η-Βιβλία

η-Βιβλία

Cytotoxic Drug Resistance Mechanisms

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 18 Jan 2013 21:48 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 18 Jan 2013 21:49

Cytotoxic Drug Resistance Mechanisms
Methods in Molecular Medicine, Vol.: 28
by Robert Brown, Uta Böger-Brown
© 1999 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 6

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:58 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 20:59

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 6
Volume 6: Nervous System Agents, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 5

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:49 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 22:19

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 5
Volume 5: Chemotherapeutic Agents, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 4

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:25 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 23:11

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 4
Volume 4: Autocoids Diagnostics, And Drugs From New Biology, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 3

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:09 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 22:12

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 3
Volume 3: Cardiovascular Agents and Endocrines, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 2

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 19:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 21:56

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 2
Volume 2: Drug Discovery and Drug Development, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 1

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 19:01 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 21:44

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 1
Volume 1: Drug Discovery, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

Carbohydrate-Based Drug Discovery

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 18:44 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:45

Carbohydrate-Based Drug Discovery
Volumes 1-2
by Chi-Huey Wong
© 2003 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

Drugs Compromising Male Sexual Health

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:04 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:13

Drugs Compromising Male Sexual Health
Second Edition
by Walter K.H. Krause
© 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"drugs","p":"1","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License