η-Βιβλία

η-Βιβλία

Methods In Molecular Biology Volume 194 Posttranslational Modifications of Proteins

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 22:16 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 22:20

Methods In Molecular Biology Volume 194 Posttranslational Modifications of Proteins
Tools for Functional Proteomics
by Christoph Kannicht
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 193 RT-PCR Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 20:41 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Mar 2022 14:01

Methods In Molecular Biology Volume 193 RT-PCR Protocols
by Joe O’Connell
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 192 PCR Cloning Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 19:57 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 20:02

Methods In Molecular Biology Volume 192 PCR Cloning Protocols
by Bing-Yuan Chen, Harry W. Janes
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 190 High Throughput Screening

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 19:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 19:53

Methods In Molecular Biology Volume 190 High Throughput Screening
Methods and Protocols
by William P. Janzen
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 188 Epithelial Cell Culture Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 18:43 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 19:37

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 187 PCR Mutation Detection Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 18:14 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 18:16

Methods In Molecular Biology Volume 187 PCR Mutation Detection Protocols
by Bimal D. M. Theophilus, Ralph Rapley
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 186 Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 18:04 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 18:08

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 185 Embryonic Stem Cells

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 17:58 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 18:01

Methods In Molecular Biology Volume 185 Embryonic Stem Cells
Methods and Protocols
by Kursad Turksen
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 184 Biostatistical Methods

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 16:14 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 16:26

Methods In Molecular Biology Volume 184 Biostatistical Methods
by Stephen W. Looney
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 181 Genomic Imprinting

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Mar 2013 16:06 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Mar 2013 16:09

Methods In Molecular Biology Volume 181 Genomic Imprinting
Methods and Protocols
by Andrew Ward
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"molecular-biology","p":"3","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License