η-Βιβλία

η-Βιβλία

Ημερολόγιο η-Βιβλίων
Νο η-Βιβλίο Θέμα Δημοσίευση
143 Methods In Molecular Biology Volume 90 Drug-DNA Interaction Protocols molecular-biology 10 Mar 2013 19:23
142 Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology neurobiology 09 Mar 2013 22:59
141 Experimental Biochemistry biochemistry 23 Jan 2013 22:36
140 Biochemistry biochemistry 23 Jan 2013 22:20
139 Biochemistry biochemistry 23 Jan 2013 22:09
138 USMLE Step 1 Biochemistry Notes biochemistry 23 Jan 2013 21:47
137 Biochemistry II biochemistry 23 Jan 2013 20:29
136 Biochemistry I biochemistry 23 Jan 2013 19:59
135 Simian Virology virology 23 Jan 2013 18:07
134 Virology Methods Manual virology 23 Jan 2013 17:59
page 7 of 21« previous12...56789...2021next »

The Molecular Biology of Plant Cells

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 05 Jan 2013 20:43 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 09 Jan 2013 22:00
The Molecular Biology of Plant Cells

The Molecular Biology of Plant Cells
Botanical Monographs
by H. Smith
© 1977 Berkeley: University of California Press

 • CONTRIBUTORS
 • PREFACE
 • SECTION ONE— PLANT CELL STRUCTURE AND FUNCTION
   • Introduction
   • Chapter 1— Plant Cell Walls
   • Chapter 2— Membrane Structure and Transport
   • Chapter 3— Chloroplasts—Structure and Development
   • Chapter 4— Chloroplasts—Structure and Photosynthesis
   • Chapter 5— Plant Mitochondria
   • Chapter 6— Microbodies
   • Chapter 7— Microtubules
   • Chapter 8— The Endomembrane System and the Integration of Cellular Activities
 • SECTION TWO— GENE EXPRESSION AND ITS REGULATION IN PLANT CELLS
   • Introduction
   • Chapter 9— The Nucleus and the Organization and Transcription of Nuclear DNA
   • Chapter 10— Protein Synthesis in the Cytoplasm
   • Chapter 11— The Genetic Information of Organelles and Its Expression
   • Chapter 12— Regulation of Enzyme Levels and Activity
   • Chapter 13— Hormone Action
   • Chapter 14— Phytochrome Action
 • SECTION THREE— THE MANIPULATION OF PLANT CELLS
   • Introduction
   • Chapter 15— Plant Cell Culture
   • Chapter 16— The Physiology of Isolated Plant Protoplasts
   • Chapter 17— Genetic Variation in Cultured Plant Cells
 • REFERENCES
 • INDEX

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: botany
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"botany","p":"7","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License