η-Βιβλία

η-Βιβλία

Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία και Γενετική

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 08 Jan 2015 16:32 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 03 Apr 2017 19:39

Εισαγωγή στην Κυτταρική Βιολογία και Γενετική
από Σαρρής Φ. Παναγιώτης
© www.agrool.gr, Ηράκλειο 2004


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: cell-biology genetics
Περισσότερα >>

Lecture notes in Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 14:25 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:50
DNA packaged to chromosomes
DNA and histone proteins are packaged into structures called chromosomes. (Image courtesy of the U.S. National Library of Medicine.)

ΜΙΤ Genetics
Lecture notes, Course # 7.03
by Chris Kaiser, Gerry Fink, Leona Samson
© fall 2004

 1. Physical Structure of the Gene, Chris Kaiser
 2. The Complementation Test and Gene Function, Chris Kaiser
 3. Mendelian Genetics, Chris Kaiser
 4. Probability and Pedigrees, Chris Kaiser
 5. Chromosomes and Sex Linkage, Chris Kaiser
 6. Recombination and Genetic Maps, Chris Kaiser
 7. Three-factor Crosses, Chris Kaiser
 8. Tetrad Analysis, Gerry Fink
 9. Phage Genetics, Chris Kaiser
 10. Gene Structure and DNA Analysis, Chris Kaiser
 11. Mutations and Suppressors, Chris Kaiser
 12. Bacterial Genetics: Transposition, Chris Kaiser
 13. Bacterial Genetics: Transduction, Chris Kaiser
 14. Complementation in Bacteria: Plasmids, Chris Kaiser
 15. Complementation in Bacteria: Recombinant DNA, Chris Kaiser
 16. Prokaryotic Regulation: Negative Control, Chris Kaiser
 17. Prokaryotic Regulation: Positive Control, Chris Kaiser
 18. Prokaryotic Regulation: Regulatory Circuits, Chris Kaiser
 19. Eukaryotic Genes and Genomes I, Leona Samson
 20. Eukaryotic Genes and Genomes II, Leona Samson
 21. Eukaryotic Genes and Genomes III, Leona Samson
 22. Eukaryotic Genes and Genomes IV, Leona Samson
 23. Transgenes and Gene Targeting in Mice I, Leona Samson
 24. Transgenes and Gene Targeting in Mice II, Leona Samson
 25. Population Genetics: Hardy-Weinberg, Chris Kaiser
 26. Population Genetics: Mutation and Selection, Chris Kaiser
 27. Population Genetics: Inbreeding, Chris Kaiser
 28. Human Polymorphisms, Gerry Fink
 29. Statistical Evaluation of Linkage I, Gerry Fink
 30. Statistical Evaluation of Linkage II, Gerry Fink
 31. Complex Traits, Gerry Fink
 32. Chromosome Anomalies I, Gerry Fink
 33. Chromosome Anomalies II 1/3, Chromosome Anomalies II 2/3, Chromosome Anomalies II 3/3, Leona Samson
 34. Genetics of Cancer I, Leona Samson
 35. Genetics of Cancer II, Leona Samson

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

The New Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 03 Jan 2013 23:30 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 03 Jan 2013 23:30

The New Genetics
by National Institute of General Medical Sciences
© National Institute of General Medical Sciences


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Gene Genealogies, Variation and Evolution

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 15:26 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 15:28

Gene Genealogies, Variation and Evolution
A Primer in Coalescent Theory
by Jotun Hein, Mikkel H. Schierup, Carsten Wiuf
© 2005 Oxford University Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

AN INTRODUCTION TO Human Molecular Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 15:10 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 15:16

AN INTRODUCTION TO Human Molecular Genetics
Mechanisms of Inherited Diseases Second Edition
by Jack J. Pasternak
© 2005 John Wiley & Sons,Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Nutritional Genomics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 18:29 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:31

Nutritional Genomics
Impact on Health and Disease
by Regina Brigelius-Flohé, Hans-Georg Joost
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Molecular Genetics of Bacteria

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:45 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:14

Molecular Genetics of Bacteria 4th
4th edition
by Jeremy W. Dale, Simon F. Park
© 2004 John Wiley & Sons, Ltd

Molecular Genetics of Bacteria 5th
5th edition
by Jeremy W. Dale, Simon F. Park
© 2010 John Wiley & Sons, Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics A Conceptual Approach

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 17:40

Genetics A Conceptual Approach
by Benjamin A. Pierce
© 2003 W.H. Freeman & Company


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

USMLE Step1 Biochemistry and Medical Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:28 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 17:29

USMLE Step1 Biochemistry and Medical Genetics
Lecture Notes
by Kaplan Medical/Barbara Hansen, Lynn B. Jorde
© 2009 Kaplan, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 00:26 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 00:27

Genetics
Principles and Analysis 4th ed.
by Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones
© 1998 Jones and Bartlett Publishers, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>
page 1 of 212next »
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"genetics","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License