Basic Statistics

«« 97. Biostatistics

98 Basic Statistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:29 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:32

Basic Statistics
A Primer for the BioMedical Sciences, 4th Edition
by Olive Jean Dum, Virgina A. Clark
© 2009 John Wiley & Sons, Inc.


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License