβίδων φλεβών
Αιτιολόγηση λεπτότερων τοιχωμάτων τριχοειδών
28 Oct 2014 18:45 Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Χιτώνας.με.αγγεία-χρωστικές-Σημασία Χιτώνας.με.πυκνό.συνδετικό.ιστό-Ιδιότητες.πρόσθιου.τμήματος Χιτώνες.οφθαλμικού.βολβού
190 190o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11397
2014
-
2015

Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα
Ίδιο με Β. Ι - 11341

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε παρεγκεφαλίδα
Ίδιο με Δ. Ι - 11358

Προβλήματα απόφραξης αγγείου σε προμήκη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11358
28 Oct 2014 18:46 Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.παρεγκεφαλίδα Προβλήματα.απόφραξης.αγγείου.σε.προμήκη
191 191o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11398
2014
-
2015

Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11227
Ίδιο με Β. Ι - 11302

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11361
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11381

Πιθανολόγηση ομάδων αίματος δότη-δέκτη

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος δέκτη
Μη επιτρεπτή μετάγγιση - Αιτιολόγηση απαγόρευσης
28 Oct 2014 18:49 Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Λειτουργική.περιοχή-Κέντρο.ομοιόστασης Λειτουργική.περιοχή.με.κέντρα.Α.Ν.Σ.-Λειτουργίες Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
192 192o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11399
2014
-
2015

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11237
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11368

Πιθανολόγηση ομάδων αίματος δότη-δέκτη
Ίδιο με Δ. Ι - 11398

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος δέκτη
Μη επιτρεπτή μετάγγιση - Αιτιολόγηση απαγόρευσης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11398
28 Oct 2014 18:50 Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
193 193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11400
2014
-
2015

Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα
Ίδιο με Β. Ι - 11274

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11273

Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11232

Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11232
28 Oct 2014 18:51 Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-Αριθμός.ερυθροκυττάρων Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα Σύστημα.ΑΒΟ-Σύστημα.rhesus-Μεταγγίσεις
194 194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11401
2014
-
2015

Διαδρομές νευρικών ώσεων - Διάκριση
Απλούστερη διαδρομή - Είδος νευρώνων
Αντανακλαστικό
Αντανακλαστικό γόνατος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11294

Αιτιολόγηση παχύτερων τοιχωμάτων αριστερής κοιλίας
Αιτιολόγηση μυϊκού ιστού αρτηριών-φλεβών
Ίδιο με Δ. Ι - 11396

Αιτιολόγηση βαλβίδων φλεβών
Αιτιολόγηση λεπτότερων τοιχωμάτων τριχοειδών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11396
28 Oct 2014 18:51 Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση
195 195o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11303
2014
-
2015

Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση
Ίδιο με Β. Ι - 11228
Ίδιο με Β. Ι - 11371

Νοσήματα & σεξουαλική επαφή
Συμπτώματα ΣΜΝ
Προβλήματα ΣΜΝ
Τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς - Αντισυλληπτικό μέσο
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11251

Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11302
Ίδιο με Δ. Ι - 11303

Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11302
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11303
28 Oct 2014 18:52 Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
196 196o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11337
2014
-
2015

Λόγοι ανδρικής στειρότητας - Αίτια
Αίτια γυναικείας στειρότητας
Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11258

Μετατροπή πλάσματος σε ορό
Σφαιρίνες - Ρόλοι
Συμπλήρωμα - Ρόλος
28 Oct 2014 18:53 Αίτια.γυναικείας.στειρότητας Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Μέθοδος.εξωσωματικής.γονιμοποίησης Μετατροπή.πλάσματος.σε.ορό Συμπλήρωμα-Ρόλος Σφαιρίνες-Ρόλοι
197 197o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11403
2014
-
2015

Ιστός - Παράδειγμα
Όργανο - Παράδειγμα
Σύστημα οργάνων - Παράδειγμα
Ίδιο με Β. Ι - 11324
Ίδιο με Β. Ι - 11340

Κύτταρα σπέρματος - Δομή κυττάρων
Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Αλλαγές κόλπου - Είσοδος πέους
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11274

Αιτιολόγηση ομάδας αίματος κατοίκων νησιού
Ίδιο με Δ. Ι - 11248

Ανίχνευση-Αιτιολόγηση δοτών αίματος νησιού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11248
28 Oct 2014 18:54 Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Όργανο-Παράδειγμα Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.κατοίκων.νησιού Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ανίχνευση-Αιτιολόγηση.δοτών.αίματος.νησιού Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Ιστός-Παράδειγμα Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα
198 198o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11405
2014
-
2015

Πρωτεΐνη πήξης αίματος - Διαδικασία
Παράγοντες πήξης αίματος
Κληρονομική ασθένεια διαδικασίας πήξης - Έλλειψη - Συνέπειες
Ίδιο με Β. Ι - 11272
Ίδιο με Β. Ι - 11326

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11386

Ταξινόμηση τμημάτων νωτιαίου μυελού - Υγρό
Ίδιο με Δ. Ι - 11272
Ίδιο με Δ. Ι - 11273
Ίδιο με Δ. Ι - 11395

Χώροι κυκλοφορίας υγρού/μικροβίου - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11272
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11273
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11395
28 Oct 2014 18:54 Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Παράγοντες.πήξης.αίματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος-Διαδικασία Ταξινόμηση.τμημάτων.νωτιαίου.μυελού-Υγρό Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού/μικροβίου-Αιτιολόγηση
199 199o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11406
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού-Περιφερικού Νευρικού Συστήματος
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Ίδιο με Β. Ι - 11322

Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11273
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11400

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288
Ίδιο με Δ. Ι - 11289
Ίδιο με Δ. Ι - 11383

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11289
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11383
28 Oct 2014 18:55 Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
200 200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11407
2014
-
2015

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11385
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11396

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
Ίδιο με Δ. Ι - 11379
Ίδιο με Δ. Ι - 11381

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11379
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11381
28 Oct 2014 18:56 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
page 10 of 10« previous12...8910

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομή.προμήκη Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:33 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:38

Περισσότερα >>

99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:34 - Τελευταία τροποποίηση : 09 Jul 2015 21:55

Περισσότερα >>

100o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:35 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 20:38

Περισσότερα >>

101o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:57 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:39

Περισσότερα >>

102o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή-Ιδιότητες-Τμήματα.νευρώνων Επιλογή.κυττάρων.αίματος-Διαπίδυση Επιλογή.κυττάρων.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Κατάταξη.3.κυττάρων.βάσει.ιδιοτήτων-Έμμορφα.συστατικά.αίματος Κύτταρα.για.άμυνα.οργανισμού Κύτταρα.για.πήξη.αίματος Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:57 - Τελευταία τροποποίηση : 25 May 2016 21:42

Περισσότερα >>

103o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ιστός-Είδη.ιστών Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Νεύρο.οφθαλμού Ταξινόμηση.δομών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 09:58 - Τελευταία τροποποίηση : 10 Jul 2015 19:09

Περισσότερα >>

104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Έλεγχος.έντασης.φωτός Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή.όρχεων Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ.

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:11 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 22:20

Περισσότερα >>

105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινίδια.ερειστικού.ιστού Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:12 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 21:01

Περισσότερα >>

106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:12 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:20

Περισσότερα >>

107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Δομή-Θέση.καρδιάς Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος

Δημοσιεύτηκε : 28 Oct 2014 11:13 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 23:02
Περισσότερα >>

page 10 of 20« previous12...89101112...1920next »

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License