η-Βιβλία

η-Βιβλία

Plant Breeding

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 28 Dec 2012 18:55 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:26

Plant Breeding
by Ibrokhim Y. Abdurakhmono
© 2011 InTech, Books and Journals, free online editions


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: plant-genetics
Περισσότερα >>

Genetic Engineering, Biofertilisation, Soil Quality and Organic Farming

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 28 Dec 2012 18:51 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:26

Genetic Engineering, Biofertilisation, Soil Quality and Organic Farming
Sustainable Agriculture Reviews Volume 4
by Eric Lichtfouse
© 2010 Springer Science+Business Media B.V.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: plant-genetics
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"plant-genetics","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License