η-Βιβλία

η-Βιβλία

Medical Statistics at a Glance

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 19:54 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 19:54

Medical Statistics at a Glance
2nd Edition
by Aviva Petrie, Caroline Sabin
© 2005 Blackwell Publishing Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biostatistics
Περισσότερα >>

Basic Statistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:29 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:32

Basic Statistics
A Primer for the BioMedical Sciences, 4th Edition
by Olive Jean Dum, Virgina A. Clark
© 2009 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biostatistics
Περισσότερα >>

Biostatistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:18 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:19

Biostatistics
A Guide to Design Analysis and Discovery, 2nd Ed
by Ronald N. Forthofer, Eun Sul Lee, Mike Hernandez
© 2007 Elsevier Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biostatistics
Περισσότερα >>

Medical Statistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:04 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:33

Medical Statistics
A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition
by David Machin, Michael J Campbell, Stephen J Walters
© 2007 John Wiley & Sons Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biostatistics
Περισσότερα >>

Basic Biostatistics for Geneticists and Epidemiologists

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 14:53 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 14:55

Basic Biostatistics for Geneticists and Epidemiologists
A Practical Approach
by Robert C. Elston, William D. Johnson
© 2008 John Wiley & Sons Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biostatistics
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"biostatistics","p":"1","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License