The ABCs of Gene Cloning

14 The ABCs of Gene Cloning

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 14:19 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:10

The ABCs of Gene Cloning
by Dominic W.S. Wong
1rst edition © 1997 by Chapman & Hal
2rst edition © 2006 Springer Science+Business Media, Inc.


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License