η-Βιβλία

η-Βιβλία

Simian Virology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 23 Jan 2013 18:07 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 23 Jan 2013 18:07

Simian Virology
by Alexander F. Voevodin, Preston A. Marx
© 2009 John Wiley & Sons, Ltd.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>

Virology Methods Manual

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 23 Jan 2013 17:59 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 23 Jan 2013 17:59

Virology Methods Manual
by Brian WJ Mahy, Hillar O Kangro
© 1996 ACADEMIC PRESS LIMITED


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>

A Practical Guide to Clinical Virology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 23 Jan 2013 17:42 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 23 Jan 2013 17:43

A Practical Guide to Clinical Virology
Second Edition
by L. R. Haaheim, J. R. Pattison, R. J. Whitley
© 2002 John Wiley & Sons, Ltd.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>

Virology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 23 Jan 2013 17:31 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 23 Jan 2013 17:32

Virology
Principles and Applications
by John B. Carter, Venetia A. Saunders
© 2007 John Wiley & Sons Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>

Desk Encyclopedia of Human and Medical Virology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 23 Jan 2013 14:11 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 23 Jan 2013 14:13

Desk Encyclopedia of Human and Medical Virology
by Brian W. J. Mahy, Marc H. V. van Regenmortel
© 2010 Academic Press, Elsevier Ltd.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>

Clinical and Diagnostic Virology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 23:35 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 23:36

Clinical and Diagnostic Virology
by Goura Kudesia, Tim Wreghitt
© 2009 Cambridge University Press


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: virology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"virology","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License