η-Βιβλία

η-Βιβλία

Methods In Molecular Biology Volume 173 Calcium-Binding Protein Protocols Volume II

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 23:43 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 17 Mar 2013 19:12

Methods In Molecular Biology Volume 173 Calcium-Binding Protein Protocols Volume II
Methods and Techniques
by Hans J. Vogel
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 172 Calcium-Binding Protein Protocols Volume I

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 22:15 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 22:20

Methods In Molecular Biology Volume 172 Calcium-Binding Protein Protocols Volume I
Reviews and Case Studies
by Hans J. Vogel
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 170 DNA Arrays Methods and Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 22:02 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 22:04

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 168 Protein Structure, Stability and Folding

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 22:00 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 22:01

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 149 The ELISA Guidebook

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 21:59 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 21:59

Methods In Molecular Biology Volume 149 The ELISA Guidebook
by John R. Crowther
© 2001 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 148 DNA–Protein Interactions

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 21:58 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 17 Mar 2013 23:20

Methods In Molecular Biology Volume 148 DNA–Protein Interactions
Principles and Protocols
by Tom Moss
© 2001 Humana Press Inc.

[[html]]
<center>
<!<font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/73566945/DNA---protein-interactions--Principles-and-protocols">DNA - protein interactions- Principles and protocols</a></font>><br /><object id="_ds_73566945" name="_ds_73566945" width="630" height="700" type="application/x-shockwave-flash" data="http://viewer.docstoc.com/"><param name="FlashVars" value="doc_id=73566945&mem_id=11733309&showrelated=1&showotherdocs=1&doc_type=ppt&allowdownload=1" /><param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/"/><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="SCALE" value="exactfit"></object><br /><script type="text/javascript">var docstoc_docid="73566945";var docstoc_title="DNA - protein interactions- Principles and protocols";var docstoc_urltitle="DNA - protein interactions- Principles and protocols";</script><script type="text/javascript" src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js"></script>
</center>
[[/html]]


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 147 Affinity Chromatography

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 16 Mar 2013 21:55 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 21:56

Methods In Molecular Biology Volume 147 Affinity Chromatography
Methods and Protocols
by Pascal Bailon, George K. Ehrlich, Wen-Jian Fung, Wolfgang Berthold
© 2000 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 143 Protein Structure Prediction

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 15 Mar 2013 22:06 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 22:02

Methods In Molecular Biology Volume 143 Protein Structure Prediction
Methods and Protocols
by David M. Webster
© 2000 Humana Press Inc.

Methods in Molecular Biology Volume 218 Cancer Cell Signaling
Methods and Protocols
by David M. Terrian
© 2003 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 142 Transforming Growth Factor-Beta - Protocols

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 15 Mar 2013 20:08 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 21:53

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>

Methods In Molecular Biology Volume 137 Developmental Biology Protocols Volume III

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 15 Mar 2013 18:32 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 16 Mar 2013 21:50

Methods In Molecular Biology Volume 137 Developmental Biology Protocols Volume III
by Rocky S. Tuan, Cecilia W. Lo
© 2000 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: molecular-biology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"p":"5","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License