η-Βιβλία

η-Βιβλία

Molecular Epidemiology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 21:03 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 21:05

Molecular Epidemiology
Applications in Cancer and Other Human Diseases
by Timothy R. Rebbeck, Christine B. Ambrosone, Peter G. Shields
© 2008 Informa Healthcare USA, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: epidemiology
Περισσότερα >>

Understanding the Fundamentals of Epidemiology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 20:48 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 20:49

Understanding the Fundamentals of Epidemiology
an evolving text
by Victor J. Schoenbach, Wayne D. Rosamond
© 2000, 1999 Victor J. Schoenbach


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: epidemiology
Περισσότερα >>

A Dictionary of Epidemiology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 20:22 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 20:25

A Dictionary of Epidemiology
International Epidemiological Association, Inc., Fifth Edition
by Miquel Porta
© 2008, 2001, 1995, 1988, 1983 Oxford University Press, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: epidemiology
Περισσότερα >>

Basic Epidemiology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 19:52 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 20:29

Basic Epidemiology
2nd edition
by R. Bonita, R. Beaglehole, Tord Kjellström
© 2006 World Health Organization


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: epidemiology
Περισσότερα >>

Up from clinical epidemiology & EBM

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 19:33 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 19:34

Up from clinical epidemiology & EBM
by O. S. Miettinen
© 2011 Springer Science+Business Media B.V.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: epidemiology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"epidemiology","p":"1","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License